Sunday, December 12, 2010

အသက္ရႈ လိုက္တိုင္း .... ( ၃ )

အသက္ရႈပါ ဟု ကြ်န္ေတာ္ အပိုင္း( ၁ ) ႏွင္ ့ ( ၂ ) တြင္ အခါခါပဲ ေၿပာမိခဲ ့ပါသည္။
အသက္ရႈေနသည္ ့အခ်ိန္ႏွင္ ့အမွ်ပဲ ကိုယ္ တစ္ေန ့တာက်င္လည္ေနရေသာ ဝန္းက်င္တို ့မွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
အာရံုတို ့ေၾကာင္ ့ ေန ့ေလးတစ္ေန ့ ဘဝေလးတစ္ခု ကုန္ဆံုးသြားတိုင္း ကိုယ္ ့စိတ္ဘဝင္ ကေလးကေတာ ့
အၿမဲတန္းညစ္ႏြမ္း ပင္ပန္းေနခဲ ့ရသည္ဆိုတာကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ ့မိပါသည္။ တေငြ ႔ေငြ ႔ ေသာ မီးအိုးကေလး
ကို ရင္ဝယ္ဆြဲခ်ိတ္မိေနရင္းက ကိုယ္ ့ဘဝရဲ ႔ ဘယ္ေတာ ့မွ ၿပန္မရႏိုင္ေတာ ့သည္ ့ ဘဝနာရီ၊ ဘဝ အခ်ိန္မ်ားကို
အမႈမဲ ့ ၿဖတ္ေက်ာ္လာေနၿပီး ဘဝရဲ ႔ ေနဝင္ခ်ိန္ကိုေတာင္ တၿဖည္းၿဖည္းေရာက္ရွိလာၾကၿပီဟု ၿမင္မိပါသည္။

ဘယ္ေတာ ့မွ အႏိူင္မရခဲ ့ဘူးေသာ ေလာကၾကီး ထဲမွာ အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကြ်န္ေတာ္တို ့က ပံုသႏၱန္မ်ိဳးစံုၿဖင္ ့
အမႈမဲ ့အမွတ္မဲ ့ ၿဖတ္ေက်ာ္မိေနရင္း လ်င္ၿမန္စြာကုန္ဆံုးေနေသာ ၊ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေနေသာ အခ်ိန္နာရီတို ့ကို
လည္း သတိမၿပဳမိပဲ ရွိေနၾကပါသည္။

သည္ေနရာမွာေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္နာယူမွတ္သားခဲ ့မိေသာ အလြန္ၿမန္လြန္းေနေသာေၾကာင္ ့အၾကာၾကီး ပါ ၊
မေပ်ာက္ေတာ ့ပဲ ၿမဲ ေနတံုး ၊ ရွိေနတံုးပါ ပဲ ဆိုသည္ ့“ သေဘာ ” ေလး တစ္ခုကို ထည္ ့သြင္းေဆြးေႏြးၾကည္ ့ခ်င္
ပါသည္။

မီးသီး ၊ မီးေခ်ာင္း တို ့ကို ခလုပ္ကေလးႏိွပ္လိုက္ရံုမွ်ၿဖင္ ့ အၿမဲတန္းလင္းေနပါသည္ဟု အၿမင္အားၿဖင္ ့အထင္မွား
ရွိလိုက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အတြင္းထဲရွိတန္စတင္နန္းၾကိဳးတို ့တြင္ သိပၸံသေဘာအရ မတူညီေသာ အဖို၊အမဓါတ္
သေဘာတို ့ အၾကိမ္ၾကိမ္ တြန္းကန္ ၿဖစ္ပ်က္လာၿပီးမွအၿမဲ တန္း ေနရသည္ ့ အလင္းတန္းၾကီး ၿဖစ္ေပၚေနရသလို၊
အၿမဲပဲ တေငးေငးႏွင္ ့ ၾကည္ ့ေနခဲ ့မိေသာ တီဗြီ ဖန္သားၿပင္ေပၚဝယ္ ေရာင္စံုလြန္းေသာ ရုပ္သံတို ့ ထြက္ေပၚလာ
ရသည္မွာလည္း တစ္စကၠန္ ့ေလးအတြင္းမွာပင္ မတူညီေသာ ေမာ္လီက်ဴးၿဒဗ္အမံႈတို ့ သူတို ့အခ်င္းခ်င္း အၾကိမ္
ေပါင္းသိန္းသန္းမကေအာင္ ရိုက္ခတ္လိုက္ရၿခင္းေၾကာင္ ့ ၿဖစ္ေပၚလာရသည္ဟု မွတ္သားထားမိပါသည္။

