Saturday, June 4, 2011

စေနသမီး “ စူဒါနမ္ ”

ကြ်န္ေတာ္တို ့ႏွစ္ဦး စိတ္ကူးယဥ္ခဲ ့ေသာ အခ်စ္သည္ကား လက္ေတြ ႔တြင္ စိတ္ဆင္းရဲၿခင္း ၾကီးစြာ ရင္ဆိုင္
ရေလၿပီ။ ဖိုင္ႏွင္ ့ အဒါတို ့၏ ခ်စ္သမွ် ဇာတ္ေၾကာင္းသည္ ၿခားနားၿခင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ရေလၿပီ။ ဖိုင္ သည္
သူ ့ရင္ေသြးကို ပိုက္၍ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္တစ္ေယာက္၏ ဒုကၡမ်ိဳးစံုကို ခါးစည္းခံၿပီး သူ ့ႏွလံုးသားထဲမွ
ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ဆြဲထုပ္လိုက္ၿပီလား...။ ကြ်န္ေတာ္လက္မခံခ်င္ ။ ဖိုင္သည္ ကြ်န္ေတာ္၏ ဖိုင္ ၿဖစ္ပါသည္။ အခ်စ္
ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ၾကင္နာမႈေပါင္းမ်ားစြာ၊ သည္းခံမႈေပါင္းမ်ားစြာ၊ ယံုၾကည္မႈေပါင္းမ်ားစြာကို ကြ်န္ေတာ္သည္
ဖိုင္ ့ ဆီမွ ရၿပီးသူ ၿဖစ္ပါသည္။ ဆက္ၿပီးလည္း ရ ခ်င္သည္။ သူ ေရွာင္ေၿပးေလသည္ကို အရွိန္ေကာင္းေကာင္းႏွင္ ့
လႊတ္ထားေသာ္ၿငား ကြ်န္ေတာ္ ့ႏွလံုးအိမ္၌ မခ်ိပါ။

ကြ်န္ေတာ္ ့ကိုယ္ ကြ်န္ေတာ္ ဥေပကၡာ၌ လြန္စြာမွ က်င္လည္ ကြ်မ္းက်င္ ႏွံ ႔စပ္သူဟု ထင္ခဲ ့၏။ ကြ်န္ေတာ္ ့ဘဝ၌
ဘာသာတရားမွ လြဲ၍ မည္သည္ ့ေၿပာင္းလဲမႈကိုမွ် မမႈ။ ကြ်န္ေတာ္ ့ဘဝတြင္ ေနရာေဒသ၊ အခ်ိန္အခါ၊ အခြင္ ့
အလမ္း၊ အရံႈးႏွင္ ့အႏိုင္မ်ားသည္ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း ေၿပာင္းလဲတတ္သည္မွာ မ်ားလွၿပီ။ ထို ့ေၾကာင္ ့ ဝန္းက်င္
အသစ္၊ အေခ်အေနသစ္မ်ားကို မၾကာခဏ ၾကံဳရသည္။ ဤသို ့ၿဖင္ ့ ဥေပကၡာ နယ္ပယ္၌ ကြ်န္ေတာ္သည္
အလြန္ အစြမ္းထက္ခဲ ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္ ့မွာ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ကိစၥအဝဝတို ့ၿဖင္ ့ ရႈပ္ေထြး ေနတတ္၏။
အရင္က ကိစၥမ်ားကို သာသာလြယ္လြယ္ပင္ ေမ ့ထားႏိုင္ခဲ ့သည္။

