Sunday, January 3, 2010

အိမ္မက ္ေစတမန္ ( ၃ )

အိမ္မက္ ေစတမန္(၂) ကို ေရးေနစဥ္မွာပဲ ႏွစ္ေထာင္ ့ကိုးခုႏွစ္ကို လြန္ေၿမာက္သြားၿပီး ႏွစ္သစ္ၿဖစ္ေသာ
ႏွစ္ေထာင္ ့တစ္ဆယ္ ခု ကို ေၿပာင္းလဲ ဝင္ေရာက္သြားရပါသည္။ ထံုးစံအရ ႏွစ္သစ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား
တို ့ကို သံေယာဇဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တို ့ၿဖင္ ့ ခင္မင္တြယ္တာ ခဲ ့ရသူ သူငယ္ခ်င္း၊မိတ္ေဆြ အေပါင္းတို ့အား အစဥ္
လိုက္ ဦးစားေပး လိုက္လံ ႏႈတ္ဆက္ေနရရင္း ႏွစ္သစ္မွာ အသစ္အသစ္ တို ့ၿဖင္ ့ ေပ်ာ္ရႊင္ ပါေစေၾကာင္း
ဆုေတာင္းေနရင္းနဲ ့ပဲ အမိေၿမ မွ သတင္းႏွစ္ခု ကို ၾကားလိုက္ရမိပါသည္။

တစ္ခုက ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခု ေရာက္တိုင္း ၾကားရေနၾက ဝန္ထမ္းမ်ား လစာ ထပ္တိုး လိုက္သည္ ့ သတင္းႏွင္ ့
ေနာက္ သတင္းတစ္ခုက အသုဘ စရိတ္ ထပ္မံ တိုးၿမင္ ့ေတာ ့မည္ ဆိုသည္ ့ သတင္း မ်ားပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

လစာ ႏွင္ ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တို ့ကေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ႏိႈင္ငံ၏ ကုစား မ၇ေတာ ့သည္ ့ ကု၍လည္း မမွီႏိူင္ေတာ ့
သည္ ့ နာတာရွည္ ေရာဂါၾကီး တစ္ခု ၿဖစ္ေနတာေတာ ့ ေၿပာစရာ မလို ေတာ ့ေပမဲ ့ ေၿပာစရာ လိုေနခဲ ့တာက
ေတာ ့ အသုဘ စရိတ္ ပါ အခ်ိဳးညီညီ တိုးတက္လာၿခင္းကိုပါ။

အမ်ားသိၾကသည္ ့ အတိုင္း သူ ့ကိုယ္သူ အသုဘ မင္းသား ၿဖစ္ေနပါၿပီ ဟု ခပ္ေၿပာင္ေၿပာင္ ပဲ ေၿပာဆိုခဲ ့ေသာ
ရုပ္ရွင္နယ္၏ ၾကယ္တစ္ပြင္ ့ၿဖစ္သည္ ့ ကိုေက်ာ္သူ ကိုယ္တိုင္ တည္ေထာင္ထားခဲ ့ေသာ ဆင္းရဲသားမ်ား၊
ေက်ာမြဲမ်ား ေၿမက်ေရးအသင္း( နာေရးကူညီမႈအသင္း ) အား ထိခိုက္လာ၊ ကိုင္လႈပ္လာႏိူင္သည္ ့ သတင္း
ကေတာ ့ အထက္ပါ “မသာ စရိတ္ ”တိုးၿမင္ ့လာမည္ ့ သတင္းပါ။

ကိုေက်ာ္သူတို ့အသင္းက တစ္ရက္ဖ်မ္းမွ် လူငါးဆယ္၊ေၿခာက္ဆယ္ ေလာက္ လက္မလည္ေအာင္ပဲ ေန ့စဥ္
ေဗာ္လံတီယာ အလုပ္ကို မပ်က္ မကြက္ လုပ္လာႏိူင္ခဲ ့ၾကေပမဲ ့ အဆိုပါ ႏိူင္ငံေတာ္၏ မသာ စရိတ္ ပါ တိုးၿမင္ ့
ေတာ ့မည္ ့ ေၾကညာ ခ်က္ေၾကာင္ ့ အသင္းစရိတ္ က တစ္ရက္ ဆယ္သိန္း အထက္ ရွိမွ လည္ပတ္ ႏိူင္ေတာ ့
မည္ ့အေၾကာင္းပါ ကိုေက်ာ္သူ ေၿပာ၍ သိလိုက္ရပါသည္။

