Sunday, January 16, 2011

ေထာင္တြင္း အေတြ ႔အၾကံဳ ( ၁ )

ေလာကကို အန္တု၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကိဳးစားမိေသာေၾကာင္ ့ ေလာကမွ ခတ္လာေသာဒဏ္ကို ခံႏိုင္စြမ္းရွိေသာ
ေယာကၤ်ားကို ေယာကၤ်ားေကာင္း၊ ေယာကၤ်ားၿမတ္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ၾကပါသည္။ ေလာကဓံကို ခါးစည္းခံရင္း
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို ့မေရာက္မၿခင္း၊ မပ်င္းမရိ မေလွ်ာ ့ေသာ ဇြဲလံုးလ ၿဖင္ ့မာန္တင္းၾကိဳးစားေသာ၊
လက္ေၾကာတင္းေသာ ေယာကၤ်ားတို ့ကို အလြန္ပ်င္းေသာကြ်န္ေတာ္က အၿမဲေလးစားအားက်မိသေလာက္
ကြ်န္ေတာ္ ့လို ပ်င္း၍ ဖ်င္းၿပီး လက္ေၾကာမတင္းလြန္းေသာ ေယာကၤ်ားတို ့ကိုေတာ ့မၾကည္ ့ခ်င္၊ မၿမင္ခ်င္
ေလာက္ေအာင္ကို မုန္းတီးလြန္းပါ၏။ ဤဝတၳဳထဲမွ ကိုေထြးသည္ ကြ်န္ေတာ္ေလးစားမိေသာ လက္ေၾကာတင္း
ေသာ သူတစ္ေယာက္ၿဖစ္ခဲ ့ပါသည္။ သူ ့ကိုအားက်ၿပီး သူ ့မာန္ ကို ေလးစားေသာေၾကာင္ ့ သူ ့အေၾကာင္းေလး
ေတြကို တဆင္ ့ေရးတင္ေနမိရၿခင္းၿဖစ္ပါေတာ ့သည္။

.........................................................................................................................


တုန္လႈပ္စိတ္မဟုတ္ေပမဲ ့ ဝမ္းနည္းစိတ္ဝင္လာ၏။ ေနာင္တစိတ္မဟုတ္ေပမယ္ ့ အိမ္ကိုလြမ္းစိတ္ဝင္လာ၏။
ယၡဳဆိုလွ်င္အေဖတို ့စိတ္ပူေနၾကေတာ ့မည္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့အဖမ္းခံရသည္ကို ၾကားခ်င္ၾကားၾကမည္။ စ ထြက္
လာစဥ္ကတဲကခက္ခဲပင္ပန္းခဲ ့ရၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို ့ဝင္လာစမွာပင္ ေထာင္က်ခဲ ့ၿပီ။ အားပ်က္စရာေကာင္းလွ၏။
သို ့ေသာ္မၿငီးတြားဝံ ႔ေပ။ ကြ်န္ေတာ္ ့အတြက္ သန္ ့စင္ ဒုကၡေရာက္ေနသည္ကိုေတြးမိ၍ၿဖစ္သည္။

အေတြးမ်ားႏွင္ ႔ေရွ ႔တိုးေနာက္ဆုတ္ၿဖင္ ့ သက္ၿပင္းအခါခါခ်ေနမိသည္။ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ေရွ ႔ဆက္ရန္ ဆံုးၿဖတ္ထား
မိၿပီ။ တစ္ေန ႔မွာ တင္ ့ေတာင္ ့တင္ ့တယ္ရပ္တည္ႏိုင္ရမည္ဟုလည္း ဆံုးၿဖတ္ထားၿပီးၿဖစ္ေန၏။ ဤသို ့ၿဖင္ ့
မေပ်ာ္တစ္ဝက္အေတြးမ်ားၿဖင္ ့ အိပ္စက္ခဲ႔ရပါေတာ ့သည္။

ေနာက္တစ္ေန ့ နံနက္မွာ၊ အခ်က္ေပးသံေၾကာင္ ့ အိပ္ယာမွထၿပီး အလွည္ ့က်သန္ ့ရွင္းေရးအဖြဲ ႔ သန္ ့ရွင္းေရး
လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေနရာဖယ္ေပးရသည္။ အိပ္ယာေစာင္ႏွင္ ့ ပစၥည္းမ်ားအားလံုး တစ္ဖက္တြင္ စုပံုထားရ၏။
သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ လူစစ္သည္။ ၿပီးလွ်င္မ်က္ႏွာသစ္ရန္ ထြက္ခဲ ့ၾကရသည္။ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးလွ်င္
ဘုရားဝတ္ၿပဳရန္၊ အလံေတာ္ႏွင္ ့ ဘုရင္မင္းၿမတ္ကို အရိုအေသၿပဳရန္ ေထာင္သားအားလံုးကြင္းၿပင္သို ့ တန္းစီ
ထြက္ခဲ ့ရသည္။

