Sunday, February 20, 2011

ဥာဏ္ မ်ားေသာ ပန္းရန္သမားမ်ား ( ၂ )

“ အလုပ္ကေတာ ့ ပင္ပန္းမယ္၊ ဒါေပမယ္ ့လစာေကာင္းတယ္၊ ေန ့စားရွင္းေပးမွာ”
“ လမ္း ၈၀ ထဲမွာ၊ ထမင္းလည္းေကြ်းမွာ ”
“ ခ် ကြာ ”
“ ပင္ပန္းမယ္ေနာ္ ”
“ လုပ္ရမွာပဲ ”
“ အဲ ့ဒါဆို ... ကိုေထြး သြားေၿပာလိုက္၊ မနက္က်ရင္ လိုက္မယ္လို ့ ”
သန္ ႔စင္က ၿခင္ေထာင္ႏွင္ ့ ေရာေထြးေနေသာ ေခါင္းအုန္းကို မွီအိပ္ရင္း ေၿပာလာသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ အခန္း
ႏွစ္ခန္းေက်ာ္မွာ တြင္းတူး တိုင္ရိုက္သမားမ်ားရွိသည္။ သူ ဘယ္လိုစကားေၾကာင္းလာသည္မသိ။ အလုပ္ေတာ ့
ရၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္က မနက္လိုက္မည္ ့အေၾကာင္း ေၿပာသည္။ အလုပ္ရွင္က ဖသိုက္လူမ်ိဳး ခပ္ဝဝလူၾကီးတစ္ဦး
ၿဖစ္သည္။
“ မိခ်ိဳင္းထန္လုေပါင္ ” ( ပိုက္ဆံသံုးဖို ့ ရွိရဲ ႔လား )
“ မဲ ့မိခမ္ ” ( မရွိဘူးဗ် )
“ ေအာင္၊ ခ်ိဳင္းကြန္ ” ( ေရာ ့၊ သံုးထားႏွင္ ့)
ကြ်န္ေတာ္တို ့မွာ အလုပ္မရွိတာ ၾကာၿပီကို သိေသာေၾကာင္ ့ သံုးစြဲရန္ ေငြ ထုပ္ေခ်းၿခင္းၿဖစ္သည္။
ခ်ဥ္ေႏွာင္ၿခင္း မဟုတ္ပါ ။ ဒါ ကိုေတာ ့ အလုပ္သမားခ်င္းမို ့ ကြ်န္ေတာ္ယံုသည္။ သူ သည္လည္း အလုပ္သမား
ေခါင္းေဆာင္ၿဖစ္၍ အလုပ္သမားစိတ္ အၿပည္ ့ရွိေနၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္ႏွင္ ့သန္ ့စင္တို ့မွာ လူငယ္မ်ားၿဖစ္ၿပီး ေဟာ ့ေဟာ ့ရမ္းရမ္း မေနသၿဖင္ ့ သည္တန္းလ်ားမွာ လက္ခံ
ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ အမွန္ေၿပာရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ယခုေနသည္ ့ တန္းလ်ားမွာ ဤပတ္ဝန္းက်င္မွ ေဆာက္
လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ ့ အလုပ္သမားမ်ားသာ ေနခြင့္ရွိသည္။ ေရဖိုး၊ မီးဖိုးကို လုပ္ငန္းရွင္
က ေပးေနရသည္ကိုး ။ ကံေကာင္းသည္မွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လူလႊဲလူေၿပာင္းလုပ္ရင္း လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း
ထားသၿဖင့္ သည္တန္းလ်ားမ်ားကို လာဖယ္ခိုင္း၍ မရ။ အလုပ္သမားမ်ား လစာ မရွင္းေသးသည့္အတြက္
ေနထိုင္ခြင္ ့ၿပဳထားၿခင္းပင္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့က ေတာေၾကာင္မ်ားသက္သက္။ က်န္အလုပ္သမားမ်ားလည္း
ဤမွာပင္ေန၍ တစ္ၿခားဆိုဒ္ေတြမွာ အလုပ္လိုက္လုပ္ေနသည္။ ၾကာေတာ ့ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ေလးလို ၿဖစ္
လာေတာ ့၏။