အသုဘစရိတ္ တိုးတက္လာမႈေၾကာင္ ့ ကိုေက်ာ္သူ တို ့၏ နာေရး ကူညီမႈ အသင္းမွာ ေဖာက္သည္ တို ့ ထပ္တိုး
လာႏိူင္ စရာ ရွိလာမွာၿဖစ္ၿပီး ငါးဆယ္၊ေၿခာက္ဆယ္ ကေန ရွစ္ဆယ္၊တစ္ရာ သို ့ မ်ား ေရာက္လာခဲ ့လွ်င္ေတာ ့
သူတို ့ အသင္း ရပ္တည္ဘို ့ ခဲရင္း လာေတာ ့မွာၿဖစ္ေၾကာင္း ကိုပါ “ႏွစ္သစ္” မွာ အသစ္ဆံုး သတင္း အၿဖစ္
ဦးစြာ ပဲ ၾကားရပါေတာ ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ အားလံုး အႏွစ္ႏွစ္ အလလ က မက္ေနခဲ ့ရသည္ ့ အနာဂါတ္ ေရႊၿပည္ေတာ္ၾကီး၏ ေရႊေရာင္
အိမ္မက္မ်ားကေတာ ့ ႏွစ္သစ္တို ့အၾကိမ္ၾကိမ္ကူးေၿပာင္းခဲ ့၊ အတာ သၾကၤန္ တို ့ အၾကိမ္ၾကိမ္ က် ခဲ ့ေနေပမဲ ့လဲ
မေၿပာင္းလဲ မၿဖစ္ေပၚ ခဲ ့ေပမဲ ့ ေၿပာင္းလဲ ၿဖစ္ေပၚ ေနခဲ ့ရတာကေတာ ့ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ မတူပဲ ပြၿပီး၊ ပြားမ်ား
လာေနေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ကိန္းဂဏန္း မ်ား ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

သို ့မို ့ေၾကာင္ ့ ႏွစ္ကူးေရာက္တိုင္း၊ အတာသၾကၤန္ ေရာက္ခဲ ့တိုင္း ေပ်ာ္ခ်င္ေရာင္ ေဆာင္ခဲ ့ရ တာလဲ ဆယ္စု
ႏွစ္သံုးေလးခု မက ၿဖစ္ေနရပါၿပီ။ ဆိုလိုသည္မွာ “ဂဲ” ဆြဲေနေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ပါလို ့။ တကယ္ ေရာ စိတ္လြတ္
ကိုယ္လြတ္ ေပ်ာ္ခဲ ့ရလို ့လားလို ့..။ အဲ ့ဒီ ႏွစ္ကူး ေတြ၊ အတာ သၾကၤန္ေတြမွာ အၿမဲတန္းပဲ အရိပ္မဲ ၾကီး က အၿမဲ
ၾကီးစိုး ေနခဲ ့ပါသည္။

သူ မွားသည္၊ ငါမွားသည္ ႏွင္ ့လက္ညိႈးထိုး ၿငင္းခံု အေၿဖရွာ ေနရင္း ၊ လက္ဦးမႈ ရယူ ထားသူ တစ္စု ကလည္း
ရထားသည္ ့ ေနရာေလး မေပ်ာက္ပ်က္သြားေအာင္၊ သံသယာ အဆက္ဆက္ ၿမဲေနသြားေအာင္ကို နည္းမ်ိဳး
စံု သံုး ၿပီး က်ားကုတ္ က်ားခဲ ၾကိဳးစားေနရင္းက ကြ်န္ေတာ္တို ့ တိုင္းၿပည္ၾကီး တစ္စ၊တစ္စ ႏွင္ ့ ဆိုက္ ဆင္း
ေနတာကိုေရာ.. ကာယကံ ရွင္မ်ား အေနႏွင္ ့ မသိခ်င္ေရာင္ ေဆာင္မေနသင္ ့ပါေတာ ့။

သမိုင္း တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ၿဖစ္ေနခဲ ့ရေသာ တပ္မေတာ္ၾကီး၏ ဖခင္ အစစ္ ၿဖစ္ခဲ ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္း ေၿပာခဲ ့သည္ ့ စကားတစ္ခြန္း ရွိခဲ ့ဘူးပါသည္။
“သူမ်ား ေၿခ တစ္လွန္းလွန္းရင္ ကိုယ္ က ေလးငါးဆယ္လွန္းလွန္း မွ ေတာ္ကာၾကမယ္၊ ၿပဲ ေအာင္ ကြဲေအာင္လုပ္
မွ ေတာ္ကာ တန္ကာ က် မယ္ ” ဟု တိုင္းၿပည္ တိုးတက္ေရး အတြက္ ေၿပာခဲ ့ေသာ ရဲရဲေတာက္ မိန္ ့ခြန္း တစ္ခု
ၿဖစ္ပါသည္။
ယၡဳ အခ်ိန္မွာေတာ ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေၿပာခဲ ့တဲ ့အတိုင္းေတာ ့ၿဖစ္ေနပါသည္။
သူမ်ား တစ္လွန္း လွန္းလိုက္တိုင္း ကြ်န္ေတာ္ တို ့က လည္း ေလး ငါး ဆယ္လွန္း လွန္းေနရပါသည္။
ေရွ ့ ကိုေတာ ့ မဟုတ္ပါ၊ ေနာက္ ကိုပါေလ။