ဘုရားဝတ္ၿပဳ၊ တရားထိုင္၊ အရိုအေသၿပဳၿပီးမွ နံနက္စာစားရန္ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲစီ ထမင္းရံုသို ့ တန္းစီဝင္ၾက
ရသည္။ ဘာလုပ္လုပ္ စည္းစနစ္က်ရ၏။ မက်လွ်င္ အရိုက္အႏွက္ခံရမည္။ ေထာင္ေပကိုး။ ေဘာင္၊ စည္း၊ စနစ္
ဆိုတာရွိလို ့ ေထာင္ ဟုေခၚၾကသည္။ ကိုးဆယ္ ့ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မလုပ္ခ်င္လည္း လုပ္ရမည္ ့ သတ္မွတ္ခ်က္
မ်ားၿဖစ္ေနပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ေတာ ့ ေထာင္က်ၿပီ။
သူ ့ေနာက္မွ ပါလာသည္ ့ အလုပ္ၾကမ္းက ဘာပါလိမ္ ့။
လာပါၿပီ။ မနက္စာစားၿပီး ငါးမိနစ္နားခြင္ ့ေပး၏။ ၿပီးလွ်င္အလုပ္ခ်ိန္ခရာသံေပၚလာ၍ အုပ္စုလိုက္တန္းစီၿပီး
အလုပ္ခြင္ဝင္ရၿပီ။ လူသစ္မ်ားကိုေတာ ့ အလုပ္ခြင္မပို ့ေသး။ ေထာင္၏စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို သင္ၾကားေပးရန္
ႏွင္ ့ က်န္းမာေရးေလ ့က်င္ ့ခန္းမ်ားကိုသာလုပ္ခိုင္းသည္။
အထူးသၿဖင္ ့ ေထာင္ဝန္ထမ္းႏွင္ ့ေတြ ႔ပါက၊ ေခါင္းငံု ႔ကာ မလႈပ္မယွက္ အရိုအေသၿပဳရန္၊ ေထာင္ဝန္ထမ္း
ေက်ာ္သြားမွ လုပ္စရာရွိတာ ဆက္လုပ္ရန္ မွာၾကား၏။ ထိုကိစၥကို အေရးတၾကီး ထပ္ခါ ထပ္ခါ မွာၾကားသည္။
မလိုက္နာမိလွ်င္ ကြင္းၿပင္ထုပ္၍၊ ၾကိမ္တုတ္ၿဖင္ ့ အရိုက္ခံရမည္၊ ေနပူထဲတြင္ ကိုယ္တံုးလံုးထားမည္ဟု မွာ
ၾကားထား၏။

လူသစ္တန္းမွာ ႏွစ္ရက္ထားၿပီးေနာက္ အလုပ္ခြင္သို ့ပို ့သည္။
ေထာင္အလုပ္ကို စ လုပ္ရၿပီ။
အုပ္ၿပား လုပ္သည္ ့ အလုပ္ခြင္သို ့ ဝင္ရသည္။
ဘိလပ္ေၿမ၊ အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္စရစ္မ်ားကို ေရာသမေအာင္ေမႊရသည္။
ေရၿဖင္ ့ေဖ်ာ္ရသည္။ ၿပီးလွ်င္ပံုစံခြက္ထဲသို ့ ေလာင္းထည္ ့ကာ အေၿခာက္ခံရသည္။ ပထမ သံုးေလးဒယ္မွာ
ေတာ ့ လုပ္ရသည္ကို မမူ။ ငါးဒယ္ေက်ာ္လာေတာ ့ လက္မ်ားက်ိန္းစပ္ေနသည္။ မေဖ်ာ္ႏိုင္ေတာ ့၊ သယ္ဖို ့က
လည္း မသယ္ႏိုင္ေတာ ့။ ဒါေပမဲ ့ နား၍မရ။ တစ္ဒယ္လွ်င္ အုတ္ၿပားငါးၿပားေလာင္း၍ တစ္ေန ့လွ်င္အုပ္ၿပား
ႏွစ္ရာၿပီးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ သန္ ့စင္က အားေပးစကားေၿပာ၏။
“ ေလ ့က်င္ ့တယ္လို ့ သေဘာထားေပါ ့၊ ဟိုေရာက္ရင္ ပန္းရံလုပ္ေတာ ့ ဒါမ်ိဳးေတြပဲလုပ္ရမွာ၊ အေတြ ႔အၾကံဳ
ရတာေပါ ့ ”
ကြ်န္ေတာ္ ေခါင္းညိတ္ေနရေတာ ့သည္။ ပင္ပန္းလိုက္ပါဘိ။