ယခု ဖိုင္ ့ ကိုက်ေတာ ့ ၾကာၾကာမေမ ့၊ ကြ်န္ေတာ္ ့ေၾကာင္ ့ ဖိုင္ ၿပင္းၿပစြာ စိတ္လက္ဆင္းရဲရသည္ ဆိုလွ်င္
ကြ်န္ေတာ္လည္း စိတ္ဆင္းရဲေနရပါေတာ ့သည္။ ေမ ့လြယ္ ၿပီးေပ်ာက္ၿခင္းဆိုသည္ ့ လမ္းစဥ္ကို ကြ်န္ေတာ္ေရာ
သူပါ ေရြးခ်ယ္မည္ဆိုလွ်င္ ဘာေၾကာင္ ့ သားသမီး ယူမည္နည္း။ စူဒါနမ္ ဆိုေသာ စေနသမီးကို ဘာေၾကာင္ ့
ဖန္တီးခဲ ့မည္နည္း။ ဖိုင္သည္ ေငြမက္သူ မဟုတ္။ ဂုဏ္ပကာသန အေဆာင္အေယာင္ကို အားကိုးသူ မဟုတ္။
ကြ်န္ေတာ္ ့မွာ ဒါေတြ မရွိမွန္းလည္း ဖိုင္သိသည္။ သိလ်က္ႏွင္ ့ပင္ ခ်စ္ၾကြမ္းဝင္ၾကသည္။ ယခု သူ ့ရင္ေသြးကို
ဖက္တြယ္ရင္း ကြ်န္ေတာ့္ကို စိမ္းေလသလား။ ကြ်န္ေတာ္ မခံႏိုင္။ တစ္သက္လံုး အႏိုင္ရလာသူမို ့ ဖိုင္၏ တန္ၿပန္
ထိုးႏွက္ခ်က္က ရင္ထဲမွာ စူးေအာင္ ့ေန၏။ ကြ်န္ေတာ္ ့၌ အင္အားေတြ ဆုတ္ယုတ္ေန၏။ ဖိုင္ႏွင္ ့ ေဝးေနသည့္
တိုင္ အခ်စ္မ်ားစြာၿဖင္ ့ ေဝးေနခ်င္ပါသည္။ ယခုလို ရင္ထဲမွာ ေအာင္ ့ေနသည့္ ေဝးကြာၿခင္းမ်ိဳးကို ကြ်န္ေတာ္
မလိုခ်င္။ ဖိုင္ ့ဆီမွာ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဆက္သြယ္လို ့ရသည္ ့ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ ရွိသည္။ လူၾကံဳေတြ ရွိသည္။
ဖိုင့္ဘက္ကသာ ဆက္သြယ္လာလွ်င္ အေတာ္ ့ကို လြယ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ အေၿပးအလႊား သြားရွာလွ်င္လည္း မုခ်ေတြ ႔ပါမည္။ ဖိုင္ ဘယ္ေလာက္မွ ေဝးေဝးမေၿပးႏိုင္။ သူ ခ်စ္
ကြ်မ္းဝင္ေသာ သူ ့မိသားစုကို ခြာၿပီး ဖိုင္မေနႏိုင္။ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ ႔ဆံုခဲ ့ၾကစဥ္ကပင္ ဖိုင္သည္ ၂၄နာရီၿပည္ ့
ေအာင္ သူ ့မိသားစုကို မခြဲႏိုင္။ သူက အၾကီးဆံုးမို ့ အိမ္မွာ တာဝန္အရွိဆံုးဟု ဆို၏။ သူ ့မိဘ၏ လက္ရံုးဟု ဆို၏။
ဒါကို ကြ်န္ေတာ္ အၿပစ္မၿမင္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ ့ လူမွန္းသိလို ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဟန္ေလာက္ၿပီထင္ကတဲက
အိမ္ကို တြယ္တာခဲ ့သူမဟုတ္။ အေၿခအေန အသစ္၊ အေၿပာင္းအလဲ အသစ္၊ အလုပ္အကိုင္ အသစ္မ်ားကိုသာ
တြယ္တာသူ။

