Thursday, February 4, 2010

အႏိႈင္းမဲ ့

ၿဖဴ ညစ္ညစ္ တိမ္တိုက္ တိမ္သား တို ့ ၿပာညိဳ ့ညိဳ ့ ေတာင္ထြတ္ တို ့ကို လႊမ္းၿခံဳ ရစ္ဝိုင္း ၿပီး ညိမ္ဝတ္ ေနပါ
သည္။ တေထင္းေထာင္း ထြက္ေနေသာ ေတာင္ခိုးတို ့ သည္လည္း ၿမဴ ခိုး တို ့ႏွင္ ့ ေရာေထြး လ်က္ တိမ္ခိုးတို ့
အၿဖစ္ ေၿပာင္းလဲသြားၿပီး ေကာင္းကင္ တစ္ခြင္လံုးကို အံု ့ မိႈင္း ေနေစပါေတာ ့သည္။
ညိမ္ေနေသာ ဝန္းက်င္ တစ္ခုလံုးကို ေလရႈး တစ္ခ်က္ အၿပင္း ေဝွ ့လိုက္ေသာေၾကာင္ ့ အရိုးထဲက “စိမ္ ့” ကနဲ
ေနေအာင္ ၾကက္သီးတို ့ ေတာင္ ၿဖန္း ကနဲ ေနသြားေအာင္ ေအး ဆင္း သြားရပါသည္။

ေအးလြန္းေသာေၾကာင္ ့ ထင္ပါသည္။
ေတာင္ဇလတ္ပန္း တို ့ေတာင္ ေလ အဟုန္တြင္ တစ္ဖြားဖြား ပြင္ ့ေန ကုန္ၾကသည္ဟု ထင္ရပါသည္။
“ မိုး ” ကေလးက လဲ “ဖက္စြတ္မိုး ” ေလးအၿဖစ္ ရြာခ်လာၿပန္ေသာေၾကာင္ ့ အေအး ေပၚ အစို ထပ္၍ အလြမ္း
ေပၚ အေဆြး တို ့လည္း တိုးရ ၿပန္ပါေတာ ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္ တို ့ရွိေနရာ သည္တိုင္ဝမ္ကြ်န္းၾကီးကေတာ ့ ဘယ္ေနရာကိုပဲ ၾကည္ ့ၾကည္ ့ ေတာင္စဥ္ေတာင္တန္း
တို ့ အထပ္ထပ္ႏွင္ ့ ၿမင္ရတိုင္း လြမ္းေမာဖြယ္ ၿဖစ္တတ္ပါသည္။ နဂိုကမွ အလြမ္းဓါတ္ခံ ရွိသူ မ်ားအဖို ့ ေၿဖလို ့
ကို မေၿပႏိူင္ေအာင္ကို တသသ တၿမိဳက္ၿမိဳက္ ႏွင္ ့ အခ်ိန္ႏွင္ ့အမွ်ပဲ ေငြ ့ေငြ ့ေလးၿဖင္ ့ ေဆြးေၿမ ့ေနေစတတ္
ၿပန္ပါသည္။ ခင္တြယ္ ေႏွာင္ဖြဲ ့ မိခဲ ့သမွ်ေသာ သံေယာဇဥ္ အတိမ္အနက္အလိုက္ ကိုယ္ ့ရင္ဝယ္ စုဖြဲ ့ လာေန
တတ္ေသာအခ်ိန္ႏွင္ ့အမွ် ၿဖစ္ေပၚေနသည္ ့ လြမ္းခ်င္ ေၿပးၿပီး ေတြ ့လိုက္ခ်င္သည္ ့ ေဇာအဟုန္ တို ့က
ကိုယ္ ့ရင္ဝမွာ မီးစ ေလး ကပ္ ထားသလို ၊ တစ္မွ်င္မွ်င္ ႏွင္ ့ပင္ လိႈက္စား ေလာင္ကြ်မ္း ေနတတ္ ပါေတာ ့သည္။
ၾကာလာေတာ ့လည္း ရင္ဝမွာ ေအာင္ ့လာသလိုလိုပါပဲ ။