အလုပ္လုပ္ေနရင္း ေထာင္ဘူးဝမွ ေလာ္စပီကာၾကီးႏွင့္ လွမ္းလွမ္းေအာ္ေနသည့္ အသံမ်ားကို ၾကားရသည္။
လူနာမည္ႏွင့္ အေဖနာမည္တြဲ၍ေခၚေနသည္ဟု သိရ၏။ မ်ားေသာအားၿဖင္ ့ ေထာင္ဝင္စာလာေတြ ့သည္ ့
တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ေသာၾကာေန ့မ်ားဆိုလွ်င္ ေခၚသံမ်ား တမနက္ခင္းလံုးၾကားေနရ၏။ ထမင္းစားခ်ိန္ၿပီးလွ်င္
ေတာ ့မရွိေတာ ့။ ရံုးထုပ္မည့္သူမ်ားကိုေတာ ့ မနက္စာေၾကြးၿပီးခ်ိန္မွာပင္ ကြင္းၿပင္ထဲ စုထားခိုင္းသည္။ သူတို ့
က ညေနပိုင္းထမင္းစားခ်ိန္မွပင္ရံုးမွ ၿပန္ေရာက္တတ္၏။

စေနေန ့မွာ အလုပ္ခ်ိန္ေန ့တစ္ဝက္သာ ဆင္းရသည္။ သတ္မွတ္ထားသည္ ့အလုပ္ မၿပီးစီးပါက နားခြင္ ့မရွိ။
တနဂၤေႏြေန ့မွာေတာ ့ နားၾကသည္။ မနက္စာ ဆန္ၿပဳတ္တိုက္ၿပီးသည္ႏွင္ ့ တီဗီြၾကည္ ့ႏိုင္သည္။ ကြ်န္ေတာ္
ေထာင္ထဲေရာက္မွပင္ ထိုင္းတီဗီြအစီအစဥ္မ်ားကို သေဘာက်မိသည္။ စေနေန ့ေန ့လည္တြင္ တီဗီြ(၇) မွတိုက္
ရိုက္ဖြင္ ့ၿပေသာ စတိတ္ရိႈးအစီအစဥ္ကို လူတိုင္းၾကည္ ့ၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္က သူတို ့ဘာသာစကားကို
နားမလည္ပါ။ သို ့ေသာ္ အဆိုေတာ္ဟန္ပန္ကိုၾကည္ ့၍ ပရိသတ္ လက္ခံ၊ လက္မခံေလာက္ေတာ ့နားလည္ပါ
သည္။ “ ထံုခ်ိဳင္း ” ဟု ကိုယ္တိုင္ငရုတ္သီးပံုစံ ဝတ္စား၍ ဝီစီေလးမႈတ္ကာ သီခ်င္းဆိုပံုကို သေဘာက်မိသည္။
နာမည္ေက်ာ္ေလာက္ေအာင္ပင္ သီခ်င္းဆိုေကာင္းသည္ကိုေတြ ့ရသည္။ ထိုစေနေန ့မ်ိဳးတြင္ ကိုယ့္ဖာသာ
အဝတ္ေလွ်ာ္ႏိုင္သည္။ က်ားကစားႏိုင္သည္။ ေဘာလီေဘာ၊ ၿခင္းလံုး ကစားႏိုင္သည္။ ညေနေလးနာရီအထိ
အားလတ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးသည္။