တြင္းတူး တိုင္ရိုက္ လုပ္ရသည္မွာ မသက္သာ။
ကြ်န္ေတာ္တို ့ သြားလုပ္ရသည္ ့ အလုပ္မွာ လူေနရပ္ကြက္တြင္းမွ သူေဌးအိမ္ တစ္လံုးကို အိမ္ေရွ ႔ဝရန္တာ
ထုပ္ေပးရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ အခိုင္အခန္ ့ လုပ္မည္ၿဖစ္သည္။ အရင္ဆံုး ေဒါင့္ေလးေဒါင့္ကို သံုးေပပတ္လည္၊
ငါးေပအနက္ တြင္းတူးရသည္။ ဝရန္တာမွာ ေရွ ႔ေနာက္ ဆယ္ေပကြာ၍ အလ်ားလိုက္မွာ ဆယ့္ငါးေပ ကြာမည္။

ပထမေန ့မွာ တြင္းတူးၿပီးခ်ိန္တြင္ မိုးရြာလာသၿဖင္ ့ အလုပ္နားခဲ ့၏။
ဘန္ေကာက္မွာ မိုးရြာလွ်င္ အလုပ္သိမ္းသည္မွာ ထံုးစံပင္။ ေနာက္ေန ့မွာေတာ ့ တိုင္ရိုက္၏။ တိုင္မွာကြန္ကရစ္
တိုင္ ရွစ္လက္မ အက်ယ္ကို အလယ္မွာ တစ္လက္မခန္ ့ အေပါက္ပါ၏။ အရွည္မွာ ေၿခာက္ေပခန္ ့ ရွိသည္။
ထိုတိုင္မခ်မီ တြင္းတူးထားေသာ ငါးေပအနက္ တြင္းထဲမွာ တိုင္ထည့္ရန္ ထပ္၍ တူးထားေသာ တြင္းအက်ဥ္း
ထဲသို ့ ထည့္ရ၏။
ၿပီးမွ လံုးပတ္တစ္ေပ၊ အရွည္ေလးေပေက်ာ္ရွိေသာ သံလံုးၾကီးကို ဟိုဘက္ ဒီဘက္ လွ်ိဳထမ္းၿပီး အေပၚမွ ညီညီ
ညာညာ ေဆာင့္ေဆာင့္ ခ် ရသည္။ သီခ်င္းေလးလည္း ဆိုရ၏။ ပထမ သံစဥ္ေပ်ာ ့ေပ်ာ ့ေလး ဆိုၿပီး ရုတ္တရက္
အသံၿမွင့္ကာ ထမ္းထားေသာ သံလံုးကို ခါးညြတ္ခ်ရ၏။ ေၿမေပ်ာ ့လွ်င္ တစ္တိုင္ကို သံုးမိနစ္ခန္ ့သာ ေဆာင့္ခ်
ရံုၿဖင္ ့ ၿပီး၏။ ေၿမမာႏွင့္ တိုးလွ်င္ ေရပါ ကူေပးရ၏။ တစ္တြင္းကို တိုင္ငါးတိုင္တူး၍ ေလးတြင္းကို တိုင္ႏွစ္ဆယ္
ရိုက္ေပးရ၏။ သံုးရက္ႏွင့္ ၿပီးခဲ ့၏။