လြမ္းရတာ ၾကာလာေတာ ့လည္း မလြမ္းရ မေနႏိူင္ေအာင္ ကို ၿဖစ္လာရၿပန္ပါသည္။ ယၡဳ လို စိုတဆြတ္ဆြတ္ႏွင္ ့
အုန္ ့မႈိင္း ေနတတ္သည္ ့ ရာသီ မ်ိဳးမွာပါေလ။ ေၿပာရလွ်င္ အထပ္ထပ္ လဲေလ်ာင္း ညိမ္သက္ ေနေသာ သည္
ထုထည္ၾကီးမား လြန္းလွ သည္ ့ သံေယာဇဥ္ေတာင္တန္း တို ့အားလံုးသည္လည္း တၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေလာင္ကြ်မ္း
ေသာ အလြမ္းေငြ ့တို ၿဖင္ ့့ တစ္ေထာင္းေထာင္း ထိုးထြက္ ေနၿပီး အေပၚမွ အုပ္မိုး ပြတ္တိုက္ ေနေသာ တိမ္ခိုး
တို ့ၿဖင္ ့ ေရာစပ္ သြားကာ ေငြ ့ရည္ဖြဲ ့ ၍ အလြမ္း မိုး တို ့အၿဖစ္ ၿပန္လည္ ရြာသြန္း ေနသည္ ဟုပါ။

သို ့မို ့ေၾကာင္ ့သာပဲ တိုင္ဝမ္ မွာ ဘယ္ေတာ ့မွ မိုးၾကီးၾကီး ကို မရြာ သြန္းေစခ်င္ေတာ ့ပါ လို ့။
အက္စစ္ မိုး ႏွင္ ့တူေသာ သည္ အလြမ္္မိုး ေတြက ေကာင္းကင္တခြင္လံုးၿဖစ္ေနေသာေၾကာင္ ့ ေရွာင္ေၿပးခ်င္
ေနေသာ္လည္း မလြတ္ ႏိူင္ေတာ ့ေသာေၾကာင္ ့ ၿဖစ္ပါသည္။

လြမ္းပါမ်ားလို ့ လြမ္းက်င္ ့ပါလာၿပီး အလြမ္း နာတာရွည္ လာေတာ ့ ကိုယ္ ့ရင္ဝ ေလးမွာ ၿဖစ္ေပၚလာေနသည္ ့
ေဝဒနာေလးက တေငြ ့ေငြ ့ ပူေနၿပီး တစူးစူးႏွင္ ့ ေအာင္ ့လာတတ္တာမ်ိဳး ၊ နာေနတတ္တာမ်ိဳး လို ့လဲ ထင္
ပါသည္။

လြမ္းခ်င္ေနသူက လြမ္းခ်င္သေလာက္ လြတ္လပ္ စြာ လြမ္း လိုက္လို ့ရေအာင္ ၿဖည္ ့ကူ ခံစားလို ့ရေအာင္
ဝန္းက်င္ တစ္ခုလံုး သဘာဝေတာေတာင္ေရေၿမ ရႈ ့ခင္းေတြ ရာသီ ေတြ ရာသီ ေလေတြ ကို ဗေလာင္ ဆူေန
ေသာ ကိုယ္ ့ရင္ထဲ အတင္း တဝၾကီး ရိႈက္သြင္း ပစ္လို ့ ရေနပါေသးသည္။

အခ်ိန္ႏွင္ ့အမွ်ပဲ ေၿပာင္းလဲေနတတ္ေသာ ရာသီေလႏွင္ ့ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သဘာဝ ရႈ ့ခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို
ကိုလည္း တလိပ္လိပ္ ထိုးတက္လာေနေသာ အလြမ္းတို ့ ခပ္ေၿဖာင္ ့ေၿဖာင္ ့ၿဖင္ ့ ေခ်ာေမြ ့စြာပဲ လြမ္းလိုက္လို ့
ရသြားေအာင္ လဲ ၿဖည္ ့ကူ ခံစား လိုက္လို ့ရေနပါေသးသည္။

အဲ ့ဒီလို မရေသးသည္ ့့ဘယ္ေတာ ့မွလဲ မရႏိူင္ေတာ ့သည္ ့ သူေတြ လည္း ရွိေနပါေသးသည္။
သူ တို ့လည္း ႏုလံုးသားပါၾကသူ တြယ္တာ ခ်စ္ခင္ တတ္ၾကသူ ေတြ ၿဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္လဲ ခ်စ္ခဲ ့ ၾကမွာ ၿဖစ္ပါ၏
ခ်စ္ တတ္ၿပီ ဆိုလွ်င္ၿဖင္ ့ ေသခ်ာေပါက္ လြမ္းတတ္ ေတာ ့မွာ ၿဖစ္ပါသည္။ ထူေထာင္မိခဲ ့သမွ်ေသာ သံေယာဇဥ္
အသိုက္ အၿမံဳေတြ အသက္ တစ္မွ် ခ်စ္ရ အသက္ရႈ လိုက္တိုင္း ကို သတိရေနတတ္ သူေတြလည္း ရွိေန မွာ
ၿဖစ္ပါသည္။