ေထာင္ထဲမွာ အမ်ားစုလုပ္ရသည္ ့အလုပ္မွာ ဘုရားမီးပူေဇာ္သည္ ့ အတြဲလိုက္ မီးပြင္ ့ကေလးမ်ား တပ္ဆင္ရ
သည္ ့အလုပ္ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့အားေနရာေပးခဲ ့သည္ ့ မြန္ၾကီးႏွင့္အတူ လက္နက္မႈၿဖင္ ့ေထာင္က်ေသာ
“ ကိုေမာ္ ” ဆိုသူလည္း မီးပြင္ ့ေလးမ်ားတပ္ဆင္ရသည္ ့အလုပ္လုပ္ရသည္။ ေလးေယာက္တစ္တြဲ တပ္ဆင္ခိုင္း
ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ကိုယ္ ့တာဝန္ၿပီးလွ်င္ အၿခားတစ္ဖြဲ ႔သို ့ ကူလုပ္ေပးရသည္။ ၿမန္မာအမ်ားစုမွာ တာဝန္ေက်ၾက
သည္။ အခ်ိန္ပိုဘယ္ေတာ ့မွ လုပ္ရသည္မရွိ။ ကိုယ္ ့အဖြဲ ႔ထဲ၌ ရံုးထုပ္မည္ ့သူပါလွ်င္ တာဝန္မႈးက တစ္ဦးစာ
ေလွ်ာ ့ခိုင္းသည္။ အမႈမၿပီးေသးေပမဲ ့ အလုပ္ေတာ ့လုပ္ရသည္။

ေထာင္ထဲမွာ အလုပ္မလုပ္လိုလွ်င္ ဖ်ားနာေၾကာင္းသတင္းပို ့။ တာဝန္မႈး လာစစ္ေဆးၿပီး ခြင္ ့ၿပဳမွ နားရသည္။
ဖ်ားနာသူမ်ား သီးသန္ ့နားသည္ ့ေနရာ သတ္မွတ္ေပးထား၏။ အာဂႏၱဳ ဖ်ားနာသူမ်ား သီးသန္ ့ စုထားသည္။
ေဆးေပးသည္။ ဘယ္မွမသြားရ။ သြားတာေတြ ႔လွ်င္ အရိုက္ခံရသည္။ ထို ့ေၾကာင္ ့ ေတာ္တန္ရံု မည္သူမွ် ဖ်ား
နာခ်င္ေရာင္မေဆာင္။ အလုပ္စုလုပ္ရင္း စကားေၿပာရသည္က ပို၍ ေပ်ာ္ဖို ့ေကာင္းသည္။ တစ္ခ်ိဳ ႔အလုပ္ၾကမ္း
သမားမ်ားက်ေတာ ့ စိုက္ခင္းမ်ား ေရေလာင္းရသည္။ မစင္ က်ံဳးရသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ မုဒိန္းမႈသမားမ်ား အမ်ား
စုၿဖစ္သည္။

ၿမန္မာမ်ားမွာ ထမင္းရံု၌ တာဝန္က်သူမ်ားသည္။ ပင္ပန္းေပမဲ ့ အေနအစားေခ်ာင္သည္။ အိပ္လွ်င္ အခ်ဳပ္
ေဆာင္မွာ ေရကို အခ်ိန္မေရြး ခ်ိဳးခြင္ ့ရသည္။ စားရတာ ေၿပာဘို ့မလို။ ထမင္းခ်က္လွ်င္ေတာ ့ေခြ်းဒီးဒီးက်သည္။
ဒယ္အိုးၾကီးမ်ားတြင္ ေရေႏြးဆူေအာင္တည္၍၊ ဆန္ကို အိတ္လိုက္သြန္ခ်ကာ၊ ေယာင္းမၾကီးမ်ားၿဖင္ ့ ထိုးထိုးေမႊ
ရသည္။ ထမင္းႏွဲထိုးသကဲ ့သို ့ ခ်က္ရ၏။ ဟင္းခ်က္လွ်င္လည္း အိုးၾကီးၾကီးမ်ားၿဖင့္ခ်က္ရ၏။ သို ့ေသာ္ ထမင္းရံု
ေရာက္လွ်င္ ကံေကာင္းသည္ကို အားလံုးလက္ခံသည္။

ေထာင္က်ရက္ေလးရလာေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္ႏွင္ ့သန္ ့စင္လည္း ေထာင္ပါးဝလာ၏။ အထူးသၿဖင္ ့တန္းစီ၍
ထမင္းရံုသို ့ ဝင္ရသည္ ့အခါ “ မ ” ဂဏန္းက်မည္ ့ အတန္းကို အလွည္ ့က်ေရြး၍ ဝင္သည္။ “ မ ” ၿဖစ္ေနလွ်င္
ဟင္းခြက္ကို တစ္ဦးထဲ စားခြင္ ့ေပး၏။ အၿခားအတန္းမွ “ မ ” ၿဖစ္ေနသူႏွင္ ့ သြားစားစရာမလို။ မ်ားေသာအား
ၿဖင္ ့ ေနာက္ဆံုးမွ တန္းစီဝင္သူမ်ားမွာ သူမ်ားေတြ ဝင္ထိုင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ဟင္းအိုးႏွင္ ့အနီးဆံုးေနရာတြင္ ထိုင္ရ
တတ္သည္။ တစ္ခါတရံ လူမ်ားလြန္း၍ တန္းလ်ားၿပည္ ့ေနလွ်င္ ဟင္းအိုးမ်ားေဘးမွာ ထိုင္ရတတ္သည္။

