Sunday, December 5, 2010

အသက္ရႈ လိုက္တိုင္း .... ( ၂ )

တေနကုန္သြားေအာင္ ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုးရဲ ႔ အာရံု မ်ိဳးစံု တို ့ကို ဆင္ဆာၿဖတ္ေတာက္ၿခင္းမရွိပဲ အစိမ္း
သက္သက္ႏွင္ ့ဖြဲ ႔စည္းလက္ခံ လာမိခဲ ့တဲ ့အတြက္လဲ ကိုယ္ ့ႏွလံုးအိမ္တစ္ခုလံုး ပြက္ပြက္ဆူ ေနခဲ ့ရၿပီး
ကိုယ္ ့ရဲ ႔ ရင္ဂ်ိဳင္ ့ထဲမွာလဲ တေငြ ႔ေငြ ႔ တၿမိဳက္ၿမိဳက္နဲ ့ ေလာင္ကြ်မ္းေနရတယ္ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာေလး
ခံစားၾကည္ ့လိုက္ရင္ေတာ ့သိသိသာသာ သတိၿပဳမိလာႏိုင္ပါလိမ္ ့မည္။

ဒါေၾကာင္ ့လည္း ကြ်န္ေတာ္အပိုင္း( ၁ )တြင္“ ၿပန္ထုပ္လိုက္မိေသာထြက္ေလ၊ထြက္သက္ တို ့က ပူေႏြး ေနတတ္
ပါသည္” ဟု ေရးခဲ ့မိၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ေလာကၾကီးရဲ ႔ သေဘာသဘာဝကိုက ကိုယ္ၿဖစ္ခ်င္သလို ဘယ္ေတာ ့မွ ၿဖစ္မလာတတ္ပဲ သူ ႔ သဘာဝအတိုင္း
ၿဖစ္ပ်က္ေၿပာင္းလဲေနတတ္ေလေတာ ့ ဘဝတစ္ခုႏွင္ ႔တူသည္ ့ ေန ႔ေလးတစ္ေန ႔ အတြင္းဝယ္ ကိုယ္တကယ္ပဲ
အသားတင္စုေဆာင္းေနခဲ ့မိတာေတြက မေက်နပ္မႈ ၊ မၿပည္ ့စံုမႈ ၊ မတင္းတိမ္ႏိုင္မႈ ေတြပဲ ၿဖစ္ေနတာ အေသခ်ာ
ပဲဟု ထင္မိပါသည္။

ၿဖစ္ခ်င္တာေတြမ်ားေလေလ ၿဖစ္မလာမွာ မၿဖစ္မွာတို ့အတြက္ ပူပန္ေသာက တို ့ ကိုယ္ ႔ရင္ဝယ္ ဖိစီး ႏွိပ္စက္
ေလာင္ၾကြမ္းရေလေလ ပါဟုလည္း မွတ္သားရဘူးပါသည္။


တစ္ေန ႔တာေသာအခ်ိန္တို ့ ကုန္ဆံုးလြန္ေၿမာက္ခဲ ့၍ ကိုယ္ ႔ေနရာ ၊ ကိုယ္ ႔အခန္းေလးထဲ ၿပန္ေရာက္လာခဲ ့ပါ
ေသာ္လည္း ၊ ေန ့လည္က ၾကံဳေတြ ႔ ခဲ ႔ရသည္ ့ ကိုယ္ ့သေဘာႏွင္ ့ မတိုက္ဆိုင္၍ မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပဲ မုန္းတီးမိ
ခဲ ့သည္ ့ အာရံုတို ့ကို ၿပန္သတိရမိတိုင္း မေက်နပ္ေဒါသတို ့ တေငြ ႔ေငြ ႔ ၿပန္ၿဖစ္ေနတတ္သလို ၊ ကိုယ္ ့သေဘာ
ႏွင္ ့ တိုက္ဆိုင္ၿပီး ကိုယ္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မိခဲ ့ရသည္ ့ အာရံုတို ့ကိုလည္း သတိရမိတိုင္း တေရးေရး တစ္သိမ္ ့
သိမ္ ့ ၿဖင္ ့ ၿပန္လည္ၿမင္ေယာင္ ၾကည္ႏူးေနမိတတ္ၾကမည္ဟုလည္း ထင္မိပါသည္။