သို ့ေပမဲ ့ ... သူတို ့မွာေတာ ့ကြ်န္ေတာ္တို ့လို လြတ္လပ္စြာ လြမ္းခြင္ ့မရွိရွာ၊ လြမ္းလို ့ မရရွာေတာ ့ပါ။
နံရံ ေလးဘက္ၾကားမွ သူမ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္ တစ္ခု အတြက္ တန္ဖိုးရွိလြန္းေသာ ဘယ္ေတာ ့မွလည္း ၿပန္မရ
ႏိူင္ေတာ ့ေသာ ဘဝ ရဲ ့ အခ်ိန္မ်ားကို သည္ အခန္းက်ဥ္း ေလးမ်ားထဲမွာပဲ စေတးေန ၿမႈပ္ႏွံ ရင္းႏီွး ေနၾကပါ
ေတာ ့သည္။

စာနာၾကည္ ့မိတိုင္း ရင္နာ ခဲ ့ရပါသည္။ သူတို ့ အတြက္ပါ။
စဥ္းစား ၾကည္ ့မိေတာ ့ သူတို ့ ဖြဲ ့စည္း ထူေထာင္ ခဲ ့မိေသာ ခ်စ္ ခင္ တြယ္တာ ခဲ ့ရသည္ ့ သံေယာဇဥ္ ေႏွာင္
ၾကိဳးေလး တစ္မွ်င္ထက္ တိုင္းၿပည္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ အားလံုးအတြက္ “ယံုၾကည္ခ်က္” တစ္ခု ကို ပို၍
ခ်စ္ခဲ ့ လို ့ တန္ဖိုး ထားခဲ ့လို ့ ၿဖစ္ပါသည္။ ဘဝ ကို စြန္ ့ အခ်စ္ေတြ စြန္ ့ အသက္ေတြ စြန္ ့ ၿပီးမွ အခ်ိန္ၾကာ
ေညာင္းစြာပဲ နံရံေလးဖက္ၾကားထဲမွာ ကုန္ဆံုးေနခဲ ့ၾကရပါသည္။ ႏွလံုးသားေၾကာင္ ့ လြမ္းလြန္းေနေပမဲ ့ ၿဖည္ ့
ကူ ရႈ ရိႈက္စရာ ဆိုလို ့ သည္ ၿဖဴ ညစ္ ညစ္ နံရံ ေလးဖက္ ပဲရွိပါသည္။ ၾကည္ ့စရာ ခံစား စရာဆိုလို ့ အခန္းေဒါင္ ့
က မသြန္ရေသးသည္ ့ အိမ္သာအိုး သာ ရွိပါ၏ အိမ္သာအိုး နဲ ့ဂ်ပိုး နဲ ့ ရႈ စရာ မစင္ နံ ့ နဲ ့ဘယ္လို မ်ားလြမ္းရပါ ့။

ေၿပာခ်င္သည္က သည္ အုပ္တံတိုင္း ၾကီးေတြ အထဲက နံရံ ေလးဖက္ေတြ ၾကားထဲက အႏိႈင္း မဲ ့ ေသာ “ ၾကယ္ ”
ေတြ အတြက္ပါ။ သူတုိ ့ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာပဲ ဘဝေတြ စေတးၿပီး အထဲမွာ ေစာင္ ့ေမွ်ာ္ေန ၾက ေပမဲ ့ သူတို ့ စြန္ ့
ခဲ ့ ရေသာ အၿပင္ ေလာက ၾကီးကေတာ ့ ထူး မၿခားနား ပါပဲ။ ဘာပဲေၿပာေၿပာ ၊ ေရာက္ေလ သည္ ့ေနရာ တိုင္း
ကေတာ ့ အႏိႈင္းမဲ ့ စြန္ ့လႊတ္ စြန္ ့စား ေနေသာ“ ၾကယ္ ” ေတြ အတြက္ ရည္စူး ဦးညႊတ္လ်က္ပါ လို ့။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ကေတာ ့ ကိုယ္ခ်စ္မိခဲ ့တာေလးေတြကိုပဲ “အႏိႈင္းမဲ ့” စာဖြဲ ့ ခံစားလို ့ေနမိေပမဲ ့ သူ တို ့ ကေတာ ့
သူတို ့ ခ်စ္ခင္ တြယ္တာသူ ေတြကို စြန္ ့လႊတ္၍ တိုင္းၿပည္ အတြက္ “ အႏိႈင္းမဲ ့ ” စြန္ ့လႊတ္ စြန္ ့ စား ေနၾကၿပီ။
အလြမ္းမိုးတို ့ ရြာေတာ ့ ရြာမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း သူတို ့ကေတာ့ သံတိုင္ေလးေတြ ကိုင္ကာ ေငးေနရံု ပဲ ၿဖစ္ပါ၏

