Friday, June 24, 2011

မ်က္ရည္မ်ားၿဖင့္ ၿပံဳးေစသူ ( ၂ )

စကၤာပူသို ့ ဝင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဗီဇာရရန္ စာရြက္စာတန္းမ်ား ေရာက္လာလွ်င္ ဧည္ ့သည္ကို
စကၤာပူ သံရံုးသို ့ ကြ်န္ေတာ္ လိုက္ပို ့ေပးရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေက်ာင္းဗီဇာ၊ တစ္ခါတစ္ရံ အလည္ဗီဇာ၊ တစ္ခါ
တရံ သေဘၤာတက္ဖို ့ ဗီဇာမ်ား ေတာင္းေပးရသည္။ ဤကိစၥကေတာ ့ ဘုရားတ,ရသည္မွအပ ဘာမွ အႏၱရာယ္
မရွိပါ။ ဗီဇာေၾကး ဘတ္ငါးရာ သြင္းရသည္။ ေဖာင္ၿဖည္ ့ရသည္။ စာရြက္ စာတန္းမ်ား တင္ထားခဲ ့ရသည္။ ရက္
ခ်ိန္းေတာင္း၍ ေစာင္ ့ရသည္။ ၿပီးလွ်င္ ေလယဥ္လက္မွတ္ အသြားအၿပန္ ဝယ္၍ တင္ၿပရသည္။ လိုအပ္လွ်င္
အဝင္အထြက္ရက္ကိုပါ ေလယဥ္လက္မွတ္၌ တစ္ပါတည္း တပ္ထားေပးရသည္။ ပထမေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္
နားမလည္ႏိုင္။ တကယ္ပင္ ေလယဥ္လက္မွတ္ ကိုယ္စားလွယ္ရံုးသို ့ သြားကာ ဝင္မည္ ့ရက္၊ ထြက္မည္ ့ရက္ကို
ကပ္လာခဲ ့၏။ ေနာက္ေတာ ့ ကြ်န္ေတာ့္အစ္ကိုက ထိုသို ့ လုပ္ရန္မလိုေၾကာင္း ရွင္းၿပသည္။ ေလယဥ္လက္မွတ္
ေပၚ၌ ကပ္ေသာ စီးမည္ ့ရက္မ်ားအတြက္ စေတကာဝယ္၍ ကိုယ္လိုသည္ ့ ရက္ကို ကပ္လိုက္ရံုသာဟု အၾကံ
ေပးလာသည္။ သို ့မွသာ ဗီဇာရမည္ ့ရက္ႏွင္ ့သြားမည့္ရက္ ကြာဟေနလွ်င္ လက္မွတ္ကို ၾကိဳတင္ခရီးစဥ္
ေၿပာင္းေရႊ ႔ရန္ လုပ္စရာ မလိုေတာ ့ဟု သိလာရသည္။

ဘန္ေကာက္ရွိ စကၤာပူသံရံုးမွ တာဝန္က်သူ ေဒၚဂ်မ္းဘံုမွာေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ညီအစ္ကို၏ မဟာၿပိဳင္ဘက္ၾကီး
ၿဖစ္ပါေတာ ့သည္။ အေဟာက္၊ အေငါက္ အလြန္ၾကမ္းသည္ ့အၿပင္ ေတာ္ရံုတန္ရံု သူ ့ဘာသာ ဆံုးၿဖတ္ၿပီး ဗီဇာ
မေပးပဲ ၿပန္လႊတ္တတ္သည္မို ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့က ေဒၚဂ်မ္းဘံုဟု အမည္ေပးထားေသာ ထိုင္းအေဒၚၾကီး ၿဖစ္၏။