ဖိုင္ ့ကို စဥ္းစားလိုက္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ ေၿဖရခက္ေနသည္။
ဆင္းရဲၿခင္း၏ ဒဏ္၊ အလုပ္၏ ဖိစီးမႈ ဒဏ္၊ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ အဖမ္းအဆီး၊ လူမႈဘဝမ်ားစြာကို ကြ်န္ေတာ္ ခံႏိုင္၏။
ဖိုင္ ေရွာင္ထြက္သြားၿခင္းကိုေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္ ေၿဖ၍မရ။ ဖိုင္တစ္ေယာက္ သူ ့သမီးကို ေပြ ႔ဖက္ယုယခ်ိန္မ်ား
တြင္ တကယ္ပင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေမ ့ေနသလား။ ကြ်န္ေတာ့္ေၾကာင္ ့ ခံစားခဲ ့ရသမွ် စိတ္ဒုကၡ အလံုးစံုကိုသမီးအား
ေထြးေပြ ႔၍ ေခ်ဖ်က္လိုက္ၿပီလား။ ဒီလို လုပ္ၾကစတမ္းလားဟု ကြ်န္ေတာ္ စဥ္းစားသည္။ ဖိုင္ ကြ်န္ေတာ္ ့ကို
ဆက္သြယ္မလာေလ၊ ကြ်န္ေတာ္ ခံရခက္လာေလ ၿဖစ္ေနၿပီ။

ထို ့ေၾကာင္ ့ ကြ်န္ေတာ္ ကြ်မ္းက်င္ႏွံ ႔စပ္ၿပီးေသာ ဥေပကၡာကို အင္အားႏွစ္ဆတိုး၍ ႏွလံုးဗဟိုသို ့ထည္ ့သြင္း
စုေဆာင္းလိုက္ေတာ ့၏။ ဖိုင္ကေတာ ့ ထြက္ခြာမသြား။ သို ့ေသာ္ သူရွိေနေသာ ပံုရိပ္ေလးအေပၚမွာ ကြ်န္ေတာ္
၏ ရႈပ္ေထြးက်ယ္ေၿပာလွေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားကို ဖံုးလႊမ္းထားလိုက္သည္။

စာေပႏွင္ ့ အႏုပညာနယ္ပယ္။
ကြ်န္ေတာ္ အစိမ္းသက္သက္ တိုးဝင္ရမည္ ့နယ္ပယ္။
ထိုနယ္ပယ္မ်ားတြင္ တိုးေဝွ႔ရင္း ဖိုင္ႏွင္ ့စူဒါနမ္တို ့ကို ဥေပကၡာ ၿပဳလိုက္ေတာ ့၏။

ၿမန္မာၿပည္သို ့ ၿပန္ေရာက္ၿပီး အရင္ဆံုး ကြ်န္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္သည္က စာေရးဆရာမဂ်ဴးထံသို ့ သြားေရာက္
ေတြ ႔ဆံုၿခင္းၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ ၿပည္ပမွာ ေနစဥ္က ဂ်ဴးစာေပတိုက္သို ့ ဝတၳဳတိုစာမူမ်ား ပို ့၍ ထုပ္ေဝေပးပါ
ရန္ တင္ၿပခဲ ့သည္။ စာတိုက္မွ ကြ်န္ေတာ္ ပို ့လိုက္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ဆရာမႏွင့္ ေတြ ႔ေသာအခါမွ ပို ့လိုက္ေသာ
စာမူမ်ား စာတိုက္သို ့ ေရာက္လာေၾကာင္းေတာ ့ သိရသည္။ သြားေရြးရာတြင္ နာမည္လြဲမွားေန၍ ေရြးမရဟု
သိရသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ့မွာလည္း ပို ့လိုက္စဥ္ကေၿပစာ မရွိေတာ ့။ ဆံုးပါေလေရာ ။ ကိစၥမရွိ။ ဤကိစၥအတြက္
ေဆြးတေၿမ ႔ေၿမ ႔ အၿဖစ္ၾကာေနလို ့မရ။ ေရွ ႔ဆက္ၿပီး စာေပေတြ ေရးရအံုးမည္။ ဇာတ္ညႊန္းဒါရိုက္တာၿဖစ္ဖို ့
အားထုပ္ရဦးမည္။