တစ္ေန ့ ဘတ္ႏွစ္ရာႏႈန္း ေန ့စားရွင္းေပး၍ ေနာက္ေန ့မွာ ေခ်းထားေသာ ဘတ္ငါးရာကို မၿဖတ္။ ေနာက္ေန ့မွ
ၿပန္ေပးပါတဲ ့။ သန္ဘက္ခါ ထပ္ေခၚဦးမည္တဲ ့ ။
“ ကြ်န္ေတာ္ မလိုက္ခ်င္ေတာ ့ဘူး ”
“ ငါလည္း အီေနၿပီ ”
လုပ္ခဲ ့သမွ် အလုပ္မ်ားတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ အနည္းဆံုး ၿဖစ္ေသာ္ၿငားလည္း အပင္ပန္းဆံုး ၿဖစ္သည္။ ေန ့လည္
သံုးနာရီဆို တစ္ေန ့တာ ၿပီးၿပီ။ လူလည္း ဘုရား တ ရေအာင္ ပင္ပန္း၏။ ပခံုးသားေတြဆိုတာ ေၿမွာက္ပင္
မေၿမွာက္ႏိုင္၊ ထိဖို ့ဆိုတာေဝးေရာ၊ ဆပ္ၿပာတိုက္လွ်င္ပင္ လက္ၿဖင္ ့ ဆဆ၍ တိုက္ရပါသည္။ ဖိႏြန္၏ ညီက
လည္း ဆက္မလုပ္ဖို ့ တားသည္။ ဖိႏြန္ၾကားေတာ ့ ေနာက္တစ္ေန ့ မနက္မွာ အယုဒၶရမွ ကားၿဖင္ ့ ေရာက္လာ
ၿပီး သန္ ့စင္ကို ဆူသည္။ ၿမန္မာလို ကြ်န္ေတာ္ တိုက္ရိုက္ ေၿပာၿပရေတာ ့မည္။
“ နင္ရူးေနလား ေမာင္သန္ ့စင္၊ ၾကီးလာရင္ ဒဏ္ၿဖစ္မွာ မသိဘူးလား၊ ပိုက္ဆံ မရွိရင္ ငါ ့ကို ဖုန္းဆက္ပါလား ၊
ငတံုး ၊ အရူး ”
သူ ့မိန္းမကလည္း ဝင္ေၿပာသည္။
“ နင္တို ့ ပိုက္ဆံမရွိရင္ အယုဒၶရမွာ လာေနပါလား။ ပိုက္ဆံကလည္း တစ္ေယာက္ ငါးေထာင္ေက်ာ္ ရွိတာ ကုန္
ေရာလားဟယ္။ နင္တို ့ကို အံ ့တယ္။ ငါတို ့ တစ္အိမ္သားလံုး စားတာေတာင္ ဒီေလာက္မကုန္ဘူး။ အလကား
ပဲေဟ ့၊ နင္တို ့ သံုးလို ့ကိုမရဘူး ”
ဆူလို ့ ေငါက္လို ့ ဝ ေတာ ့ ဘတ္ႏွစ္ေထာင္ ထုပ္ေပးပါတယ္ ။
“ အရက္မေသာက္နဲ ့ေနာ္ ... ဟိုေကာင္ ေမာင္ေထြး... နင္ အရက္သမားလား အသံုးမက်ကြာ ”
အဲ ့ဒီ “ အသံုးမက်ကြာ ” ဆိုတဲ ့ ထိုင္းစကားဟာ ကိုယ္ ေၿပာရင္သာ ေကာင္းတာ။ အေၿပာခံရတာ နားဝင္မခ်ိဳပါ။
“ အခ်ီးဖိုင္ ” ဆိုၿပီး ဆြဲဆြဲငင္ငင္ ေၿပာရတဲ ့ စကားပါ။ ဟုတ္ေတာ ့ဟုတ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ တကယ္ “ အခ်ီးဖိုင္ ”
ၿဖစ္ေနၿပီ။ ပိုက္ဆံက ဘယ္လိုမွ စုလို ့မရေပ ။

ဒီတစ္ခါေတာ ့ ခ်က္ၿပဳတ္စားေသာက္ဖို ့ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဆံုးၿဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီလို ဆံုးၿဖတ္တဲ ့ အထိမ္း
အမွတ္နဲ ့ မက္ေခါင္ တစ္ၿပားေတာ ့ သက္ေသတည္ၾကပါသည္။ သန္ ့စင္က မက္ေခါင္ပဲ ေသာက္၏။ ကြ်န္ေတာ္
တို ့ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းလိုက္ရင္ ဘတ္သံုးေထာင္ေတာ ့ ရွိသည္။ ည ည သြားၾကည္ ့တဲ ့ ပိတ္ကားေထာင္ ရုပ္ရွင္
သံုးကားတစ္ဆယ္ဖိုးအတြက္ ဘတ္ႏွစ္ရာ ခ်န္ထားသည္။ က်န္တာထဲက လမ္းစရိတ္ ဘတ္ငါးရာ ခ်န္ထားသည္။
ၿပီးတာနဲ ့ ေစ်းဝယ္စရာရွိတာ ဝယ္ထားလိုက္သည္။ အလုပ္လက္မဲ ့ဘဝကို ခါးစည္းခံရင္း၊ စည္းစိမ္နဲ ့ ေနေတာ ့
မယ္ေလ ..။