တစ္ခါတေလမွာေတာ ့ ကိုယ္ ့စိတ္အစဥ္ဝယ္ ဘာဆို ဘာမွ ခံစားမႈ မရွိတတ္ပဲ ဝန္းက်င္အာရံုတို ့ကိုမွ် သတိ
မမႈ စိတ္တို ့ မေရာက္ပဲ ရွိေနတတ္ၿပန္ပါသည္ ။ ေန ့စဥ္လုပ္ေနက်ေလးေတြကို အေလ ့အက်င္ ့အရ အစဥ္
အတိုင္း လုပ္မိေနေပမဲ ့လည္း ကိုယ္ ့အေတြးေတြ ကိုယ္ ့ရဲ ႔ ခံစားမႈေတြက “ ဗလာ ” လို ၊ ဟင္းလင္ၿပင္ၾကီးထဲ
လြင္ ့ေၿမာေနတတ္သလို၊ စိတ္နဲ ့ ကိုယ္နဲ ့ ကပ္မေနသလိုလဲ ၿဖစ္တတ္ၾကမည္ၿဖစ္ပါသည္။

အဲ ့ဒီလို ဗလာက်င္းေနတတ္သည္ ့ ၿဖစ္စဥ္ကို “ ေမာဟ ” ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
မွားတာ၊ မွန္တာမွ် မသိ ေဝခြဲ ပိုင္းၿခားႏိုင္ၿခင္းမရွိ ၿဖစ္ေနၿခင္းလဲ ၿဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

လူဆိုတာကေတာ ့ ခံစားမႈ တစ္ခုခုေတာ ့ အၿမဲတန္းၿဖစ္ေနရွိေနရမည္ပဲမဟုတ္ပါလား ။
ခ်စ္ၿခင္း၊ မုန္းၿခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္း၊ေၾကကြဲၿခင္း၊ ေလာဘ ၊ေဒါသ တို ့ၿဖစ္ရၿခင္း ၊ တစ္ခါတရံမွာ ၿခေသၤ ့တစ္ေကာင္
လို ရဲရင့္ေနတတ္သေလာက္ အုန္းသီးေလး ေၾကြက်လာတာကိုေတာင္ ကမၻာပ်က္ေတာ ့မတတ္ ထိတ္လန္ ့သြား
တတ္သည္ ့ ယံုငယ္ေလးတစ္ေကာင္လို အားငယ္၊သိမ္ငယ္စိတ္တို ့ ၿဖစ္ေပၚေနၿခင္း ... စ သည္ ့ အဆံုးမရွိ မေရ
တြက္ႏိုင္ေသာ ခံစားတတ္သည္ ့ အာရံု တို ့တစ္ခုခု တြင္အၿမဲပဲ ေပ်ာ္ဝင္ေနရမည္ၿဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ ့သို ့ ခံစားတတ္သည္ ့အာရံု ၊ ခံစားလို ့ရသည္ ့ အာရံု မွန္သမွ်တို ့ကို ဆင္ဆာၿဖတ္ေတာက္ၿခင္းအလ်င္း
မရွိ အေထာမအသတ္၊ အဆံုးမရွိပဲ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ မ်ိဳခ်ခံစားေနမိခဲ ့ေသာေၾကာင္ ့လည္း ေန ့စဥ္ ကိုယ္ ့
ရင္ဝယ္၊ ကိုယ္ ့ဘဝ အခ်ိန္ေတြဝယ္ စုေဆာင္းမိေနတာေတြက အလွ်ံညီးညီး ႏွင္ ့ အမွ်င္တို ့တန္းၿပီး အမွ်င္မၿပတ္
ႏိုင္သည္ ့ အပူ ေတြ ပဲ ၿဖစ္သည္ဟု ထင္မိပါသည္။