မတူညီေသာသေဘာေတြ ရိုက္ခတ္ေနရေသာေၾကာင္ ့ အၾကိမ္ၾကိမ္ပဲ ေမာ္လီက်ဴးအေဟာင္းတို ့ ပ်က္စီးေပ်ာက္
ကြယ္သြားရသည္ ့တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ အသစ္သစ္ေသာေမာ္လီက်ဴးအသစ္တို ့သည္လည္း တၿပိဳင္နက္ထဲ အစား
ထိုး ၿဖစ္ေပၚသြားရသည္ ့ ၿဖစ္စဥ္ အားလံုးတို ့သည္ မ်က္ေစ ့တမွိတ္ ၊ လွ်ပ္တၿပက္ အတြင္းကေလးမွာပဲ ၿဖစ္ေပၚ
ခဲ ့ၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါသည္။

အၿမဲမၿပတ္ပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေခတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၿဖတ္သန္းစီးစင္းေနသည္ ့ “ ဧရာဝတီၿမစ္ၾကီး ” ႏွင္ ့ခိုင္းႏိႈင္း
ထားေသာ ဥပမာတစ္ခုကိုလည္း မွတ္မိေနပါေသးသည္။ တသြင္သြင္စီးစင္းေနေသာၿမစ္ေရေတြကို အမွတ္မဲ ့
ၾကည့္လ်င္ေတာ ့ ၿမစ္ေရေတြက စဥ္ဆက္မၿပတ္ပဲ အၿမဲၿပည္ ့ေန၊ ရွိေနသလို၊ ၿမဲ ေနသလို ထင္ရ ၿမင္ရေပမဲ ့
ဒိထက္မ်ား ၿမစ္ၿပင္ထဲကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာၾကည့္လိုက္လ်င္ၿဖင္ ့ “ ေရွ ႔ ေရ ကို၊ ေနာက္ေရ က တြန္း
သြားေနတဲ ့ အရွိသေဘာ ေတြ ပဲ ” ၿမင္လာရမည္ၿဖစ္ပါသည္။

ၿမစ္ေရထဲကို ေၿခရာ တစ္ခါပဲ ခ်လို ့ရပါမယ္ ဟူေသာ စကားပံုတစ္ခုကိုလည္းအမွတ္ရမိလာပါသည္။
ပထမဆံုးခ်လိုက္မိသည္ ့ ကိုယ့္ေၿခရာက ခ်သည္ ့ေနရာတြင္ပဲ မရွိေတာ ့တဲ ့သေဘာ တစ္ခုကို ေၿပာခ်င္တာဟု
လည္း ထင္မိပါသည္။


လ်င္ၿမန္စြာပဲ ၿဖစ္ပ်က္ေၿပာင္းလဲေနတတ္ေသာ သေဘာကို ကြ်န္ေတာ္တို ့ သာမန္မ်က္ေစ ့ၿဖင္ ့ အလ်င္မွီေအာင္
လိုက္မၾကည္ ့ေနႏိုင္ေပမဲ ့ တကယ္ ့အစစ္အမွန္ “ သေဘာ ” ေလးကိုေတာ ့ အရွိအတိုင္း မွတ္ယူရမည္ပဲၿဖစ္ပါ
သည္။ ၿငင္းလို ့မရသည္ ့ တကယ္ ့ အရွိသေဘာ ပါဟုလည္း ဆင္ၿခင္မိပါသည္။