ပင္လယ္ေရဟာ ေသာက္ေလ ေသာက္ေလ ငတ္မေၿပဆိုတာ ကိုယ္ေတြ ႔မၾကံဳဖူးေပမယ္ ့ ဘန္ေကာက္မွာ ေငြရွာ
ရတာ ပင္လယ္ေရ ေသာက္သလို ၿဖစ္ေနပါ၏။ အလုပ္ကေလးေကာင္းတံုးမွာ ပိုက္ဆံ ရလာသည္။ အလုပ္မရွိ
တဲ ့အခါ ရတာေလး ၿပန္စားရင္း အခ်ိန္ကုန္လာပါၿပီ။ ၿမိဳ ႔ေတာ္ၾကီးကို ဂ်င္ဂ်င္လည္ေအာင္ သြားႏိုင္ခဲ ့တာ အၿမတ္
လို ့ ေၿပာရပါေတာ ့မည္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ ႔ၾကီး တိုးတက္လာတာကို ၿမင္ေနရသည္။ ဒါေပမယ္ ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့
ဘဝနဲ ့ ဘာမွ မပတ္သက္။ အဆင္ ့ၿမင္ ့ အသံုးေဆာင္ေတြ မွန္သမွ် ေငးၾကည္ ့ရံုကလြဲလို ့ သြပ္မိုး သြပ္ကာ
တန္းလ်ားေလးမွာ ေခါင္းခ်ရင္း ေန ့ လ ႏွစ္ေတြ ကုန္ဆံုးသြားၾကသည္။

၉၂ ခုႏွစ္က ထြက္လာခဲ ့တာ ၉၄ ခုနွစ္ထဲ ေရာက္ေနၿပီ။
အသက္ကို ဥာဏ္ေစာင္ ့ဆိုတဲ ့ စကားအရ၊ အသြားအလာ၊ အေနအထိုင္ မွာေတာ ့ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးလက္က
လြတ္ေအာင္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဥစၥာကို ကံေစာင့္ဆိုတဲ ့အတြက္ ဘတ္ေငြသံုးေသာင္းေလာက္ စုမိမဲ ့ အလုပ္မ်ိဳး
ရွာလို ့မေတြ ႔ ႏိုင္ၾက။ ေလး ငါးလ ဆက္တိုက္ လုပ္ရတဲ ့ အလုပ္ရရင္ေတာ ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့
ဒီမွာ သံုးႏႈန္းသည့္စကား ရွိသည္။ အလုပ္သမားခ်င္းအတူတူ ခြဲၿခားခြဲၿခား လုပ္လာတာမ်ိဳး၊ ၿမန္မာဆိုရင္ ရဲဝင္ဖမ္း
မွာစိုးလို ့ လက္မခံရဲတဲ ့ အလုပ္ရွင္မ်ိဳးေတြ ၾကံဳလာရင္ “ ၿမန္မာလည္း လူ၊ ငါးခူလည္း ငါး၊ ဘာမ်ားကြာလို ့လဲ ”
လို ့ ရင္ထုမနာ ေၿပာမိၾကသည္။ ေၿပာရံုပဲေလ။ တကယ္တန္းက်ေတာ ့ ထိုင္းဟာ ထိုင္း၊ ၿမန္မာဟာ ၿမန္မာပါပဲ။
လုပ္ရင္းစားရင္း လံုးပါးပါးရတာ အမ်ားစုဆိုတာ လက္ေတြ ႔ၿမင္ေနရပါသည္။