အမွန္တရားအတြက္ ၊ တိုင္းၿပည္ ၾကီးကို လမ္းမွန္ေပၚ ၿပန္လည္ ေရာက္ရွိ သြားေစရန္ ေမွ်ာ္လင္ ့ ယံုၾကည္ခ်က္
တို ့ၿဖင္ ့ အႏိူင္းမဲ ့ ေလာက္ေအာင္ စြန္ ့စား ခဲ ့သူမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၏ ဖခင္ၾကီး လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာၾကီး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး အေမ စု ႏွင္ ့ ကိုမင္းကိုႏိူင္၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊အႏုပညာေလာက
မွ ကြ်န္ေတာ္ သိသေလာက္ “ ေထာင္ထဲမွာ ဘုရား စာ တရားစာ ေတာင္မဆိုရဲ ေတာ ့ ပါဘူး၊ ဘာၿဖစ္လို ့ဆို
ဘုန္းဘုန္း ေတြပါ ေထာင္ထဲ ေရာက္လာလို ့ပါ ” ဟု ယၡဳ ခ်ိန္ထိ ေခါင္းမာ ေၿပာင္ေၿမာက္စြာ သေရာ္ ေနႏိူင္ ေသး
ေသာ ကိုဇာဂနာ ႏွင္ ့ ေရာင္းရင္းမ်ား ၊ ကြ်န္ေတာ္ မသိႏိူင္ ေသးေသာ အၿခား ၿခားေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
လူငယ္ လူရြယ္ မ်ား အားလံုးကိုလည္း စာနာစြာ ရင္နာ စြာ ႏွင္ ့ပဲ ရည္စူး ဦးညႊတ္ ေနမိပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့ အေအးေတာ ထဲမွာပဲ တစ္ေယာက္ေသာသူ အတြက္ ခ်စ္လြန္းလို ့ မေမ ့ႏိူင္ေအာင္ကို
အႏိႈင္းမဲ ့ လြမ္းေနမိေပမဲ ့ သူတို ့ကေတာ ့ အမ်ားအတြက္ တိုင္းၿပည္ အတြက္ ခ်စ္လြန္းလို ့ ယံုၾကည္ ခ်က္
ရည္မွန္းခ်က္ေတြ မေမ ့မေပ်ာက္ ႏိႈင္ စြာပဲ အေအးေတာ ထဲမွာ အႏိႈင္း မဲ ့စြာပဲ စြန္ ့လႊတ္ စြန္ ့စား ေနၾကေပၿပီ။

ရင္ေဘာင္တန္း တိုက္ပြဲဝင္ေနခဲ ့ရင္းက က်ဆံုးခဲ ့ရ ၿပီး တကယ္ ့စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ရပါမွ သူတို ့အတြက္
အမွ်ေဝေပးပါေတာ ့ဟု မွာၾကားရင္းပဲ ဝိဥာဏ္ ဘဝႏွင္ ့ ႏွစ္ရွည္ လမ်ား ေစာင္ ့ၾကည္ ့ေနၾကသူမ်ားကို လည္း
“ အႏိႈင္းမဲ ့ ” ေသာ စာရင္းထဲမွာ ထည္ ့သြင္းခ်င္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္က “အႏိႈင္းမဲ ့ ” သူေတြ ၾကားထဲမွာပဲ သိမ္ငယ္စြာ “ အႏိႈင္း မမဲ ့ ” ၿဖစ္ခဲ ့ရၿပီ ပဲ ဟု
ိုဆိုရင္းက သည္ပို ့(စ) ေလး ၿဖင္ ့ပဲ “ အႏိႈင္းမဲ ့” အာဇာ နီ မ်ားကို ရည္စူး ဂုဏ္ ၿပဳလိုက္ရင္း......။

....................................................................................................................................................