ထိုအခ်ိန္မွာ သရုပ္ေဆာင္ ဝိုင္း ႏွင္ ့ သူငယ္ခ်င္း ၿဖစ္ခဲ ့ၾကသည္။ သူႏွင္ ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့က မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္
ရပ္ကြက္မွာ ေနၾကသူမ်ားမို ့စားေသာက္ဆိုင္မွာ ေတြ ႔ၾကၿပီး ရင္းႏွီးခဲ ့ၾက၏။ သူက ဇာတ္ညႊန္းဒါရိုက္တာအပိုင္း
မွာ ကြ်န္ေတာ့္ထက္ လက္ေတြ ႔က်ေနသူၿဖစ္သည္။ သရုပ္ေဆာင္ လုပ္ေနရေပမယ့္ သူတကယ္ေလ ့လာေန
သည္က ဒါရိုက္တာလိုင္းဟု ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ေၿပာၿပပါသည္။ သူႏွင္ ့ ကြ်န္ေတာ္ ပုဇြန္ေတာင္ လိပ္ကန္လမ္းတြင္
တိုက္ခန္းငွားၿပီး အႏုပညာနယ္ပယ္သို ့ တိုးၾကသည္။ သူက ဇာတ္ညႊန္းေရးၿပီးသား နမူနာမ်ားစြာ ယူလာေပး၏။
ကြ်န္ေတာ္က ကြ်န္ေတာ္ ေရးၿပီးသား ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဝတၳဳဆန္ဆန္ ေရးထားသည္။ အဆင္ေၿပလွ်င္
သူ နမူနာေပးထားသည္ ့ဇာတ္ညႊန္းေရးဟန္မ်ားအတိုင္း ေရးမည္။ ၿပီးေတာ ့ သူႏွင္ ့အတူ ရိုက္ကြင္းမ်ားသို ့
လိုက္လံေလ ့လာခဲ ့ပါသည္။

စ,လိုက္သြားခ်ိန္မွာပင္ ေတြ ႔ၿမင္လိုက္ရေသာ ဗီဒီယိုေလာကမွ ၿမင္ကြင္းမ်ားေၾကာင္ ့ ကြ်န္ေတာ္ အေတာ့္ကို
စိတ္ဓါတ္က်မိေလၿပီ။ သရုပ္ေဆာင္မႈ အတတ္ပညာကို စိတ္ပ်က္သည္မဟုတ္။ အႏုပညာကို စိတ္ပ်က္သည္
မဟုတ္။ ဇာတ္ကားတစ္ကား ၿဖစ္ေပၚလာရန္ အဓိကအေၿခခံေသာ ဇာတ္လမ္းကို အေရးမထားမႈၾကီးအား စိတ္
ပ်က္ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ အားလံုး ေလာေလာ၊ ေလာေလာ ၿဖစ္ေနၾက၏။ ရိုက္ရသည္က ေလာေလာ၊ သရုပ္ေဆာင္
ၾကသည္က ေလာေလာ၊ အေခြ ၿဖစ္လာဖို ့က ေလာေလာ၊ ေနာက္တစ္ကား ၿဖစ္ဖို ့ ေလာေလာႏွင္ ့လြန္စြာ စိတ္
ပ်က္ဖို ့ေကာင္းေနပါေလၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္ မည္သို ့ ပညာသင္ရမည္နည္း။ ကြ်န္ေတာ္ ေတြးဆထားေသာ စိတ္ကူး
ယဥ္နယ္ပယ္ၾကီးက ဤသို ့မဟုတ္။ ဇာတ္ကား တစ္ကားမွ ဇာတ္ဝင္ခန္းတစ္ခန္းကို ဒါရိုက္တာ၊ ဇာတ္ညႊန္း
ဆရာ၊ ကင္မရာမန္း၊ သရုပ္ေဆာင္မ်ား အေက်အတင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္။ အသံ၊ အရုပ္၊ အမူအရာ အေၿပာင္း
အလဲ၊ ကင္မရာ ၿပကြက္တို ့ကို စနစ္တက် ေလ ့က်င့္ၿပီး ဇာတ္ဝင္ခန္းကို ဖန္တီးၾကမည္။ ကြ်န္ေတာ္ ေတြးဆ
ထားသမွ် သူရဲေကာင္းဝါဒတို ့ ေရစုန္ေမ်ာေလၿပီ။ မင္းသား၊ မင္းသမီး ရိုက္ရက္ ရလွ်င္ ဇာတ္ကားၿဖစ္၍၊ မရလွ်င္
ဘာဇာတ္လမ္းမွ လာလုပ္၍ မရ။ လဲသာ ေသဖို ့ ေကာင္းေသာ အႏုပညာေလာကပါတကား။