ဒါေပမဲ ့ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္။
ထိုသို ့ စိတ္ပ်က္စရာစရာမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုၿဖင္ ့ ေၿဖေဖ်ာက္ၾကရသည္။ ဝါသနာပါသည္ ့ စိတ္ေၿဖစရာမ်ား
ကို ရွာၾကပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ ႔က ရုပ္ရွင္၊ တစ္ခ်ိဳ ႔က ေသာက္ၾက စားၾက၊ တစ္ခ်ိဳ ႔က်ေတာ ့ ရံုေတြ တက္ၾကရင္း၊ ရွိစု
မဲ ့စုေလးေတြ ကုန္သည့္အခါ၊ ေနာင္တရသလိုလိုၿဖင္ ့သည္တစ္ခါ ေငြမ်ားမ်ားရလွ်င္ ၿပန္ေတာ ့မယ္လိုလို ေၿပာ
မိၿပန္ေရာ။ တကယ္ေတာ ့လည္း ဒီလိုနဲ ့ပဲ လံုးလည္ခ်ာလည္ လိုက္ေနၾကသူေတြ သိန္းႏွင့္ခ်ီကာ ရွိၾကၿပီ။
ရွိလည္းရွိေနၾကလိမ္ ့ဦးမည္ ။

ေငြသာ ေကာင္းေကာင္းရွာ၍ မရႏိုင္ေပမယ့္၊ ထိုင္းမွာ ၿဖစ္သမွ် အေၾကာင္းၾကီးငယ္ဆိုလွ်င္ သူ ့ထက္ကဲ သိေအာင္ လုပ္ၾကၿမဲ။ “ ေခါက္ဆိုင္ ” လက္ေဝွ ႔ပြဲမ်ိဳးကိုပင္ ဘယ္ႏွခ်ီမွာႏိုင္ရမည္ကို တြက္ခ်က္ေလာင္းမိၾကသူ
ေတြ တစ္ပံုတစ္ပင္။ “ ေခါက္ဆိုင္ ” မွာ ႏိုင္ငံေက်ာ္ ေဘာက္ဆင္လက္ေဝွ ႔ ခ်န္ပီယံ ၿဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး
သဲအူၿပတ္မတတ္ အားေပးၿခင္းခံရေသာ လက္ေဝွ ႔သမားပင္။

ေၿခာက္လတစ္ၾကိမ္ သူ၏ ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကို လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ လုယူထိုးသတ္ပြဲမ်ား က်င္းပေလ ့ရွိသည္။
တစ္ၾကိမ္မွ မရံႈးဘူးေသးပါ။ ခ်န္ပီယံလုပြဲ တစ္ၾကိမ္ထိုးတိုင္း ကာကြယ္ႏိုင္သည္ ့ ေခါက္ဆိုင္အတြက္ သီခ်င္းမ်ား
ပင္ စပ္ဆို ဂုဏ္ၿပဳၾကသည္။ ေရႊ ေငြ မ်ား ဆုခ်ီးၿမွင္ ့သည္မွာ အံၾသေလာက္ပါေပ၏။

တကယ္ေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့သည္ ထိုပြဲမ်ားတြင္ ေခါက္ဆိုင္ဘက္မွ အားေပးေလ ့ မရွိပါ ။
တဖက္ႏိုင္ငံသားကိုသာ ၾကိတ္၍ အားေပးေနတတ္သည္။ ေခါက္ဆိုင္ကို ဒုကၡလွလွၾကီးေတြ ႔ ၍ အရံႈးၾကီၤး ရံႈးေစ
ခ်င္သည္။ ဘာေၾကာင္ ့ဤသို ့ၿဖစ္ရသည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို ့ကိုယ္တိုင္လည္း နားမလည္ေပ။ ၿမန္မာၿဖစ္၍ပဲ
ေသြးက စကားေၿပာသည္ဟု ထင္မိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၿမဝတီနယ္စပ္၌ က်င္းပသည္ ့ ရိုးရာလက္ေဝွ ႔စိန္ေခၚ ပြဲ
မ်ားတြင္ ကရင္မ်ား ဝင္ေရာက္ထိုးသတ္သည္ကို ၾကည့္၍ ေပ်ာ္ရသလို နာၾကည္းဝမ္းနည္းရသည္လည္း ရွိသည္။