ဤေနရာ၌ စကၤာပူ လ.ဝ.က ၏ ႏိုင္ငံၿခားဆက္ဆံေရးကို ကြ်န္ေတာ္ နည္းနည္းသေဘာေပါက္လာခဲ ့သည္။
စကၤာပူ လ.ဝ.က သည္ အာရွသား ပီသစြာၿဖင္ ့ အေနာက္ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားအေပၚ တြင္ လြန္ကဲစြာ တာဝန္
ေက်လ်က္၊ အေရွ ႔ေတာင္အာရွသားမ်ားအေပၚ၌ တင္းက်ပ္လြန္းေသာ လူဝင္မႈဥပေဒကို ၿပထားရွာသည္။
ဘန္ေကာက္ရွိ စကၤာပူ သံရံုးသည္ အာရွႏိုင္ငံသားမ်ား အဓိက ဝင္ထြက္ရာ ဌာနတစ္ခုၿဖစ္သည္။ ထိုေနရာမ်ိဳး
တြင္ အေပါက္ဆိုးဆိုး၊ သေဘာဆိုးဆိုး၊ မ်က္ႏွာထားဆိုးဆိုး အမ်ိဳးသမီးၾကီးကို အာဏာ အၿပည့္ေပးထားၿခင္းၿဖင္ ့
ေတာ္တန္ရံု ဗီဇာလိုခ်င္သူမ်ား တပ္ေခါက္ရေလ၏။

ထို တပ္ေခါက္ရသူမ်ားၾကားတြင္ ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္သူက ကြ်န္ေတာ္ ့အစ္ကိုပင္ ၿဖစ္သည္။ သူ ့ဝါဒက ရွင္းသည္။
မရမခ်င္း ဝါဒ ၿဖစ္သည္။ ေဒၚဂ်မ္းဘံုက အေထာက္အထားမစံုဟု အေၾကာင္းၿပခြင္ ့ရေအာင္ စာရြက္စာတန္းကို
တမင္ခ်န္ထားသည္။ ၿငင္းပယ္လွ်င္ ထိုအေၾကာင္းၿပခ်က္ေၾကာင္ ့လားဟုဆိုကာ လိုအပ္ေနေသာ စာရြက္
စာတန္းကို ထုပ္ၿပသည္။ မရေသးလွ်င္ ဘာေၾကာင္ ့နည္းဟု အေၿဖေတာင္းသည္။ တာဝန္ရွိသူႏွင္ ့ ေတြ ႔ခြင္ ့
ေတာင္းသည္။ ၾကာေတာ ့ ေဒၚဂ်မ္းဘံု မခံႏိုင္ေတာ ့။ အနည္းဆံုး သံုးရက္ဗီဇာေတာ ့ ေပးလိုက္ရေတာ ့၏။
ေဒၚဂ်မ္းဘံုထံမွ အဆင္မေၿပ၍ သံမႈးႏွင္ ့ မၾကာခဏ ဝင္ေတြ ႔ရသည္ ့ ၿဖစ္ရပ္မ်ိဳး ခပ္မ်ားမ်ားေလး ဖန္တီးေပး
လိုက္ေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္ ့အစ္ကိုအား ေဒၚဂ်မ္းဘံု လန္ ့ရွာေတာ ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ကြ်န္ေတာ့္အစ္ကို ကိုင္
ေဆာင္လာေသာ ဗီဇာေဖာင္ဆိုလွ်င္ သူ မညစ္ေတာ ့။ လိုအပ္သလို စစ္ေဆးၿပီး ေလယဥ္လက္မွတ္ေတာင္းကာ
ဗီဇာ ေပးလိုက္ေတာ ့သည္။

ဤသို ့ၿဖင္ ့ ၁၉၉၈ - ၉၉ ဝန္းက်င္တြင္ စကၤာပူ၌ “ ကိုသားၾကီး ” ဟူေသာ ကြ်န္ေတာ့္ အစ္ကိုသည္ နာမည္တစ္
လံုးၿဖင့္ ထင္ရွား၍ ဝင္ေငြ ေၿဖာင္ ့တန္းလာပါေတာ ့၏။

ဘန္ေကာက္၌ ထိုလုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ကြ်န္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနစဥ္ ဖိုင္တို ့ သားအမိကို ကြ်န္ေတာ္ သံုးေလး
ၾကိမ္ သြားရွာသည္။ Latphro ( 120 ) လမ္းထိပ္မွ သေဘၤာသီးေထာင္း ေရာင္းေသာ ကြ်န္ေတာ္ ့မိတ္ေဆြ
လင္မယားထံမွ သတင္းသဲ ့သဲ ့ ၾကားရသည္မွာ ဖိုင္တို ့ မဟာထိုင္လမ္းသို ့ ေၿပာင္းေရႊ ႔သြားသည္ ့ သတင္းၿဖစ္၏။
ဖိုင္တို ့က အရင္စက္ရံုမွာလည္း မလုပ္ၾကေတာ ့။