ကြ်န္ေတာ္ ေလး ငါးခါ လိုက္၍ ဝင္ေရာက္ေမြ ႔ေပ်ာ္ၾကည့္သည္။ မရ။ ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီထဲကို ေရာက္သြားတိုင္း
နားထင္ေတြ ထူပူ၊ ေသြးေတြ တက္၊ ပံုမွန္စိတ္ေတြ ကေမာက္ကမ ၿဖစ္ၿပီး အသက္ရႈ က်ပ္ရသည္။ ဤဗီဒီယို
ေလာကၾကီး၌ ၿပင္ပမွ လူမႈဘဝ ၿဖစ္ရပ္မ်ား ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းဆံုး စီးေပ်ာ္ေနရံုမွတစ္ပါး ဘာမွ အႏွစ္သာရ မရွိ။
ထို ့ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ ဝိုင္းကို ေၿပာသည္။ ဗီဒီယို ေလာက ပ်က္လိမ္ ့ဦးမည္ဟု။ ထိုစဥ္က ( ၁၉၉၈ )။

ကြ်န္ေတာ္ တစ္နည္းတစ္ဖံု ၾကံၿပန္သည္။ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ား လိုက္ေရာင္းသည္ ့နည္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။
မည္သည္ ့တိုက္မွ မဝယ္။ တစ္ဖန္ ရိုက္ကြင္းသမားႏွင္ ့ ဝင္လံုး၍ တိုးဝင္ဖို ့ စဥ္းစားၿပန္သည္။ ဒါကလည္း
တကယ္ အထမေၿမာက္။ ဝိုင္းကေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္ ့ကို တားသည္။ ဤမွ်လိုက္၍ အပင္ပန္းမခံပါႏွင္ ့ဟု။ ၿပီးေတာ ့
ကြ်န္ေတာ့္ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ထုပ္ရဲမည္ ့တိုက္ မရွိ။ ဇာတ္အိမ္ေတြက ၾကီးလြန္းသည္ဟု ဆို၏။ ဒီကေန ့ေခတ္ႏွင္ ့
အရင္ေခတ္တို ့ မတူဟု ေၿပာၿပသည္။ ၿမန္ၿမန္ၿပီးမည့္ ဇာတ္လမ္းေလးမ်ား ေရးပါ။ သူ စပ္ေပးမည္ဟု ဆို၏။
ကြ်န္ေတာ္ မေရးခဲ ့။ ပဲၿပဳပ္သည္ႏွင္ ့ သူေဌးသား မေတာ္တဆ ေတြ ႔ၾက၊ ခ်စ္ၾက၊ လြမ္းၾကၿပီးေတာ ့ ညားၾကတာ
မ်ိဳးကို ေရးမိလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ကြ်န္ေတာ္ ဇာတ္ညႊန္းသမားဟု မသတ္မွတ္ဝံ ႔။ မေရးႏိုင္။ ဝိုင္းက ဒီလိုဆို ဝတၳဳ
ေရးပါဟု ဆိုသည္။ ဒါကိုေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္ မၿငင္း။ ဝတၳဳတိုသည္ ကြ်န္ေတာ္ ေရးက်င့္ ရွိၿပီး ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္
အၾကမ္း ေရးထားေသာ ဝတၳဳတိုတစ္ပုဒ္ကို ဝိုင္းက သေဘာက်ၿပီး သူ ့ဖာသာသူ အစာသြတ္၍ သြားေရာင္းေပး၏။
နယ္မင္းသားအတြက္ ဇာတ္လမ္းေကာင္းေလး ၿဖစ္သြားၿပီး ကြ်န္ေတာ္ ေငြသံုးေထာင္ ရသည္။ ဝတၳဳပိုင္ရွင္ေနရာ
မွာေတာ ့ တစ္ၿခားလူ ၿဖစ္သြား၏။ သူတို ့က ဒီလိုလားဟု ကြ်န္ေတာ္ သေဘာေပါက္လိုက္ၿပီ။