ဘေလာ ့ ေလာက မွ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္ က ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ေၿပာခဲ ့ဘူးပါသည္။
ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုပဲ ဖြဲ ့ႏႊဲ ့ေရးေနေပမဲ ့ ႏိူင္ငံေရး ကို ေရးေနတာပါ .. တဲ ့။

ကြ်န္ေတာ္က ႏိူင္ငံေရး သမား တစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါ။
ယေန ့ ဘေလာ ့ကာ အားလံုး ႏိူင္ငံေရးသမား မဟုတ္သလို၊ ႏိူင္ငံ ေရးသမားတိုင္းလဲ ဘေလာ ့ကာ မ်ား
မဟုတ္ၾကပါလို ့။ သို ့ေသာ္.. ကိုယ္ ့ မီးဖိုေခ်ာင္။ ကိုယ္ ့မိသားစု အေရး က ႏိူင္ငံ၏ အေရးႏွင္ ့ တိုက္ရိုက္ အခ်ိဳး
က် ပတ္သက္ေနတာေၾကာင္ ့ မိသားစု အေၾကာင္း ေၿပာေနရင္းကပဲ ကိုယ္ ့ႏိူင္ငံရဲ ့ အေရး ကို ေရာက္ ေရာက္
လာရၿခင္းပါ။

ဘယ္ေတာ ့မွ မၿပည္ ့ႏိူင္ မၿဖည္ ့ႏိူင္ေတာ ့သည္ ့ မတည္ၿငိမ္လြန္းသည္ ့ စီးပြားေရး တို ့ၿဖင္ ့ အခ်ိန္ၾကာၿမင္ ့စြာ
ၿဖစ္တည္ေနရေသာ လူမႈဘဝ တို ့ၿဖင္ ့တည္ေဆာက္ မိေနေသာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ႏိူင္ငံ၏ အေရးေၾကာင္ ့ ယေန ့
ကမၻာ ့ ႏိူင္ငံ အသီးသီးတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင္ ့ မိသားစုေတြ၊ခ်စ္သူ ခင္သူေတြ ကို စြန္ ့ခြာ ၍ ပံုစံ မ်ိဳးစံုၿဖင္ ့
သူ ့ကြ်န္ ဘဝ ၿဖင္ ့ ရုန္းကန္ေနရသူေတြ သိန္းသန္း မက ေအာင္ရွိေနၾကပါၿပီ။

ထိုသူေတြအားလံုး၏ ေစစား ခ်င္ေနသည္ ့ အိမ္မက္ တစ္ခု ကေတာ ့ ရွိေနမွာ အေသခ်ာ ၿဖစ္ပါသည္။

ယေန ့ ၿမန္မာၿပည္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မွ ရာစုႏွစ္ နားအထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရပ္တည္ လာေသာ အဖြဲ ့အစည္း
ၾကီး က တစ္ခု ပဲ ရွိေနပါေတာ ့သည္။ လယ္ကြင္း ေၿပာင္ေၿပာင္မွာ ဆင္ၾကီးတစ္ေကာင္ သြားေနသလိုပါ။
ၿပိဳင္ဖက္ ကင္းေနၿပီး အင္အား အေကာင္းဆံုး အဖြဲ ့ၾကီးပါေလ။ ကိုယ္က တာဝန္ လံုးလံုး ယူ ထား ၿပီ ဆိုလ်င္လဲ
သူမ်ားကို လက္ညိႈး ထိုးမေန သင္ ့ေတာ ့ပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ သမီး ၿဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသြး အၿပည္ ့ပါသူ ပီပီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္စား ပဲ အမွားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆက္လက္
ေထာက္ၿပ ေနသည္ ကိုေတာ ့ လစ္လ်ဴ မရႈ ့သင္ ့ေတာ ့ပါလို ့။ ကိုယ္က မွန္တယ္ထင္လို ့ လုပ္ခဲ ့၊ စ ခဲ ့ မိေပမဲ ့
တစ္ၿခားဖက္က ၾကည္ ့ရင္ေတာ ့ မွားေနတာ လဲ ၿဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ဆိုသည္မွာ
အမွားႏွင္ ့အမွန္ကို ရဲရင္ ့စြာပဲ ရင္ဆိုင္ႏိူင္ရပါမည္။

သည္ဖက္ ႏွစ္သစ္တြင္ေတာ ့ ေက်ာမြဲေနသည္ ့ ၿပည္သူမ်ားက သူတို ့ အႏွစ္ႏွစ္အလလက စြဲမက္ေနခဲ ့ရေသာ
အိမ္မက္ေလးကို တကယ္ ပဲ အေကာင္အထည္ ေပၚလာ တာကို ေစာင္ ့ေနၾကၿပန္ပါၿပီ။ ကြဲကြာေနေသာ မိသား
စုေတြ လဲ ၿပန္စံု ခ်င္ေနၾကပါၿပီ။

...............................................................................................................................................