ကြ်န္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ငွားၿပီး မဟာထိုင္လမ္းမၾကီးမွ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီဂိတ္မ်ားသို ့ ေလွ်ာက္ပတ္ကာ ဖိုင္၏ ဓါတ္ပံု
ကို ၿပ၍ ေမးၾကည္ ့သည္။ သိသလို ရွိ၍ အတိအက် မသိၾက။ မဟာထိုင္လမ္းမၾကီးကလည္း အလြန္ရွည္လ်ားလွ
ပါသည္။ Latphrao မွ ဝင္သြားလွ်င္ ဟိုးအဆံုး၌ နာ ့လမ္းႏွင္ ့ ဆက္သြား၏။ နာ ့လမ္းမွာ အမ်ိဳးသား အားကစား
ကြင္းၾကီးႏွင္ ့ တည္ ့တည္ ့က်၍ ရခမ္ဟမ္းတကၠသိုလ္၊ နာ ့လမ္း တကၠသိုလ္မ်ားသို ့ တိုက္ရိုက္ေရာက္သည္။
မဟာထိုင္လမ္းမၾကီးေပၚမွာပင္ လမ္းခြဲ လမ္းသြယ္ေတြက ခပ္မ်ားမ်ား ရွိ၏။

တပ္တိယေၿမာက္အေခါက္၌ ကြ်န္ေတာ္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္ေတာ ့သည္။ ယခင္ ဖိုင္တို ့ အိမ္နားမွ ေစ်းေရာင္း
ေသာ ဦးေလးၾကီးသည္ ကြ်န္ေတာ့္အား ခင္၏။ ကြ်န္ေတာ္ သူ ့ကို အရင္သြားေတြ ႔ၿပီး လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား
ေပး၍ ဖိုင္တို ့ထံ ပို ့ခိုင္းမည္။ လူခ်င္း ေတြ ႔ခြင္ ့ေတာင္း၍ လက္ခံလွ်င္ ဖိုင္ႏွင္ ့ဦးစြာ ေတြ ႔လိုသည္။ ဖိုင္ႏွင္ ့မေတြ ႔
ရလွ်င္ ဖိုင္ ့အေဖႏွင္ ့ ေတြ ႔ခ်င္သည္။ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားၿဖင္ ့ ကြ်န္ေတာ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ကာ
ဦးေလးၾကီး ေစ်းေရာင္းၿပန္လာမည္ ့လမ္းမွာ သြားေစာင္ ့ေနလိုက္၏။ သူ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေတြ ႔သည္ ့အခါ အံ ့ၾသ
ေနသည္။ သူ ေၿပာသည္က ... ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္ေတာ ့မွ ၿပန္လာေတာ ့မည္မထင္ေၾကာင္း၊ ဖိုင္တို ့ သားအမိ
အေတာ္ပင္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ဖိုင္က ေခါင္းမာသၿဖင္ ့ ေနာက္အိမ္ေထာင္ ၿပဳခိုင္းလို ့လည္း မရေၾကာင္း
အခု ဖိုင္ ့ကို ေတြ ႔လိုစိတ္ ရွိမရွိ သူေမးၾကည္ ့ဦးမည္ ့ အေၾကာင္းမ်ား ေၿပာကာ ကြ်န္ေတာ့္လက္ေဆာင္ပစၥည္း
မ်ားကိုလည္း လက္မခံရဲေသးေၾကာင္း ေၿပာၿပပါ၏။ မွန္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ သစၥာပ်က္ေနသည္ကိုး ။ ကြ်န္ေတာ္
က ဦးေလးၾကီးအား ကြ်န္ေတာ္ေနေသာအိမ္မွ ဖုန္းနံပါတ္ ေပး၍ ၿပန္လာခဲ ့သည္။ ထိုညမွာပင္ ဖိုင္ ့အေဖမွ
ကြ်န္ေတာ္ ့ဆီ ဖုန္းဆက္လာ၏။ စ,တင္၍ ႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္က ေၾကကြဲစရာ။