သစၥာဓိ႒ာန္ ဆိုၿပီး၍ ထမင္းစားၾကသည္ ့အခါ ဟင္းမ်ားပိုေနလွ်င္ တာဝန္မႈးက ခြင္ ့ၿပဳသည္ႏွင္ ့ ဟင္းအိုးေရွ ႔
မွာ လာေရာက္တန္းစီၿပီး ဟင္းထပ္ေတာင္းႏိုင္သည္။ သန္ ့စင္ႏွင့္ကြ်န္ေတာ္ ဟင္းအပိုမရသည္ ့ေန ့မွာ ခပ္ရွား
ရွားပင္။ တစ္ခါတစ္ေလ မြတ္ဆလင္အဖြဲ ့ႏွင့္က်လွ်င္ သူတို ့အတြက္သီးသန္ ့ခ်ထားေသာ ဟင္းပင္ စားခြင္ ့ၾကံဳ
သည္။ ဟင္းညံ ႔လွ်င္ေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ႏွစ္ဦးလံုး ပံုမွန္တန္းစီ၏။ ဘယ္ေန ့ ဘာဟင္းဆိုသည္ကို ထမင္းရံုရွိ
ၿမန္မာမ်ားမွတစ္ဆင္ ့ သိေနရၿမဲ။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ႏွစ္ဦး ေထာင္ပါးဝတာရွိေသးသည္။
ေထာင္အလုပ္ကို မလုပ္ဘဲ ေရွာင္ခဲ ့ပံုၿဖစ္သည္။ ေထာင္မွာ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိသည္။ လြတ္ရက္တစ္ရက္သာလိုေတာ ့သည္ ့ အက်ဥ္းသားအား ဗုဒၶဘာသာဝင္ၿဖစ္ပါက တရားစခန္းဝင္ခြင္ ့ၿပဳသည္။
တရားစခန္းဝင္ရန္ ကြ်န္ေတာ္တို ့အား “ ကိုေမာ္ ” က အၾကံေပး၏။ တရားၿပသူက “ မြန္ၾကီး ” ၿဖစ္သည္။ သူက
လက္ေထာက္တရားၿပသည္ ့ တာဝန္က်သည္။ ထိုင္းတစ္ဦးက ေရွ ႔မွ တရားစဥ္မ်ား ခ်ေပးသည္။ မြန္ၾကီးက
တစ္ဆင္ ့ လက္ေတြ ့ၿပ၍ ေရွ ႔မွ တိုင္ေပးသည္။

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္သန္ ့စင္ တရားစခန္းသို ့ ကြ်မ္းပစ္ဝင္ခဲ ့သည္။
မနက္စာ ဆန္ၿပဳတ္စားၿပီးသည္ႏွင္ ့ ကိုးနာရီမွာ တရားစခန္းဝင္ရသည္။ အခ်ဳပ္ေဆာင္( ၁ )၏ ေနရာကို တရား
စခန္းအၿဖစ္သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ဝိပႆနာတရားကို အားထုပ္ရ၏။ ထိုင္၊ ထ ၊ ေလ်ာင္း စသည္ၿဖင္ ့
အဆင့္ဆင့္သင္ၾကားေပးသည္။ ဝင္ေလ၊ ထြက္ေလ နည္း။ ၾကြ ၊လွမ္း၊ ခ် ၊ ေရြ ႔ နည္းမ်ားၿဖင္ ့ အားထုပ္ရသည္။
မိမိဘာသာ တစ္ဦးတည္း သီးသန္ ့ရႈ ႔မွတ္လိုပါက ရႈ ႔မွတ္ခြင္ ့ၿပဳသည္။ တရားၿပသူႏွင္ ့ ပူးတြဲ တရားမွတ္လိုက
လည္း ရႈ ႔မွတ္ႏိုင္သည္။ စကားလံုးဝေၿပာခြင့္မၿပဳ။ အိပ္ခြင္ ့မၿပဳ။