အရွိသေဘာ ... တဲ ့။
သိပ္အေရးၾကီး ေနပါသည္ ။
ထိုမ်က္စိတမွိတ္ လွ်ပ္တစ္ပ်က္အတြင္းမွာကိုပဲ တရြရြ တမြမြ ၿဖင္ ့ အေဟာင္းအေဟာင္းတို ့ ခ်ဳပ္ညိမ္း၍ အသစ္
အသစ္တို ့ ထပ္ၿပန္တလဲလဲ အစားထိုးေနသည္ ့အခ်ိန္ေတြ ၊ရုပ္ဝတၳဳေတြ ကေနတဆင္ ့ မိမိရဲ ႔ ခႏၶာအိမ္ၾကီး
ထဲရွိ အေသြး၊အသား ဆဲလ္ အမႈန္ေတြ ရုပ္ကလတ္စည္းေတြ အထိ တဆင္ ့ၿပီးတဆင္ ့ ဆြဲယူထိုးေဖာက္ၿပီး ခံစား
ၾကည္ ႔လိုက္ေစခ်င္ပါသည္။

အေဟာင္းအေဟာင္းတို ့ အၿမဲ ကုန္ဆံုးေပ်ာက္ကြယ္ေနသေလာက္ အသစ္အသစ္တို ့ၿဖင္ ့ အၿမဲအစားထိုးၿဖစ္
တည္ေနေသာ မၿမဲသည္ ့သေဘာတရားတို ့ႏွင္ ့သာ ၿဖစ္တည္ေနရသည္ ့ ၿမဲ သည္ဟု ထင္ေနရသည္ ့ ကြ်န္ေတာ္
တို ့ ခႏၶာ အိမ္ေတြမဟုတ္ပါလား လို ့။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ အရြယ္ေရာက္လာသည္ ့အခ်ိန္မွစ၍ ယေန ့အခ်ိန္အထိ က်င္လည္ေနခဲ ့ရေသာ ဗုဒၶဘာသာ
အသိုင္းအဝိုင္းၾကီးထဲမွာ နီးနီးတစ္မ်ိဳး၊ ေဝးေဝး တစ္မ်ိဳး၊ တိုးတိုးတစ္မ်ိဳး ၊က်ယ္က်ယ္တစ္မ်ိဳး ၾကားၾကားေနခဲ ့ရ
ေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား အာေပါက္ေအာင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ သင္ၾကားေနေသာ “ ၿဖစ္ၿပီးတဲ ့ အရာတိုင္း ပ်က္ေန
ရေသာ ၿဖစ္ပ်က္ ” ဆိုသည္ ့တကယ္ ႔အရွိသေဘာ ကိုၿဖင္ ႔ အထက္က တင္ၿပခဲ ့သည္ ့ ၿမန္လြန္းေသာေၾကာင္ ့
ၾကာေန ၊ ၿမဲေနရပါသည္ ဆိုသည္ ့ သေဘာတရားတို ့ႏွင္ ့သာ ႏိႈင္းယွဥ္လကၡံ လို ့ရပါသည္ဟု ေၿပာၾကည္ ့ခ်င္
ပါသည္ ။

အရင္တံုးကေတာ ့ ၾကားဘူးနားဝရွိေနသည္ ့“ ၿဖစ္ပ်က္ ” ဆိုသည္ ့ ေဝါဟာရကို ကြ်န္ေတာ္လံုးဝ နားမလည္ႏိုင္
ေအာင္ကိုၿဖစ္ေနခဲ ့ရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ့ဘိုးဘြားမိဘေတြအားလံုးက အစဥ္အဆက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားပဲၿဖစ္ခဲ ့
၍သာ ကြ်န္ေတာ္က မိရိုးဖလာအရ ဗုဒၶဘာသာဝင္တေယာက္ၿဖစ္ေနရံုမွ်ပဲဆိုေတာ ့လဲ ဗုဒၶစာေပ၊ ဗုဒၶဘာသာ၏
အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သေဘာတရားေတြ ၊ က်င္ ့စဥ္ေတြႏွင္ ့ နီးနီးကေလးၿဖစ္ေနေပမဲ ့ အၿမဲ ေဝးေဝး မွာ
သာရွိေနခဲ ့ရပါသည္။