“ သားလား ... သားရယ္ ဘာလို ့အေဖတို ့ဆီ မလာတာလဲကြာ၊ သားလာခဲ ့ပါ၊ အေဖ အားလံုး တာဝန္ယူတယ္၊
လာခဲ ့ပါ သားရယ္ ” တဲ ့ ။

ည ဆယ္နာရီမွာပင္ ကြ်န္ေတာ္ ဖိုင္တို ့ရွိရာသို ့ ကားငွား၍ ထြက္လာခဲ ့သည္။
ဖိုင္သည္ ကြ်န္ေတာ့္ကို မၾကိဳဆို။ သူ ့ရင္ေသြး ကြ်န္ေတာ့္သမီး စူဒါနမ္ကို ေပြ ႔ဖက္၍ မ်က္ႏွာထားတင္းတင္းၿဖင္ ့
ၾကည္ ့ေန၏။ ကြ်န္ေတာ္က ဖိုင့္အခ်ိဳးကို သိၿပီးေလၿပီ။ ဖိုင္ ့အေဖက ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ၾကိဳလာခဲ ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္က “ ဘာၿဖစ္ေနတာလဲ၊ မ်က္ႏွာက ”ဟု ေၿပာၿပီး ဖိုင္ ့ေခါင္းကို ပုတ္ထည္ ့လိုက္၏။
“ အလိုေလး... ဒါ မယားရၿပီးတဲ ့ ရုပ္ပဲ၊ ၾကည္ ့ၾကေဟ ့ ... ၾကည္ ့ၾက ”
“ ဖိုင္ .. ရူးေနသလားဟ ”
“ ဟုတ္ပါ ့ .. ဟုတ္ပါ ့ေတာ္၊ ကြ်န္မ ရူးေနပါရဲ ႔ ၊ ဟြန္း .. ေသခ်ာပါၿပီ၊ ဒါမယားသစ္ ရထားတဲ ့ ရုပ္ပါပဲ ”

တကယ္ေတာ ့ ဖိုင္သည္ သူ ့မိသားစုႏွင္ ့ ကြ်န္ေတာ္ အကြ်မ္းဝင္ေစရန္ ရယ္ရႊန္း ဖတ္ရႊန္း ေၿပာေနၿခင္း ၿဖစ္၏။
ကြ်န္ေတာ္က ဖိုင္ ့အေမကို လက္အုပ္ခ်ီ၍ ဆာဝါဒီခပ္ဟု ႏႈတ္ဆက္သည္။ ဖိုင္ ့ညီမ ႏွစ္ဦးႏွင္ ့တူမ ႏွစ္ေယာက္
ကိုေတာ ့ၿပံဳးရင္း ႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္။ ထို ့ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္ ့သမီး စူဒါနမ္ကို ၾကည္ ့လိုက္၏။

ဖိုင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေၾကာက္လန္ ့တၾကား ထြက္ေၿပးရၿခင္း၏ ရင္းၿမစ္ကို ကြ်န္ေတာ္ သိလိုက္ေတာ ့သည္။ စူဒါနမ္
သည္ ကြ်န္ေတာ္ ၿဖစ္ေနေသာေၾကာင္ ့ပါတည္း။ ကြ်န္ေတာ္ ့မ်က္လံုး၊ ကြ်န္ေတာ့္မ်က္ႏွာ၊ ကြ်န္ေတာ္ ့အသား
အရည္ၿဖင္ ့ ကြ်န္ေတာ္ ့အေဖ၏ ဆံပင္တြန္ ့ေလးမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ စူဒါနမ္ကို ၾကည္ ့၍ ကြ်န္ေတာ္ ေခါင္းခါ
ရမ္းေနမိသည္။

ဖိုင္ ...
ဖိုင္သည္ အားငယ္ေသာမ်က္ဝန္း၊ ရံႈးနိမ္ ့သူ၏ မ်က္ဝန္း၊ ခံရခက္သည္ ့ မ်က္ဝန္းမ်ားၿဖင္ ့ ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ၾကည္ ့
ေန၏။ ၿပံဳးရခက္ခက္၊ ငိုရခက္ခက္ ၿဖစ္ေနရွာသည္။