ဆယ္ရက္ေလာက္ၾကာေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္ေရာသန္ ့စင္ပါ ကဂ်ီကေဂ်ာင္ၿဖစ္လာေတာ ့သည္။ အလုပ္မလုပ္ခ်င္
လို ့ တရားစခန္းေၿပးဝင္မိတာကိုေနာင္တရမိသည္။ တရားထိုင္ရသည္က ပို၍ ပင္ပန္းမွန္းသိလာသည္။ စေနေန ့
မွာပင္ ေန ့ဝက္တရားအားထုပ္ရသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ မခ်ိမဆန္ ့ၿဖစ္ေနသည္ကိုၾကားေတာ ့“ ကိုေမာ္ ” က
ရယ္ေတာ ့သည္။
“ မင္းတို ့က ေတာ္ေတာ္ဇြဲနည္းတဲ ့ေကာင္ေတြပဲ ”
“ အကိုကလည္း.. မလြယ္ဘူးဗ်၊ အစကေတာ ့ ဟုတ္တုတ္တုတ္ ”
“ ဟားဟား .. ဘယ္ႏွစ္ရက္မွ မက်န္ေတာ ့ပါဘူးကြာ၊ ဆက္ေနလိုက္ပါ ”

............................................................................................................................

မွတ္ခ်က္။ ။ ဆရာမာန္ ( ေတာင္လံုးၿပန္ )၏ ဝတၳဳ ၿဖစ္ပါသည္။


( ဆက္ရန္ )


6 comments:

kiki said...

ေထာင္တြင္း အေတြ ႔အၾကံဳ ( ၁ )

ေခါင္းစဥ္ၾကည့္ျပီး လန္ ့သြားတယ္ ။။
သူတို ့ ေထာင္က ဘဘဦးဝင္းတင္ ေရးတဲ့ “ဒါလားဟဲ့ လူ ့ငရဲ” ေလာက္ ေတာ့ အေျခအေန မဆိုး လွပါဘူး .. လူလိုသူလို စားရ ေနရ ေသးတာပဲ ေနာ္ .
တရားစခန္းေတာင္ ဝင္ခြင့္ ေပးထားတယ္ ဆိုေတာ့
လူ ့အခြင့္ အေရး အေတာ္ေလး ျပည့္ဝတဲ့ ေနရာတခုပါပဲ ။
တရားထိုင္တာ ပိုပင္ပန္းတယ္ ဆိုေတာ့ ဘာတရားမ်ား ထိုင္မိလို ့လည္း လို ့ စဥ္းစားမိတယ္ ..

အေတြ ့အၾကံဳ ရွင္းလင္းပြဲ ကို ဆက္လက္ေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနပါတယ္ ..

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ဟုတ္တယ္ေနာ္
ေထာင္ဆိုေပမဲ႔ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္တာေတြ မလုပ္ဘဲ လူလိုသူလို ထားေပးတာကိုက ေက်နပ္စရာ။
ဘာလို႕မ်ား ကိုယ္ေတြႏိုင္ငံရဲ႕ေထာင္က ဒီေလာက္ဆိုးတာလဲမသိဘူး။
ေထာင္းခ်င္းယွဥ္ရင္ေတာင္ ရွက္ရတဲ႔ အေနအထားပါလား

ကိုေဇာ္ said...

ေခါင္းစဥ္ကို ၾကည့္ျပီး ...
ကိုယ္ေတြ႔လားဟ ဆိုျပီး ျဖစ္သြားေသးတယ္။
ဟီး . .ေဆာရီး။

အဆက္ ေမွ်ာ္လ်က္ . . .

မိုးယံ said...

ဘယ္ေတာ့ တရားတန္ဖိုး သိလာမလဲ ေမွ်ာ္လွ်က္ပဲ

Unknown said...

ေဘာင္၊စည္းစနစ္ရွိတာ ေထာင္လို႔ဆိုရင္ တို႔ေရႊျပည္က ေထာင္က ထိပ္ကေျပးမယ္။ ဖတ္လာတာ အေတာ္ခရီးေပါက္ေနျပီ ကိုေက်ာ္ေရ။ ေနာက္အပိုင္း ဆက္ဖတ္လိုက္ဦးမယ္။

blackcoffee said...

ဒီလိုပါပဲေလ လူဆိုတာ ကိုယ့္အတြက္ သက္သာရာ သက္သာေၾကာင္း ရွာရတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာေတြ အလုပ္မွာေတာ့ တာဝန္ေက်တာမ်ားပါတယ္။ စုန္းျပဴးတခ်ဳိ ့ကလဲြလို ့ေပါ့။