ယၡဳေတာ ့ မိတ္ေဆြတစ္ခ်ိဳ ႔ ဆီမွ ရရွိလိုက္ေသာ ဘာသာေရး “ လင္ ့”ကေလးမ်ားကို တၿဖည္းၿဖည္းဝင္ေရာက္
နာယူ ဆင္ၿခင္မိလာရင္းမွ တစ္သက္လံုးမွာမွ လံုးဝ နားမလည္ခဲ ့ဘူးေသာ “ ၿဖစ္ၿပီးတိုင္းပ်က္ေနသည္ ့ၿဖစ္ပ်က္
သေဘာ ” ေလးေတြကို သေဘာေပါက္သလိုလို ရွိလာခဲ ့ပါသည္။ ခု ခ်ိန္ထိ “ သလိုလို ” အဆင္ ့ပဲ ဆိုတာကို
ေတာ ့ရိုးသားစြာပဲ ဝန္ခံ လိုက္ပါသည္။


ကြ်န္ေတာ္တို ့လိုသာမန္ပုထုစဥ္တို ့အေနႏွင္ ့ေတာ ့ ထိုကဲ ့သို ့ မိနစ္စကၠန္ ့မၿပတ္၊ မ်က္ေစ ့တမွိတ္ လွ်ပ္တၿပက္
အတြင္းကေလးမွာေတာင္ မၿမဲႏိုင္ေအာင္ပဲ ကိုယ္ ့ခႏၶာအိမ္ၾကီး တစ္ခုလံုး ၿဖစ္ၿဖစ္ၿပီး ပ်က္ပ်က္သြားတာကို ဘယ္
လိုနည္းနဲ ့မွ မၿမင္ႏိုင္ေပမဲ ့“ ဗုဒၶ ” ရွာေပးခဲ ့ေသာ ဘယ္ေတာ ့မွ မေၿပာင္းလဲ ၊ မမွားယြင္းႏိုင္သည္ ့ ထာဝရအမွန္
တရားကိုေတာ ့ နားလည္ႏွလံုးသြင္းထားသင္ ့ပါသည္။

ဘုရားရွင္ၿမင္သလိုမၿမင္ႏိုင္ေပမဲ ့လဲ ဘုရားရွင္က သူၿမင္တာေတြအားလံုးကို အရွိအတိုင္းပဲ ေဟာၾကားထားခဲ ့
တာေတြ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ ဗုဒၶ ရဲ ႔ သာသနာကို ကိုးကြယ္ေနၾကတဲ ့ကြ်န္ေတာ္တို ့အားလံုးက အၾကြင္းမဲ ့ယံု
ၾကည္လကၡံရမည္ပဲ ၿဖစ္ပါသည္။

လူပိန္းေတြးၿဖင္ ့ တကယ္ပဲ မကုန္ေတာ ့ပါဘူး ၊ ၿမဲ ေနတံုးပါပဲကြာ ဟု ဆိုလ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ အခု ဘယ္အရြယ္
ေရာက္ေနခဲ ့ၾက ၿပီ လဲ လို ့။ ငယ္ သူေတြ ၾကားထဲမွာ ကိုယ္ပါ ေမ ့ေမ ့ေလ်ာ ့ေလ်ာ ့ႏွင္ ့ ေရာငယ္ေနမိတာပဲ
မဟုတ္ပါလား လို ့။

စ ထားမိသည္ ့ အသက္ရႈသည္ ့ကိစၥကို ၿပန္ဆက္ၾကည္ ့ပါမည္။
၁၀ေယာက္မွာ ရွစ္ေယာက္ကေတာ ႔ ကိုယ္အသက္ရႈေနတာကို မသိမိပဲ၊ အမႈမဲ ့ အမွတ္မဲ ့ ေန ေနမိၾကမွာပဲၿဖစ္
ပါသည္။ အဲ .. ကိုးေယာက္ေလာက္လဲ ၿဖစ္ႏိုင္သလို အဲ ့ဒီ ကိုးေရာက္မွာ ကြ်န္ေတာ္လည္း ပါေနတာပါပဲ ။