ေအး ...
ဇနီးေအးသည္လည္း ကြ်န္ေတာ္ ၿပည္ပ ထြက္ခါနီးတြက္ ဤသို ့ ၾကည္ ့လာဖူး၏။ ဤသို ့ ၿပံဳးၿပခဲ ့ဖူး၏။

ကြ်န္ေတာ္ ဖိုင္ ့ကို လက္ဖဝါးညွစ္ကာ ေခါင္းခါယမ္းရင္း စကားတစ္ခြန္း ေၿပာခ်လိုက္ပါသည္။
“ ကြ်န္ေတာ္ သမီးကို ဘယ္ေတာ ့မွ ယူမသြားပါဘူး ဖိုင္။ ကြ်န္ေတာ္ ့ သစၥာစကားပါ ”
ဖိုင္ ၿပံဳးလာသည္။ ဖိုင္ ့အေဖႏွင္ ့ အေမလည္း ၿပံဳးၾကသည္။ မည္သူေတြ ထပ္ၿပံဳးၾကသည္ကိုေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္
မသိေတာ ့။ ကြ်န္ေတာ္သိသည္မွာေတာ ့ ဖိုင္တို ့ႏွင္ ့ ေဝးရာသို ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြ်န္ေတာ္ ေၿပးထြက္ေနရဦး
မည္ကိုပဲ ၿဖစ္ပါသည္။

စူဒါနမ္ကို ကြ်န္ေတာ္ စိတ္ခ်ေလၿပီ။
စူဒါနမ္ႏွင္ ့ ဖိုင္တို ့အတြက္ အေကာင္းဆံုးဝတ္က်င္းသည္ သည္မိသားစုသာ ၿဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ္က သူတို ့၏
ခရီးသြား မိသားစုဝင္မွ်သာ ၿဖစ္၏။ သည့္ေနာက္မွာေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္ တတ္စြမ္းေသာ ေထာက္ပံ ့မႈမ်ားၿဖင္ ့
ဖိုင္တို ့အိမ္၌ တယ္လီဖုန္း တပ္ဆင္ေပးခဲ ့သည္။ ေငြေၾကး ထိုက္တန္သေလာက္ ေပးခဲ ့သည္။ ၿပီးေတာ ့
ဖိုင္ႏွင္ ့ ခြဲကာ ကြ်န္ေတာ္ ခရီးႏွင္ရၿပန္ေလၿပီ။

ဖိုင္သည္ ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ဘာမွ မေမးေတာ ့သလို၊ ဘာမွလည္း မေတာင္းဆိုေတာ ့။ ဖိုင္သည္ ကြဲအက္ေက်ပ်က္
ခဲ ့ေသာ ဘဝခရီးသည္ ၿဖစ္သည္။ သူသည္ ထိုဘဝၾကီးထဲ၌ ကိုယ္က်ိဳးမဲ ့စြာ ခရီးႏွင္ေနရရွာသည္။ သူ ့အတြက္
သူ အသက္ရွင္ေနၿခင္းမဟုတ္။ မိသားစုအေရး၊ သမီးရဲ ႔ အေရးမ်ားအတြက္ ခရီးဆက္ေနရွာသူ ၿဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ္
သည္ သူႏွင္ ့ အလြန္ေဝးကြာေသာသူ ၿဖစ္ခဲ ့ေလၿပီ။

သူ ့ကို ကြ်န္ေတာ္ ေတြးၾကည္ ့သည္။ မနက္ရွစ္နာရီ အလုပ္ခြင္သို ့ ဝင္မည္။ လမ္း၌ မနက္စာကို တက္သုတ္ရိုက္
၍ စားအံုးမည္။ ေန ့လည္ ၁၂နာရီ ထမင္း ၿပန္လာစားမည္။ ညဘက္မွာ အခ်ိန္ပိုရွိလွ်င္ ရွစ္နာရီခြဲအထိ ဆင္းမည္။
ၿပန္လာလွ်င္ သမီးႏွင္ ့တကြ သူ ့တူမမ်ား၊ မိဘ ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင္ ့ ထမင္းလက္စံုစားကာ တစ္ေန ့တာ ၿဖတ္သန္း
မႈ ဇာတ္သိမ္းလိုက္မည္။ သူ ့ဘဝအတြက္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဘယ္အခန္းကမွ မလို။ သူ ့ ရင္ထဲမွာေတာ ့ ရွိေနပါ
လိမ္ ့မည္။ အမုန္းၿဖင္ ့ ရွိေနသည္လည္း ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္။ အခ်စ္ႏွင္ ့ ရွိေနသည္လည္း ၿဖစ္ခ်င္ၿဖစ္မည္။ အၿပင္
ဘဝတြင္မူကား ကြ်န္ေတာ္သည္ ဘာမွ အသံုးမဝင္ေတာ ့ၿပီ။