မေက်နပ္မႈ မၾကိဳက္မႈေတြေၾကာင္ ့ အလိုမက်ေဒါသ အပူေတြပဲ ရွိတာပါဟု ေစာဒကတက္စရာရွိေနေသာ္လည္း
ၾကိဳက္ခဲ ့ႏွစ္သက္ခဲ ့ စြဲလန္းခ်စ္ခင္ေနခဲ ့မိေသာေၾကာင္ ့လည္းကိုယ္ ့ရင္ဝယ္ အပူေတြ ပဲ ဖြဲ ႔ စည္းေနခဲ ့တာပါဟု
ဆိုလိုက္လ်င္ရုတ္တရက္လက္ခံလိုက္ဖို ့ေတာ ့ ခဲယဥ္းေနပါလိမ္ ့မည္ ။

ကိုယ္ႏွစ္သက္မိခဲ ့ေတာ ့လဲ ႏွစ္သက္စြဲလန္းမိသည္ ့အရာကို အၾကိမ္ၾကိမ္ရယူပိုင္ဆိုင္လိုမႈ ၊ ထိုစြဲလန္းေနေသာ
အရာကို ၿပန္လည္ မဆံုးရံႈးရလိုမႈ ၊ ကြဲကြာ ဆံုးရံႈးသြားရမွာကို အခ်ိန္နဲ ့အမွ် အရိပ္တၾကည္ ့ၾကည္ ့နဲ ့ပဲ ပူပန္ေသာ
က ေရာက္ေနရမႈ ေတြက လည္း အပူေတြ ပါပဲ ဟု ေၿပာလ်င္မွားႏိႈင္ဖြယ္မၿမင္ပါ လို ့။

ပမာဆိုရလ်င္ အၿဖစ္မ်ားလြန္းသည္ ့ သမုဒယ ေႏွာင္ၾကိဳးတင္းလြန္းေသာ ခ်စ္ၿခင္းတစ္ခုတြင္ ကိုယ္က ခ်စ္မိ
ခဲ ့ေတာ ့လဲ ခ်စ္ရတဲ ့ “ သူ ” ကို အၿမဲတန္းေတြ ့ေနခ်င္သည္ ့စိတ္၊ နီးနီးေလးနဲ ့ေတာင္ လြမ္း ေနတတ္သည္ ့
စိတ္ ၊ အၿမဲ ေမွ်ာ္ေနတတ္သည္ ့စိတ္၊ သူ ့ ေရွ ႔ ေရာက္တိုင္း အလိုလို အားငယ္လာတတ္သည္ ့ စိတ္ တို ့ကို နဲနဲ
ေလာက္ခံစားၾကည္ ့မိလ်င္ေတာ ့ ကိုယ္ ့ရင္ဝ မွာ မီးစ ကေလး လာကပ္ထားသလို “ တမွ်င္မွ်င္ ” ႏွင္ ့ ေလာင္
ၿမိဳက္ေနတာကို ေတြ ့ရမည္ဟု ထင္ပါသည္။

ထိုထိုေသာ အာရံုမ်ိဳးစံုတို ့ေၾကာင္ ့ ကိုယ္ ့ရဲ ႔ စိတ္ ကေလးက အၿမဲညစ္ႏြမ္း ၊ ပင္ပန္းေနရသည္ကသာ မ်ားေနမွာ
အေသခ်ာပဲ ၿဖစ္ပါမည္။ “ စိတ္ေထာင္းေတာ ့ ကိုယ္ေၾက ” တဲ ့။ တကယ္ပဲ ေၾကခဲ ့ၾကမည္ ့၊ ေၾကေနၾကမည္ ့
ကြ်န္ေတာ္တို ့ကိုယ္ ေတြ ၊ စိတ္ေတြ ပါ လို ့။ စဥ္းစားၾကည္ ့ၾကေစခ်င္ပါသည္။ အလိုၿပည္ ့ေနခဲ ့ရသည္ ့ အခ်ိန္
ေတြ ၊ အၾကိမ္ ေတြ ဘယ္ေလာက္ ရွိခဲ ့၊ မ်ားေနခဲ ့လို ့ပါလဲ .. လို ့။