ဘယ္လို “ သိ ” ရပါ ့မလဲ ..။
ဟိုလို ဒီလိုမဟုတ္ပါ ။ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းကေလးပါပဲ ။
ရႈလိုက္ေသာေၾကာင္ ့ ႏွာသီးအဝတို ့မွတဆင္ ့ တြန္းတိုက္ တိုးဝင္သြားေသာ “ ဝင္ေလ ” ႏွင္ ့ ၊ ကိုယ္ ့ခႏၶာကိုယ္
အတြင္းမွ ၿပန္တက္လာၿပီး ႏွာသီးဝကေလးေတြကိုပဲ ၿပန္လည္ပြတ္တိုက္ ထိုးထြက္သြားေသာ “ ထြက္ေလ ” တို ့
ကို သတိေလး အသာကပ္ၾကည့္ၿပီး သိ သိ ေပးေနတာကေလးပဲ ၿဖစ္ပါသည္။

“သိေပးၾကည္ ့ၾကပါဗ်ာ...” သိပ္လြယ္တဲ ့အလုပ္ကေလးပါပဲ။
အခုေၿပာေန၊ ေရးေန ၊ ဖတ္ေန၊ လုပ္ေန၊ ကိုင္ေနရင္းပဲ ခ်က္ၿခင္းလက္ေတြ ႔ လုပ္ၾကည္ ့လိုက္လို ့ရပါသည္။
မယံုၾကည္စိတ္၊ မခံခ်င္စိတ္၊ အထင္မၾကီးခ်င္သည္ ့စိတ္ကေလးၿဖင္ ့ စမ္းၾကည္ ့ လိုက္ေစခ်င္လွပါသည္။

သီးသန္ ့အေနႏွင္ ့မဟုတ္ပဲ လွဲ၊ေန၊ရပ္၊သြား အေနအထား အားလံုးလုပ္လို ့ရသည္ ့ အက်င္ ့ကေလးၿဖစ္ေနေသာ
ေၾကာင္ ့ မ်က္ေစ ့ မွိတ္လိုက္စရာမလိုပါ။ သတိေလးႏွင္ ့ သိေပးရံုပဲ ၿဖစ္ပါသည္။ စိတ္ထဲကလဲ လိုက္ဆိုေနစရာ
မလိုသလို ကိုယ္ ့ႏွာေခါင္းကိုလည္း ငံု ႔ ၾကည္ ့ေနစရာ မလိုပါ လို ့။

လုပ္ေရာလုပ္ၾကည္ ့မွာလား ဟု ေမးခ်င္ပါသည္။

ၾကံဳရင္ၾကံဳသလို ၊ သတိရလ်င္ ရ သလို၊ စကၠန္ ့ ေလးေသာအခ်ိန္ကေလးေတြကို တၿဖည္းၿဖည္းအက်င္ ့လုပ္၍
မိနစ္ကေလးေတြ မွ တဆင္ ့ ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း ေလ ့က်င္ ့တက္ယူ သြားလို ့ရပါသည္။

ထိုကဲ ့သို ့ ရႈလိုက္တာေလးမ်ားကို သတိၿပဳမိ၊ သတိရမိေနသည္ ့ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အခ်ိန္ကေလးေတြ
အတြင္းမွာပင္ ကိုယ္ ့ရင္ကို တစပ္စပ္ ရိုက္ခတ္လာေနေသာ အာရံု မ်ိဳးစံုတို ့ကေတာ ့ ကိုယ္နဲ ့ မဆိုင္လိုက္
သလို ၿဖစ္ေနတတ္ၿပီး ကိုယ္ ့ရင္ဝယ္လဲ နဲနဲေလး ၿငိမ္သြားသလို ၿဖစ္ေနတတ္မွာ အေသခ်ာပဲ ၿဖစ္ပါသည္။