ကိုယ္ ့အတၱကိုသာ ကိုယ္ခ်စ္ေသာ ကြ်န္ေတာ္လိုလူအတြက္ ဖိုင္ ့မွာ ေနရာ မရွိေတာ ့ပါလွ်င္ လြန္စြာမွန္ကန္လွ
ပါသည္။

ေတြ ႔စက ဖိုင္သည္ ကြ်န္ေတာ္ ့ထံမွ ေတာင္းပန္စကားေလး၊ ခ်စ္ခြန္းတံု ့တင္စကားေလး ၾကားခ်င္မည္လားမသိ။
ကြ်န္ေတာ္ကမူ မေၿပာ။ ေၿပာဖို ့လည္း ခက္လွ၏။ ကြ်န္ေတာ္ ့မွာ မာန ရွိသည္။ ေပးသမွ် အပစ္ကို ခံလိုက္မည္ ့
မာန ၿဖစ္သည္။ ေတာင္းပန္စကားၿဖင္ ့ သူ ့ႏွလံုးသားထဲကို ဝင္မတိုးခ်င္။ ဤသည္ကပင္ ဖိုင္ခ်စ္ခဲ ့ေသာ“ အဒါ ”
ၿဖစ္သည္။ “ အဒါ ” ေၾကြးေၾကာ္ခဲ ့ဘူးေသာစကားကို ဖိုင္ မွတ္မိပါလိမ္ ့မည္။

“ ဤကမၻာဝယ္ “ အဒါ ” အား မုန္းႏိုင္သူသည္ “ အဒါ ” မွ လြဲ၍ မရွိ ” ဟူေသာ စကားၿဖစ္သည္။ ဤစကား
အတြက္ “ အဒါ ” ၿပဳက်င္ ့ရေသာ စိတ္ထားမ်ားႏွင္ ့ တာဝန္ယူရေသာ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ားက မ်ားလွပါသည္။
ေကာက္က်စ္မႈကို နင္းဖ်က္ေခ်မႈန္းပစ္ရသည္။ သူတစ္ပါးအက်ိဳးကို ဦးစားေပးရသည္။ ကိုယ္ ့ကိုယ္ကို ဆံုးမ
စကားမ်ား အစဥ္မိန္ ့ၾကားေနရသည္။ “ အဒါ ” သည္ ကိုယ့္ႏွလံုးသားကို ေဆးေၾကာေနရပါသည္။

ယခု အခါမွာလည္း စူဒါနမ္ကို ဖိုင္ ့အား အၿပီး ေပးလႈရၿပန္ၿပီ။
စူဒါနမ္သည္ ကြ်န္ေတာ္ အားေလး အနည္းငယ္ စိုက္ထုပ္လိုက္ရံုမွ်ၿဖင္ ့ ကြ်န္ေတာ္ ့ မိဘထံ ေရာက္သြားပါမည္။
ဤကိစၥမွာ ကြ်န္ေတာ္ ့အတြက္ ဘာမွ မခက္။ ခက္သည္က ကြ်န္ေတာ္ ့ႏွလံုးသား၏ ဆႏၵ ၿဖစ္သည္။ ဖိုင္သည္
ကြ်န္ေတာ္ႏွင္ ့ အလြန္ကြာၿခားေသာဘဝ၌ ရုန္းကန္ က်င္လည္ေနရရွာသည္။ ဖိုင္၏ တစ္လစာဝင္ေငြသည္
ကြ်န္ေတာ္ လူတစ္ေယာက္ကို ဗီဇာေလွ်ာက္ေပးခ ရသည္ ့ ဝင္ေငြထက္နည္းပါးလွသည္။ ဖိုင့္အေခ်အေနကိုမူ
အေသးစိပ္မေၿပာေတာ ့။