( ဆက္ေတာ ့ဆက္ခ်င္ပါသည္။)

5 comments:

thawzin said...

လာလည္ပါတယ္ဗ်ာ။ မေ၀ဖန္ရဲေတာပါဘူး။ ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းၾကီးလို မွတ္ေတာ့မယ္။ ဆက္ေရးရင္ ဆက္ဖတ္မယ္လုိ႔ မွာပါရေစေနာ္

Anonymous said...

ဆက္ခ်င္ရင္လဲဆက္ပါ ၊ သေဘာပါေနာ္ ၊ တိုက္တြန္းဘူး
ဖတ္လို႕ေတာ့ေကာင္းတယ္ ,စာေရးေကာင္းတာပါ

ေလးစားစြာျဖင့္
ငါးစားရင္ညဏ္ေကာင္းတယ္

W.Pooh

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

ကြ်န္ေတာ္က ႏိူင္ငံေရး သမား တစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါ။
ယေန ့ ဘေလာ ့ကာ အားလံုး ႏိူင္ငံေရးသမား မဟုတ္သလို၊ ႏိူင္ငံ ေရးသမားတိုင္းလဲ ဘေလာ ့ကာ မ်ား
မဟုတ္ၾကပါလို ့။ သို ့ေသာ္.. ကိုယ္ ့ မီးဖိုေခ်ာင္။ ကိုယ္ ့မိသားစု အေရး က ႏိူင္ငံ၏ အေရးႏွင္ ့ တိုက္ရိုက္ အခ်ိဳး
က် ပတ္သက္ေနတာေၾကာင္ ့ မိသားစု အေၾကာင္း ေၿပာေနရင္းကပဲ ကိုယ္ ့ႏိူင္ငံရဲ ့ အေရး ကို ေရာက္ ေရာက္
လာရၿခင္းပါ။


အဲဒါကို သေဘာက်တယ္ ကိုယ့္လူ ေရးခ်က္ေတြ ပြင့္လင္းလာျပီ
မေရးခ်င္မေရးနဲ႔ ေရးရင္ ရွင္းရွင္းသာေရး ေဝ့ကာဝိုက္ကာ နဲ႔ဆို ကိုယ္မွန္သလိုလို သူမွန္သလိုလို ျဖစ္ေနမယ္

ေျခလွမ္းသစ္ said...

၂၀၁၀ ရဲ႕ ပထမ ဦးဆံုး သတင္းဆိုးျဖစ္တဲ့ အသုဘ စားရိတ္က ကိုေက်ာ္သူတို႔ကို တမင္ တိုက္ခိုက္ ေနသလို ပါပဲ ဒီအစုိးရက လုပ္တတ္ပါတယ္ ... လူထုကို ကူညီသူေတြကို အင္အားခ်ည့္နဲ႔႔ေအာင္ေလ ... ဒါမွ သူတို႔ ဆက္run လို႔ ရမွာ .... ေနာက္ၿပီး ကိုအျဖဴေလး ေရးထားတာေတြ အားလံုးကို ေထာက္ခံတယ္ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ အမွန္ေတြ ခ်ည္းေပမို႔ ...

kiki said...

မွန္ခ်က္က လန္ထြက္ေနေတာ့ လွံခ်က္ေတာ့ မိေတာ့မွာပဲ ....
လွဳပ္ေလ ျမဳပ္ေလ စုတ္ေလ ရွဳပ္ေလ ဒီေရႊျပည္ၾကီးမွာေပါ့
တို ့တေတြ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္ဆံုနုိင္ၾကပါ့မလဲ ၊
ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္ေလတိုင္းေဝး
ေနျပည္ေတာ္ ေအာ္ေလတိုင္း ..???
အေဟးေဟးးးး
( ကာရံေတာင္ မမိနုိင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနရျပီ အျဖဴေလး ေရ ... )

ႏွစ္သစ္မွာ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ျဖစ္လာနုိင္ပါေစ ...
( ေမလ မွ နူိဝင္ဘာ ေျပာင္း .... ဘာမွလည္း ေကာင္းမလာဘူး ....
အတုအေယာင္ေတြ ေပ်ာက္ျပီး အစစ္အမွန္ေတြ ေရာက္နုိင္ပါေစ ။