ထိုသို ့ အသက္ရႈေနမိေသာ တစ္ခဏေလးအတြင္းဝယ္ တစ္သက္လံုး၊ တစ္သံသယာလံုးက ပြက္ပြက္ဆူလာေန
ခဲ ့ရေသာ ကိုယ္ ့ရင္ဂ်ိဳင္ ့ကေလးက ရုတ္ခ်ဥ္းၿငိမ္ၿပီး ေအး လာတာ ၊ ေအး သြားတာကို ခ်က္ၿခင္းပဲ သိ ရွိ၊ ခံစားမိ
မွာ အေသခ်ာပါပဲ ဟု ကြ်န္ေတာ္ေၿပာရဲပါသည္။

ရင္ထဲမွာလဲ ေအးသြားေတာ ့ ၿပန္ထုပ္လိုက္မိေသာ “ ထြက္ေလ ” တို ့လည္း ၊ “ ေအး ” သြားေတာ ့တာပဲ ၿဖစ္
ပါသည္။

တကယ္လို ့သာ ......
ေၿပာခဲ ့ဘူးသည္ ့ ၿမန္လြန္းေနေသာ အခ်ိန္တို ့အတိုင္း သာ ယၡဳ လို အသက္ရႈနည္းေလးမ်ားကို ကိုယ္က သတိ တရမ်ား ထူေထာင္ေနမိႏိုင္ရင္ေတာ ့ ဘယ္ေလာက္မ်ား ေအးေနလိုက္မလဲလို ့။
သတိရတိုင္းသာ အသက္ရႈေနတတ္လ်င္ ၊ အသက္ရႈေနတတ္သမွ်ကာလ ပတ္လံုးလဲ ဝန္းက်င္က ကိုယ္ ့ကို
စိုးမိုးလာေနသည္ ့ အာရံု တို ့ကို ဆင္ဆာၿဖတ္ေတာက္လကၡံ ေနၿပီးသားၿဖစ္ေနမွာ အေသအခ်ာၿဖစ္ပါသည္။

အသက္ရႈေနသမွ်လဲ အၿမဲကုန္ေပ်ာက္ေနတတ္ေသာသေဘာေလးေတြကို ဆင္ၿခင္ေနႏိုင္မည္ဆိုလ်င္ အခ်ိန္
ႏွင္ ့အမွ်ပဲ အေရာင္အေသြးတို ့စံုလင္စြာေၿပာင္းလဲေနတတ္ေသာ အာရံုေပါင္းစံုတို ့ ဖြဲ ့စည္းထားသည္ ့ေလာက
ၾကီးကိုပါ တုန္လႈပ္ၿခင္းအလ်င္းမရွိပဲ တၿဖည္းၿဖည္းရင္ဆိုင္လာမိေနပါမည္ဟု ထင္မိပါသည္။

ေလာကၾကီးရဲ ႔ လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္မႈေအာက္ကစတင္ ကင္းလြတ္လာေနၿပီး ဘယ္ေတာ ့မွ အႏိုင္မရခဲ ့ပဲ သူ ့သ
ေဘာအတိုင္း သူၿဖစ္ေနေသာေလာကၾကီးကို အႏိုင္ယူႏိုင္ေတာ ့မည္ ့ လမ္းစ ေပၚသို ့လည္း ေၿခအစံု ခ်မိ ေတာ ့
မွာၿဖစ္ပါသည္။

တစ္စကၠန္ ့ေလးရဲ ႔ ဆယ္ပံုတစ္ပံုေလးမွ်ေတာင္မွ ၿမဲမေနႏိုင္သည္ ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ခႏၶာအိမ္ၾကီးေတြေပၚမွာသာ
ရႈေနတာေလးကို သိ သိ ေပးေနသည္ ့ အသက္ရႈနည္းေလးကိုမ်ား စကၠန္ေပါင္းမ်ားစြာပဲ ေန ့စဥ္ ထူေထာင္ေန
ႏိုင္ၾကရင္ၿဖင္ ့ ......... ။

......................................................................................................................