ကြ်န္ေတာ္ စကၤာပူသို ့ ေခၚၾကည္ ့သည္။ ဖိုင္ မလိုက္ခ်င္။ ဟန္ေဆာင္ကာၿဖင္ ့ လိုက္မည္ေလးေတာ ့ၿပပါေသး
သည္။ စူဒါနမ္ကိုပါ ေက်ာင္းထားလို ့ရသည္ဆိုေတာ ့ ဖိုင္သည္ မူလ သံသယကို ၿပန္ကိုင္စြဲ၍ ကြ်န္ေတာ္ ့ဖိတ္
ေခၚမႈကို ၿငင္းေတာ ့သည္။ ဖိုင္ ့မိဘမ်ားကလည္း သေဘာမက်ခ်င္ေတာ ့။ သူတို ့ စိတ္စြဲေနသည္မွာ စူဒါနမ္ကို
ကြ်န္ေတာ္ ေခၚသြားမည္ ့အစြဲၿဖစ္သည္။ “ အဒါ ” သည္ အၾကံၾကီး၏။ လုပ္ခ်င္တာလုပ္၏။ ဥာဏ္မ်ား၏။ လူေပါင္း
ဆန္ ့၏။ စသည္မ်ားကို သူတို ့ တြက္ဆ ၿမင္ထားၿပီးေလၿပီ။ “ အဒါ ” သည္ ယခင္ “ အဒါ ” မဟုတ္ေတာ ့။
ထို ့ေၾကာင္ ့ သူတို ့မယံုရဲေတာ ့ ။

ဖိုင္ကေတာ ့ တစ္ခြန္း ေၿပာပါသည္။
“ နမ္ ့ရို မရွိရင္ အေမေတာ ့ ေသမယ္၊ ဖိုင္လည္း ေသမွာပဲ ” ဟု ေၿပာဖူးသည္။ သမီးကို သူတို ့က အိမ္နာမည္
“ နမ္ ့ရို ” ဟု ေခၚၾကသည္။

ကြ်န္ေတာ္ ဘာေၾကာင္ ့ သူတို ့ႏွင္ ့ မဝင္ဆန္ ့သည္ကို စဥ္းစား ၾကည္ ့မိၿပန္သည္။ ထို ့အတူ ကြ်န္ေတာ္ ့သမီး
က်ေတာ ့ဘာေၾကာင္ ့ သူတို ့ႏွင္ ့ဝင္ဆန္ ့ေနရသည္ကို စဥ္းစားမိၿပန္သည္။ ထို ့အၿပင္ ကြ်န္ေတာ္ သူတို ့ႏွင္ ့
ဝင္မဆန္ ့ၿခင္းက ထာဝရၿဖစ္၍၊ သမီး သူတို ့ႏွင္ ့ ဝင္ဆံ ့ၿခင္းက ထာဝရၿဖစ္ေနမည္ ့ကိစၥကို ေတြးမိၿပန္၏။

ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ စိတ္ခံစားခ်က္ အသစ္ၿဖစ္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ဖိုင္တို ့သည္ မမုန္းၾက။ သို ့ပါလ်က္ ေႏွာ၍မရ။ သမီးႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္သည္လည္း ထို ့အတူ ၿဖစ္ေန
ၿပန္၏။ သမီးက ဘန္ေကာက္သူ အစစ္။ ကြ်န္ေတာ္က ဧည့္သည္။ ေနာင္တြင္ သည္ ့ထက္ ပို၍ ကြဲၿပားရေတာ ့
မည္။ သမီးသိသည္ ့ ဘာသာစကား၊ ဝန္းက်င္၊ ဓေလ ့၊ လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ တို ့သည္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင္ ့သမီးကို ပို၍ ေဝး
ကြာေစေတာ ့မည္ကိုး ။