အေကာင္းကိုသာ မခန္ ့မွန္းတတ္ခ်င္ ေနမည္။ အဖ်က္ကို ေတြးဆ၍ ခန့္မွန္းရာ၌ ကြ်န္ေတာ္ က်င့္သားရေနၿပီ။
ဤဗီဒီယို ဖြတ္ခ်က္ဖြတ္ခ်က္ေလာက မၾကာခင္ ပ်က္ေတာ ့မည္ကို ကြ်န္ေတာ္ ၿမင္ေယာင္ေနပါ၏။
ေနပါေစေတာ ့။ အဲ ့ဒီ ဖြတ္ခ်က္ဖြတ္ခ်က္ေလာကထဲကိုေတာ ့ ဝင္မေမ်ာခ်င္ေတာ ့။ ကြ်န္ေတာ္ ၾကံဳေတြ ႔ၿဖတ္
သန္းခဲ ့ေသာ လူမႈအသိတရားေတြ၊ ဖတ္ခဲ ့ရေသာ စာေပေတြ၊ ေလ ့လာ ေတြးေတာခဲ ့ေသာ လူတို ့၏ စရိုက္
သေဘာသဘာဝေတြသည္ ဖြတ္ခ်က္ဖြတ္ခ်က္မဟုတ္။ ဒါေတြကို ကိုယ့္ဖာသာ တန္ဘိုးထားလွ်င္ မည္သူ လာ
ေစ်းႏွိမ္ဝံ ႔မည္နည္း။ ကိုယ္တန္ဖိုးမထားမွသာ တန္ဖိုး ေရာ ့မည္။ ဤမာနမ်ိဳးကိုေတာ ့ ေဒါင္ေဒါင္တင္းတင္း
ကြ်န္ေတာ္ ဆုပ္ကိုင္ရဲသည္။

စာေပအႏုပညာ လုပ္ၿပီဆိုလွ်င္ ေအာင္ၿမင္ေက်ာ္ၾကားတာေတြ၊ ေငြရလြယ္တာေတြထက္ ပရိသတ္ အသိအမွတ္
ၿပဳခံရၿခင္းကို မည္သူမဆို လိုလားၾကပါသည္။ ေငြကို ကြ်န္ေတာ္ ဂရုမစိုက္။ အႏုပညာကို အႏုပညာၿဖင့္ တည္
ေဆာက္ခ်င္သည္။ ဤမာနအတြက္ ဒုကၡေတာ ့ မ်ားရဦးမည္။ သို ့ေသာ္ ကိုယ္ၾကိဳက္သည္ကိုသာ ကိုယ္လုပ္ခ်င္
သူမို ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ စိန္ေခၚမႈကို ကြ်န္ေတာ္ အဓိ႒ာန္လိုက္သည္။
အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ .....
စာေပအႏုပညာကို အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္တိုင္တိုင္ ၾကိဳးစားမည္။
ထိုအႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ စိန္ေခၚမႈအတြက္ ဘာေတြကို စြန္ ့ရမည္နည္း ... စြန္ ့ပါမည္။
ဘယ္လို စြန္ ့စားရမည္နည္း ... စြန္ ့စားပါမည္။ ကြ်န္ေတာ္ အသက္ရႈ ေနႏိုင္သမွ် အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္တိုင္တိုင္
ကြ်န္ေတာ္ ၾကိဳးစားမည္။

ဤဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို ခ်လိုက္ၿပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ္ ဖိုင့္ကို ေတြ ႔ဖို ့ ဆံုးၿဖတ္လိုက္သည္။ ဖိုင္ႏွင့္ ဆူဒါနမ္ကို
ကြ်န္ေတာ္ ေတြ ႔မည္။ ကြ်န္ေတာ္ ့ ခရီးစဥ္ကို ေၿပာမည္။ ထို အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ မေအာင္ၿမင္ပါက ကြ်န္ေတာ္ ့အား
အရူးတစ္ေယာက္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ပါေတာ ့ဟု ေၿပာၿပမည္။ ထိုစိန္ေခၚမႈအတြက္ သူ ့ထံမွ ခြင့္ေတာင္းမည္ေတာ ့
မဟုတ္။ အသိေပးၿခင္းသာ ၿဖစ္မည္။ ကြ်န္ေတာ္ ့အား ဖိုင္ႏွင့္တကြ ဖိုင္တို ့ မိသားစု အားလံုးေရာ၊ ေဆြေတြမ်ိဳး
ေတြပါ မုန္းႏိုင္ပါ၏။ ပုတ္ခတ္ႏိုင္ပါ၏။ သို ့ေသာ္ စူဒါနမ္သည္ ကြ်န္ေတာ့္ကို မုန္းပိုင္ခြင္ ့မရွိ။

ကြ်န္ေတာ္ ့သမီး ကြ်န္ေတာ္ ့ကို မမုန္းတီးရေလေအာင္ မည္သူမွ် မၿပဳႏိုင္သည္ ့ ေမတၱာတရားၿဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္
သမီးကို လြမ္းေနမည္။ ထိုေမတၱာ အလြမ္းၿဖင့္ စူဒါနမ္ ကြ်န္ေတာ့္ကို မမုန္းေစရဟု ကြ်န္ေတာ့္ဘာသာ ယံုသည္။
စိတၱဇ မဟုတ္။ အေသအခ်ာ ကြ်န္ေတာ္ ယံုၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

ဖိုင့္ကိုေရာ ...
ဖိုင့္ကိုေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္ မယံုရဲေတာ ့။ ႏွလံုးသားထဲမွာ ရွိေနေသာ္ၿငား ယံုရန္ မဝံ ့ၿပီ။
ဖိုင္သည္ သူ ့ဝပ္က်င္းအတြက္ ဘာမဆို ခိုင္ခံ ့ေအာင္ လုပ္ရဦးမည္။ ကြ်န္ေတာ္မပါေသာ တစ္ခုလပ္ ကေလး
အေမဘဝၿဖင္ ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ၿဖတ္ရမည္။ ကြ်န္ေတာ့္ကို နာေသာစိတ္ၿဖင့္ပင္ သူ ့ဝတ္က်င္းအတြက္
စိတ္ခ်ေအာင္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲခ်င္ ေၿပာင္းလဲလိမ္ ့မည္။ ဖိုင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဦးစြာ သစၥာေဖာက္လိုက္သည္ ့
အေတြ ႔အၾကံဳက ကြ်န္ေတာ့္မွာ ခါးေနဆဲပင္။ သူ ့ရင္ေသြးကို သူ ့ႏွလံုးသားထဲ ထည့္၍ ကြ်န္ေတာ့္ကို သူ ့ႏွလံုး
သားထဲမွ ႏွင္ထုပ္ခဲ ့သည္ကို ကြ်န္ေတာ္ မေမ ့။ ဖိုင္၏ ရက္စက္မႈသည္ တည္ၿခိမ္၏။ ထိေရာက္၏။ ၿပင္းထန္ေသာ
အား ပါ၏။ ကြ်န္ေတာ္ အေတာ့္ကို ခံရပါသည္။ ဖိုင္တစ္ေယာက္ စူဒါနမ္ကို မည္သို ့ ေပါက္ေၿမာက္ေအာင္ ေမြးၿမဴ
မည္နည္း။ ကြ်န္ေတာ့္အေနႏွင့္ စူဒါနမ္ကို မေတြ ႔ရသည့္တိုင္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင္ ့ ခြဲမရေအာင္ တူသည္ဆိုေသာ
သတင္းစကားၿဖင့္ပင္ စူဒါနမ္ႏွင္ ့ ကြ်န္ေတာ့္အခ်စ္ကို ကြ်န္ေတာ္ ယံုလိုက္ၿပီးၿပီ။ ကြ်န္ေတာ့္ဘဝ၏ အနာဂတ္တြင္
စူဒါနမ္သည္ အဓိကက်လာဦးမည္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ကြ်န္ေတာ္ ေတြ ႔ၿမင္ေနမိသည္။ ဤအေၾကာင္းအား
ဖိုင့္ကို ကြ်န္ေတာ္ မေၿပာရက္။ ဖိုင္သည္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဆံုးရံႈးၿခင္းႏွင့္အတူ လင္သားတစ္ဦး၏ ဇနီးမယားဘဝကို
ပါ အစေတးခံခဲ ့ရၿပီး ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဖိုင္ ့ကို ခင္ပြန္းအရာ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ ့။ ဖိုင္၏ ဒုကၡမ်ားကို
လက္တြဲ ေၿဖရွင္းေပးႏိုင္သူ မဟုတ္ခဲ ့။ ကြ်န္ေတာ့္ဖာသာ အတၱႏွင္ ့ လြင့္ခ်င္ရာလြင့္ေနခဲ ့သူ ၿဖစ္သည္။ ဖိုင္က
စူဒါနမ္ကို သူ ့ပစၥည္း၊ သူ ့အခ်စ္၊ သူ ့ဘဝဟု အပိုင္တြက္ကာ၊ ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ေဝးရာကို ေၿပးသည္။ ကြ်န္ေတာ္
သိပ္မလိုက္ခ်င္ပါ။ ဖိုင္ ပိုင္ထားေသာ စူဒါနမ္၌ ကြ်န္ေတာ့္အေငြ ႔အသက္ေတြ ရွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ပါေနမည္။
ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း “ ကဗာ ” ၏ ေၿပာၿပခ်က္အရ ကြ်န္ေတာ့္ရုပ္သြင္၊ ကြ်န္ေတာ့္အေရာင္မ်ား ရစ္ပတ္ေန
သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ ၾကားၿပီးၿပီ။ ဖိုင္ ့ကို ကြ်န္ေတာ္ သနားပါ၏။