က်န္သည္ ့ ေပ်ာ္စရာရႊင္စရာမ်ား၊ တီဗီြဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကိုေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ေက်နပ္မိ၏။
တစ္ခိ်ဳ ႔ တီဗြီဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားဆိုလွ်င္ ဗီလိန္အၿဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရသည္ ့ ဇာတ္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးအား ေစ်းထဲ
၌ ေစ်းမေရာင္းသည္ ့ ေစ်းသည္မ်ိဳးပင္ရွိေၾကာင္း ၊ လက္ေတြ ႔ေဖၚ ၿပၾကသည္အထိ သရုပ္ေဆာင္ေကာင္းၾက၏။
“ မယ္နာ ့” ဆိုသည္ ့ သရဲကားဇာတ္လမ္းဆိုလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္မက ၾကာၿမင့္လာသည္ ့တိုင္၊ အၾကိမ္ၾကိမ္
ရိုက္ကူးတင္ဆက္ၿပ၍ ေအာင္ပြဲ ခံေနၿမဲ။

ဇာတ္လမ္းမွာ ဘာမွ မဆန္း။ အလုပ္ထြက္လုပ္သည္ ့ ခင္ပြန္းသည္ ၿပန္မေရာက္မီ ကေလးမီးဖြား၍ ေသဆံုးသြား
သည့္ မိန္းခေလးမွ စြဲလန္းစိတ္ၿဖင့္ သရဲ ၿဖစ္ကာ လင္ေယာကၤ်ားအေပၚ ေမတၱာၿပသည္ ့ ဇာတ္လမ္း ၿဖစ္သည္။
သို ့ေသာ္ မယ္နာဆိုသည္ ့ ဇာတ္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး၏ ေၾကေၾကကြဲကြဲၿဖင္ ့လင္သားအား ဟစ္ေခၚ သည္ ့အသံ
မွာ အေတာ္ပင္ ရင္ထဲ၌ ဂရုဏာ ၿဖစ္မိသည္။ ထဘီရင္လ်ားၿဖင္ ့ ဆံပင္ဖားလ်ား ခ်ကာ၊ သူ ့လင္သားေနာက္သို ့
လိုက္ခန္းမ်ား ဆိုလွ်င္ အသဲတယားယားၿဖင္ ့ ၾကည္ ့၍ မဝ။

မ်ားေသာအားၿဖင္ ့ ထိုင္းဇာတ္ကားမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို ့ ၾကည္ ့၍နားလည္ၾကပါသည္။ ေပါက္တတ္ကရ ရိုက္
ကာ ထိုးၾက ၾကိတ္ၾကရင္း လူပ်င္းၾကိဳက္ ဇာတ္ေပါ ့ကားမ်ားလည္း အလြန္ေပါ၏။ သံုးကားေပါင္း ဘတ္တစ္ဆယ္
ၿဖင့္ ၿပေသာ လမ္းေဘး ပိတ္ကားေထာင္ပြဲမ်ားတြင္ ထိုကားမ်ိဳး ပါလာပါက ေနာက္ၾကည့္မည္ ့ ႏိုင္ငံၿခားအက္ရွင္
ကားမလာမီ၊ ေအာင္ ့သက္သက္ၿဖင္ ့ ေစာင္ ့ၾကည္ ့ရၿပန္သည္။

လမ္းေဘး ပိတ္ကားေထာင္ရံုမ်ားၿဖစ္သၿဖင္ ့ ကိုယ့္စိတ္ၾကိဳက္ခ်ည္း ၿပ၍မၿဖစ္။
ရံုကလည္း အကာမွ်သာ ရွိသည္၊ သတင္းစာစကၠဴၿဖစ္ၿဖစ္၊ ဖိနပ္ၿဖစ္ၿဖစ္ ဖင္ခုထိုင္၍ ၾကည္ ့ရ၏။ အခါၾကီး၊ ရက္
ၾကီးမ်ားဆိုလွ်င္ ကံစမ္းမဲ ေဖာက္ေပးသည္။ ပထမဆုမွာ ေရႊ တစ္က်ပ္သားအထိရွိၿပီး၊ အဆင့္ၿမင့္ကားမ်ားကို
ထိုးၿပသၿဖင္ ့ ရံုဝင္ခကို ေစ်းပိုေကာက္သည္ ့တိုင္ လူအမ်ားအၿပား လာၾကည္ ့ၾကပါသည္။ ဆုမဲေတြ ႏွစ္ဆယ္ဆု
ေလာက္ ေပးတတ္ၾက၏။ ဇန္နဝါရီလ ႏွစ္ကူး ( ပီမိုင္ ) ဆိုလွ်င္ ဆုမဲ အေကာင္းစားမ်ား ေဖာက္ေပးတတ္ၾက၏။