ဖိုင္မွ လြဲ၍ တၿခားလူတို ့သည္ သမီးအား ကြ်န္ေတာ္သည္ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးဟု ေၿပာၾကေလဦးမည္။
သမီး မည္သို ့ ခံစားရမည္နည္း။ အေဖ ဆံုးရွာၿပီ ဆိုလွ်င္ပင္ ေကာင္းဦးမည္လားမသိ။ ထိုအေတြးတို ့သည္
ကြ်န္ေတာ္ ့ရင္ကို ေဆာင္ ့၏။ မ်က္ရည္ဝဲ၏။ သို ့ရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္ မငိုဝံ ့။ အေဖ ဆံုးစဥ္ကပင္ ကြ်န္ေတာ္သည္
မ်က္ရည္ကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ ့ၿပီးၿပီ။ ယခု ရင္ေသြးက်မွ ငိုလွ်င္ ကိုယ္ ့ဝါဒ ကိုယ္ သစၥာေဖာက္ရာက်မည္။ ေရွ ႔တြင္
ဘာေတြ ၾကံဳဦးမည္မသိေသးပဲကိုး။ ဤကိစၥၿဖင္ ့ မ်က္ရည္က်ပါလွ်င္ “ အဒါ ” သည္ လူေပ်ာ ့ လူညံ ့ ၿဖစ္ေခ်မည္။
မငိုေသး ။ “ အဒါ ” မငိုေသးပါ ..။

ထို မ်က္ရည္ က်လုလု ခံစားခ်က္ၿဖင္ ့ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္ခ်င္းစာမိသည္က ဖိုင္ႏွင္ ့ ဇနီးေအးကို ၿဖစ္ပါသည္။
သူတို ့ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ကြ်န္ေတာ္ ့ေၾကာင္ ့ မ်က္ရည္မ်ားၿဖင္ ့ ၾကည္ ့ခဲ ့ၾကသည္။ ယခုေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္သည္
ခ်စ္သမီး စူဒါနမ္ေၾကာင္ ့ မ်က္ရည္က်လုလုၿဖင္ ့ ၿပံဳးၾကည္ ့ခဲ ့ရသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ့အား “ စူဒါနမ္ ” သည္ မ်က္
ရည္မ်ားၿဖင္ ့ ၿပံဳးေစခဲ ့သူတည္း..။( ဆက္ရန္ )

...................................................................................................................

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဆရာမာန္ ( ေတာင္လံုးၿပန္ ) ၏ ဝတၳဳ ၿဖစ္ပါသည္။

6 comments:

kiki said...

တာဝန္ မသိပဲ အတၱၾကီးတဲ့ ကိုေထြးတေယာက္ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ဝဋ္လည္ မလည္း မသိ။
သူ ့ေၾကာင့္ အျပစ္မရွိတဲ့ မိန္းကေလး ၃ ေယာက္ ဒုကၡ ေရာက္ေနၾကရျပီေလ။

ဖိုင့္ လို မိန္းကေလးမ်ိဳးလည္း ရွားပါလိမ့္မယ္။

hello said...

ဖတ္သြားပါတယ္

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ဟုတ္တယ္ မကီ ေျပာတာ ေထာက္ခံတယ္
အဒါေခၚ ကိုေထြးလိုလူမ်ားလာရင္ မိန္းခေလးေတြ ဒုကၡ
ဒီေလာက္အတၱၾကီးတဲ႔ ေယာက်္ားေတြ...
ကို္ယ္႕အတြက္ကလြဲလို႔ ဘာမွမသိတဲ႔ေယာက်္ားမ်ိဳး

စံပယ္ခ်ိဳ said...

အတၱၾကီးရင္ ေယာက္က်ၤားၿဖစ္ၿဖစ္
မိန္းမၿဖစ္ၿဖစ္ မေကာင္းဘူးေနာ္။
ဖတ္သြားပါတယ္
ခ်မ္းေၿမ့ပါေစရွင္။

Anonymous said...

စူဒါနမ္ေလး သနားပါတယ္။
ကုိေထြးက သူ႔ကုိယ္သူ လိမ္ေနတာပဲ။ ကေလးကုိ ေခၚမသြားတာ သူ စြန္႔လႊတ္တာမွ မဟုတ္တာ။ သူေခၚသြားလဲ အဘြားနဲ႔ထားျပီး သူက လြင့္ခ်င္ရာလြင့္ေနမွာ။ ကေလးအႏြံတာ မခံခ်င္လုိ႔ ေခၚမသြားပံု ရတယ္။

sosegado said...

ဖတ္ၿပီးခံစားသြားရတယ္၊ ၾကံဳရတဲ့ဘဝေတြရယ္