( ဆက္ပါအံုးမည္ )5 comments:

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ဆက္ပါဦး ကိုအျဖဴေလး
တကယ္ဘဲ အသက္ရွဴတာကို အသိေလးနဲ႔ ရွဴႏုိင္ရင္ စိတ္ေတြလည္း ေအးခ်မ္းလာမယ္ေပါ႔ေနာ္
လိုက္လုပ္သင္႕ပါတယ္...
ၾကိဳးစားပါမယ္ေလ

မိုးယံ said...

အဲလို ထိသိ သတိေလးေတြကို ႀကိဳးစားေနသူမို႕ .ဒီလိုေလး ေစတနာနဲ႕ေရးသားေပးတာ ေက်းဇူးတင္သဗ်ာ... သတိထားၿပီးေတာ့ေတာ့ လုပ္ပါတယ္.. လြတ္သြားတဲ့ အခ်ိန္ေတြမ်ားတယ္.. သတိရတဲ့ အခ်ိန္ေတြရွိတယ္.... ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလ့က်င့္လ်က္ပဲ... ေအာ္ႀကံဳတုံး ေၾကာ္ၿငာ ၀င္ရဦးမယ္... အဲဒီ ၀င္ေလ ထြက္ေလ သတိမွတ္တာေလးက.... တစ္ျခားျမင့္ျမင့္မားမားေတြ ခဏထားဗ်ာ.. .အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ ညေတြ အတြက္ေတာ့ အႏၱရယ္ကင္း ေဘးရွင္းတဲ့ အိပ္ေဆးဆိုတာေတာ့ ကိုယ္ေတြ႕ပါဗ်ာ... (တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ထပ္တူက်ဖို႕ေတာ့ မလြယ္၀

Anonymous said...

အသက္ရႈတတ္ဖို႕ သတိေပးေနတဲ႕ အျဖဴေလး စာကိုဖတ္ရလို႕ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ခင္မင္စြာျဖင္႔
ေရႊစင္ဦး

sosegado said...

အသက္ရႈတဲ့ မွတ္တဲ့ အေၾကာင္းေတြဆက္ဖတ္သြားမွာပါ၊
ခုဆုိရင္ နာနုိ စကၠန္႔အတြင္းမွာပင္ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကတာေတြကုိ ေဖၚထုတ္ႏုိင္ၾကပါၿပီ။
ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးလည္း ေနာက္ေရေတြ ဆက္မတုိးႏုိင္တဲ့သေန႔ ရပ္တန္႔သြားမွာပါ။

ကိုေဇာ္ said...

ရွဴသြင္း ၊ ျပန္ထုတ္ သဘာဝက လူ႕စိတ္ကို ညစ္ႏြမ္းမႈကေန ၾကည္လင္ေစတာကေတာ႔ အမွန္ပါပဲဗ်ာ။ က်ေနာ္ ငယ္ငယ္က ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံတဲ႔ ေရာဂါ ေမြးရာပါ ရွိတယ္။ သူမ်ားေတြလည္း ျဖစ္တာပါပဲ ဆိုတာထက္ ဆိုးလို႔ ေရာဂါလို႔ ေျပာတာပါ။ ဘယ္လိုမွ ကုမရဘူး။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ အသက္ ၁၈ ေက်ာ္ရင္ သူ႕ဖာသာ ေကာင္းသြားတတ္တယ္ ဆိုတဲ႔ ဆရာဝန္ေတြ စကားနဲ႔ အသက္ရွဴထုတ္ ေလ႔က်င္႔ခန္းေလးေၾကာင္႔ လံုးဝကို ေပ်ာက္သြားခဲ႔တယ္။ က်ေနာ္ေတာ႔ အသက္ရွဴထုတ္ပံုကို ယံုၾကည္ပါတယ္။ စိတ္နဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး အရာရာအေပၚမွာ ၾကည္လင္ေစႏိုင္ပါတယ္။
ဆက္ပါဦးဗ်ာ။