( အၿဖဴေလး )

7 comments:

kiki said...

အလြမ္းမင္းသားၾကီးရဲ ့ လြမ္းခ်က္ ..
အနွိဳင္းမဲ ့ေမတၱာေတြ နဲ ့ အနွဳိင္းမဲ ့စြာ စြန္ ့လႊတ္ အနစ္နာ ခံ သြားခဲ့ေသာ။ ခံေနဆဲေသာ သူမ်ားအားလံုး အတြက္ စြန္ ့လႊတ္ရက်ိဳး နပ္ပါေစ။

မေဟသီကို လြမ္းတာမ်ား... ေရာျပီး လႊတ္ခ်ေနေသးတာ.. သိတယ္ ..သိတယ္။။

( လြမ္းလိုက္မလားလို ့ေအာင္းေမ့ျပီး လြမ္းစိတ္ နဲ ့ဖတ္ေနရင္း မွ “မဆင္” ဆိုတာၾကီးေတြ ့လိုက္ရေတာ့ အလြမ္းေတာင္ ေျပသြားတယ္ .. “စ” နဲ ့ စင္ ပါ..
အာဇာနည္.. ပါ ... း) .. ဆရာမ လုပ္သြားပါသည္ ။

လင္းၾကယ္ျဖဴ said...

အႏိွဳင္းမဲ့ တဲ့ ေမတၱာ ေတြ နဲ႕
ေပးဆပ္သူတို႕ ရဲ႕ ႏွလံုးသားကို ..တမ္းခ်င္းတစ္ခု
ဖြဲ႕လိုက္တယ္ ဆိုပါေတာ့....
ေပ်ာ္ပါေစခင္ဗ်ာ

*.*.*

thawzin said...

အႏႈိင္းေတာင္မဲ့တယ္လို႔ တင္စားလိုက္တယ္ေနာ္။ ကိုယ္စံတင္ထားသေလာက္ေတာ့ အႏႈိင္းမဲ့နုိင္ပါမွာ။ အႏႈိင္းမဲ့သူေတြေရာ အႏႈိင္းမမဲ့တဲ့သူေတြေရာ အားလုံးရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ျပည့္စုံနုိင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီကလူၾကီးလဲ ျပီးျပည့္စုံနုိင္ေသာ ဘ၀ေလးအျမန္ဆုံးပုိင္ဆုိင္နုိင္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္းဗ်ာ...

ေျခလွမ္းသစ္ said...

ဟုတ္ပါတယ္ဗ်ာ ... သူတို႔ဟာ က်ႏု္ပ္တို႔ အတြက္ အႏႈိင္းမဲ့ သူေတြပါ .... ဒီလိုပဲ အႏႈိင္းမဲ့ေတြ ျမန္မာျပည္ အတြက္ ဆက္လက္ ေပါက္ပြားႏိုင္ၾကပါေစလို႔ .. အမိေျမအတြက္ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ ...

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

လူေသရင္ေတာင္ နာမည္မေသနိင္ေတာ့ဘူး မဟုတ္လား ေလတိုက္ေလ ရနံ႔ေမြးေလ ဆိုတဲ့ ပန္းမ်ားလို သူတို႔ရဲ႕ ေကာင္းေသာ ဂုဏ္သတင္း ေမြးပ်ံ႕ေနမွာပါ။

SHWE ZIN U said...

အႏိႈင္းမဲ႔ ကိုဖတ္ၿပီးေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားတယ္

Flower said...

အေပၚပိုင္းမွာ အႏိႈင္းမဲ႕အလြမ္းေတြကို
စကားလံုးအားေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ရင္ထဲထိရွေအာင္ ေရးဖြဲ႕ထားႏိုင္သလို
ေအာက္ဆံုးမွာ အႏိႈင္းမဲ႕သူေတြအတြက္ ဂရုဏာအားေကာင္းေကာင္းနဲ႕
ေလးစားစဖြယ္ ေရးဖြဲ႕ထားတာ
စာအေရးအသား ပိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထားသလိုပါဘဲ..
လက္ေဆာင္ ထပ္လာေပးသြားပါတယ္..
အဲဒီလက္ေဆာင္က
လင္႕ခ်ိတ္ထားပါျပီလို႕..
အလြမ္းေတြ စမ္းေရနဲ႕အတူ ေမွ်ာပါသြားေစေသာ္........