ပီမိုင္ ( ႏွစ္ကူး ) ပြဲေတာ္သည္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အေတြ ႔ အၾကံဳအသစ္တစ္ခု ၿဖစ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္တို ့ဆီမွာ သၾကၤန္ရက္ေရာက္မွသာ ႏွစ္ကူးပြဲ က်င္းပၾကသည္ကိုး။ ထိုင္းမွာေတာ ့ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား
နည္းတူ ႏွစ္ကူးပြဲကို ဒီဇင္ဘာေနာက္ဆံုးရက္ ညသန္းေခါင္ယံ ( ၁၂း၀၀ ) တိတိ အဓိက ထား၍ က်င္းပ၏။
ရံုးပိတ္၊ ေက်ာင္းပိတ္၊ ကုမဏၰီမ်ားပိတ္၊ ေစ်းမ်ားပိတ္၍ ကိုယ့္ရပ္ ကိုယ္ ့ရြာ ၿပန္သူေတြ ၿပန္ၾက၊ အလုပ္မွ အပို
ေဘာက္ဆူးေပး၍ ေပ်ာ္သူေတြ ေပ်ာ္ၾကသည္ ့ပြဲ ၿဖစ္သည္။ ေလး ငါးရက္ ဆက္တိုက္ အလုပ္ပိတ္ၾကသည္။
တစ္ရုပ္ႏွစ္ကူးလွ်င္ တစ္ခါ ပိတ္ၾကၿပန္သည္။ ၾကာလာေတာ ့ ထိုပြဲမ်ိဳးမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို ့ပင္ ေမွ်ာ္လင့္လာမိ
ၾကသည္။ ကိုယ္ႏွင္ ့ေတာ ့ ဘာမွ်မဆိုင္။ သို ့ေသာ ေပ်ာ္စရာမ်ားၿဖစ္၍ ေရာေယာင္ ေမွ်ာ္ၿပီး ေပ်ာ္ၾကရသည္ကိုး။


မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဆရာမာန္ ( ေတာင္လံုးၿပန္ ) ၏ ဝတၳဳ ၿဖစ္ပါသည္။


...............................................................................................................................

( ဆက္ရန္ )


7 comments:

sosegado said...

“ မယ္နာ ့”ကားၾကည့္ဘူးတယ္၊ ေၾကာက္စရာမေကာင္းဘူး၊ သနာစရာေကာင္းတယ္၊

IDIOT-Ki said...

“ ၿမန္မာလည္း လူ၊ ငါးခူလည္း ငါး၊ ဘာမ်ားကြာလို ့လဲ ”...
ကြာ တာ ေပါ့ ...

လူခ်င္းတူေပမဲ့ အသက္ရွဳတာခ်င္းကြာ သလို မ်ိဳးပဲေလ .. ကိုယ့္ လူမ်ိဳးမွ လူ ထင္ သူေတြ အမ်ားၾကီး ရွိသလို ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္းေတာင္ မနာလို ၊ ႏွိမ့္ခ်၊ ညွင္းဆဲ ေနသူမ်ားလဲ တပံုၾကီး ရွိပါတယ္ ..

ငါးခူ ဆို ေၾကာ္စား ..
ငရံ ့ေခါင္းဆို ဟင္းခ်ိဳ ခ်က္ေသာက္ ၊
ငသေလာက္ဆို ေပါင္းစားးး
အဲ့လို ကြာ တယ္ ..... း)

ကိုေထြးတို့ လို ပန္းရံ သမား မ်ိဳး ၊ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ျပီး ရတာေတြ မစုပဲ ျဖံဳးပစ္တာ .... သနားရ မွာလား ၊ မသနားရဘူး လား ေတာင္ မသိေတာ့ ဘူး ..

ခ်မ္းလင္းေန said...