တစ္ခ်ိဳ ႔က်ေတာ ့လဲ အစစအရာရာ ေၿပလည္ၿပည္ ့စံု ၿပီး ၊ အရာရာမွာ အလိုက် ေပ်ာ္ရႊင္ ၊ အေပ်ာ္လြန္ေနတတ္
ၾကေပမဲ ့ အထက္မွာ ေဆြးေႏြး မိခဲ ့သလို ေလာကၾကီးရဲ ႔ အေၿပာင္းအလဲ သဘာဝ တစ္ခုကို ၊ တေကြ ႔ေကြ ႔
တြင္ မေမွ်ာ္လင္ ့မိပဲ “ ၿဗဳန္း ” ကနဲ ရင္ဆိုင္ လိုက္ရ သည္ ့အခါတြင္ေတာ ့ ေထာက္တည္ ေဆာက္တည္ရာတို ့
မဲ ့သြားၿပီး ေရာက္ရက္ခတ္ရေလေတာ ့သည္။ အရုပ္ၾကိဳးၿပတ္သြားသကဲ ့သို ့ဘုန္းဘုန္းလဲက်ရပါေတာ ့သည္။
သူ ့ အတြက္ကမၻာပ်က္သြားရသလိုၿဖစ္သြားရပါေတာ ့သည္။

ေအာ္... ကြ်န္ေတာ္တို ့ အားလံုးက အဆင္သင္ ့ မၿဖစ္ခဲ ့ ၾကတာကိုး လို ့ ...။
သူ ့သေဘာအတိုင္းပဲ သူသြားေနတတ္ေသာ ေလာကၾကီးထဲမွာ က်င္လည္ေနရေသာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ကေတာ ့
ဘယ္ေတာ ့မွ ေလာကၾကီးကို မယွဥ္ႏိုင္ ၊ အႏိူင္မယူ ႏိုင္ခဲ ့သည္မွာ အခုမွ မဟုတ္ ၊ ၾကာေညာင္းခဲ ့ေသာ
သံသယာတစ္ေလွ်ာက္လံုးပါပဲ ဆိုတာကိုလည္း မွတ္သားခဲ ့မိပါသည္။

ဒါဆိုဘယ္လို ဆင္ဆာၿဖတ္ေတာက္ရပါ ့မလဲ၊ ဘယ္လိုေလးမ်ား ၿပင္ထားရရင္ေကာင္းပါမလဲ ဆိုတာေလးေတာ့
နဲနဲ ေဆြးေႏြးၾကည္ ့ခ်င္ပါသည္။

“ အသက္ရႈေနၿခင္းၿဖင့္သာလ်င္ ကိုယ္ ့ရင္ကို တစပ္စပ္ထိမွန္လာေနေသာ အာရံုမ်ိဳးစံု တို ့ကို ဆင္ဆာၿဖတ္
ေတာက္၍ ၿပင္ဆင္ေနရပါမည္ ” လို ့ပါပဲ ဟု။


...........................................................................................................................................


( ဆက္ပါအံုးမည္ )

9 comments:

sosegado said...

ၿဖစ္ခ်င္တာေတြမ်ားေလေလ ၿဖစ္မလာမွာကုိ စုိးရိမ္မႈ ပူပန္ေသာကေတြ တြဲလွ်က္ပါလာတယ္ဆုိတာ က်ေနာ့္အမွန္ပါပဲ၊
အဆက္ကုိေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္။

ခင္မာလာေအာင္(so cool ) said...

“ အသက္ရႈေနၿခင္းၿဖင့္သာလ်င္ ကိုယ္ ့ရင္ကို တစပ္စပ္ထိမွန္လာေနေသာ အာရံုမ်ိဳးစံု တို ့ကို ဆင္ဆာၿဖတ္
ေတာက္၍ ၿပင္ဆင္ေနရပါမည္ ” လို ့ပါပဲ...

ဆက္ပါအံုး အျဖဴေလးေရ
ေလးစားစြာၿဖင့္
အမဲေလး...:)

Anonymous said...

ၿဖစ္ခ်င္တာေတြမ်ားေလေလ ၿဖစ္မလာမွာ မၿဖစ္မွာတို ့အတြက္ ပူပန္ေသာက တို ့ ကိုယ္ ႔ရင္ဝယ္ ဖိစီး ႏွိပ္စက္
ေလာင္ၾကြမ္းရေလေလ

အသက္ရႈလိုက္တိုင္း(၂)ဆိုလို႔
(၁)ကိုပါ ဖတ္မလို႔ olderpost ေတြဘာေတြ
နွစ္ၾကိမ္ေလာက္ ကလစ္ၿပီးမွပဲ သူ႔ေအာက္တည့္တည့္မွာ
ေတြ႔တယ္ဗ်ိဳ ႔...:p

ဆက္စရာရွိ ၿမန္ၿမန္ဆက္ပါ...:)
ေလးစားစြာၿဖင့္
သားဆိုး

Anonymous said...

အသက္ရႈေလတုိင္း သူ႕ကိုဘဲ သတိရေနပါတယ္
အဲ ကဗ်ာေလးမ်ားျဖစ္မလားလို႕

စတာေနာ္ အျဖဴေလး ေလးစားစြာနဲ႕ ဖတ္သြားပါတယ္ ဆက္ရန္ ကိုလည္း ေမွ်ာ္ေနပါတယ္

ခင္မင္စြာျဖင္႔
ေရႊစင္ဦး

ေသာေစယ်ံ said...

အသက္ရူလုိက္တုိင္း တဲ့ အင္း ေကာင္းတယ္ဆက္လုပ္ထား ခုတစ္ေလာပုိ႔စ္တင္သာ ၾကဲတယ္ေနာ္ အလုပ္ေတြရူပ္ေနတာလား အရူပ္ေတြလုပ္ေနတာမသိဘူး :p
ေသာေစယ်ံ

ကိုေဇာ္ said...

လိုအပ္ေတြ မျပည့္မွီေလ ပင္႔သြင္းတဲ႔ေလမွာ အပူေငြ႔မ်ားလာေလေလ ၊ ရယူခ်င္တာေတြ လြဲသြားေလေလ ထုတ္တဲ႔ေလမွာ အပူေငြ႕ေတြ မ်ားလာေလေလနဲ႔ အဲဒီလို အသက္ရွဴလိုက္တိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ ခက္ေနၾကတာ အမွန္ပါပဲဗ်ာ။

ဆက္ပါဦး။

ကုိေအာင္ said...

ဆက္ရန္ကုိ ေမွ်ာ္ေနမယ္ဗ်ဳိ႕ ...

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ဘာေတြျပင္ဆင္ျပီး ဘာေတြကို ျဖတ္ေတာက္ရမွာပါလိမ္႔
လုပ္ပါဦး ကိုအျဖဴေလး..
အသက္ရွဴေနတိုင္းေတာ႕ အသိတရားေလး လက္ကိုင္ထားျပီး ေကာင္းတာေလးေတြ လုပ္မယ္ဆိုတဲ႕ အေတြးေလးနဲ႕ ရွင္သန္ေနရရင္ သိပ္ေကာင္းတာပါဘဲ..

ျမတ္မြန္ said...

ကဲ အကိုေရ..
ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ခဏေလွ်ာ႔ ျဖစ္သင္႔တာေတြပဲ အရင္စဥ္းစား..။
ေလာေလာဆယ္ေတာ႔ ေန႔တိုင္း အလုပ္တတ္ရလြန္းလို႔ ...
အသက္ရွဴလိုက္တိုင္း..ေက်ာေအာင္႔လာတယ္။