ေမြထိုင္းေတာ့ အလုပ္အတူလုပ္တဲ့ ယပလက္ေတြနဲ့သြား ၾကည့္ဖူးတယ္ နဂိုထဲက ျမန္မာ့လက္ေဝွ့ေတာင္ ဝါသနာမပါတာ ေမြထိုင္းလဲ ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ။ အသားအနာခံျပီးထိုးေနတာ မၾကည့္ရက္လို႔ပါ။ ယပလက္ေတြကေတာ့ ကေလးလူၾကီးမိန္းမ အစံုၾကည့္ၾကတယ္။ ဘုရားသံုးဆူသြားတုန္းကဆို အို.. လက္ေဝွ့ပြဲခ်ည္းပဲဗ်ာ။ အထူးသျဖင့္ ကရင္နဲ့ မြန္ခ်ည္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္အေဖကေတာ့ မြန္ဆိုေတာ့ လက္ေဝွ့ပြဲဆို မလြတ္တမ္းပဲ။ ငယ္ငယ္ကဆို ေအာင္ဆန္းကြင္းက လက္ေဝွ့ပြဲေတြ အေဖနဲ့လိုက္ၾကည့္ဖူးတယ္။ ၾကည့္ေနတုန္းေတာ့ စိတ္လိုက္မာန္ပါပဲ။ ၾကည့္ျပီးသြားေတာ့လဲ ရံုးတဲ့သူအေပၚ စိတ္ထဲမေကာင္းဘူး။ သရဲကားေတာ့ အခုထိမၾကည့္ဘူး။မၾကိဳက္လို႔။ သရဲဆိုတာ သူကုသိုလ္လိုခ်င္လို႔ ကိုယ္ထင္ျပတာပဲရွိမွာ အဲဒီအခ်ိန္ ကိုယ္က အမွ်ေဝေပးလိုက္ရင္ သူတို႔ကၽြတ္လြတ္ႏိုင္ေရာလို႔ ဆရာေတာ္ေတြ ေျပာတာသိရတယ္။ျမန္မာျပည္မွာလဲ ယပလက္လိုပဲ ခြင့္ေပးရင္ သရဲကားရိုက္လိုက္မယ့္ျဖစ္ျခင္း။ အမ်ိဳးသမီးက သရဲကားအရမ္းၾကိဳက္တယ္။ဒါေပမယ့္ သူက သရဲ ေတာ့ေၾကာက္သဗ်။ သူၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စာဖတ္ေနလိုက္တယ္။အေပၚက မကိရွင္းျပတာ သေဘာက်မိတယ္။ အေတာ္ရွည္သြားတယ္ကိုေက်ာ္ေရ။ ဖတ္ရင္းနဲ့ ေပၚလာတဲ့အေတြးေတြ ေလွ်ာက္ေရးမိသြားတာ။

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

အေတြးေရာအေရးမွာအတုယူစရာေလးေနာ္
အားက်လိုက္ပါဘိေနာ္။
စာေတြအားေပးသြားပါတယ္အကို။
ေကာင္းေသာေန႕ေလးၿဖစ္ပါေစရွင္။

blackcoffee said...

အစက ၾကံဳးဝါးခဲ့သမွ် ခုခ်ိန္ထိေတာ့ ဘာမွ ျဖစ္မလာေသးပါလား ကိုေထြးေရ...

အစ္ကိုေရ စာေၾကြးေတြကို အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ခုမွလာရွင္းႏိုင္တယ္။

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ပိုက္ဆံဟာ ရွာရတာသာ ခက္တာ
သံုးဖို႕မ်ားက်ေတာ႕ ဆီလိုအေပါက္ရွာထြက္တယ္
ထိုင္းနဲ႔ျမန္မာ ဘာမ်ားကြာျခားလဲ ဆိုတဲ႔ စကားလံုးေလးေတာ႕ ထိတယ္
ဘာကြာျခားလဲလို႔ ကိုယ္တိုင္လဲ ေမးခ်င္တယ္.
အေျဖကလည္း ထူးမျခားနား အေျဖကိုဘဲ ေပးခ်င္ေနမိတယ္။
ဘယ္ေတာ႕မ်ားမွ သူမ်ားတကာထက္ သာမယ္ မသိေနာ္

ကိုေဇာ္ said...

ႏိုင္ငံျခားမွာ ၾကာလာေလေလ ျဖစ္လာတတ္တဲ႔ ေရာဂါပါပဲ။ က်ားၾကီး ေျခရာၾကီး ဆိုျပီးေတာ့ ကာကြယ္ ေျပာဆိုတတ္တဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေလးေပါ႔ဗ်ာ။