ဖိုင္သည္ တကယ္ပင္ သနားစရာ ၿဖစ္ေနသည္။
ကြ်န္ေတာ္ လာေတြ ႔မွာကို ေၾကာက္ေနရွာ၏။ အထူးသၿဖင့္ စူဒါနမ္ကို ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ ေပးမေတြ ႔ခ်င္။ ဖိုင္မွ
မဟုတ္။ ဖိုင့္မိဘႏွစ္ပါးကလည္း စူဒါနမ္ကို ကြ်န္ေတာ္ႏွင္ ့ မေတြ ႔ေစလို။ ကြ်န္ေတာ္ ေတြ ႔ၿပီးသားၿဖစ္သည္။
စူဒါနမ္ကို ဝိုင္းဝန္း ခ်စ္ခင္ၿမတ္ႏိုးၿခင္းကပင္လွ်င္ စူဒါနမ္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ အခြင့္အေရး ၿဖစ္သည္။ စူဒါနမ္
သည္ ကြ်န္ေတာ္ကဲ ့သို ့ပင္ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ၿပလိမ္ ့မည္။

စေနေန ့၌ ေမြးေသာ စူဒါနမ္သည္ ဖိုင္တို ့ မိသားစုကို အသာကေလး အႏိုင္ယူပါလိမ္ ့မည္။ ဖိုင္၏ ဝပ္က်င္း
ကေလးတြင္ ေက်နပ္ေနမည္ မဟုတ္။ ဒါကို ကြ်န္ေတာ္ သိေနသည္။ စူဒါနမ္ ကြ်န္ေတာ့္ကို စိတ္နာႏိုင္သည္။
ေဒါသ ၿဖစ္ႏိုင္သည္။ ကလဲ ့စား ေခ်ႏိုင္သည္။ သို ့ေသာ္ သူ ကြ်န္ေတာ့္ကို မုန္း၍ မရ။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္
ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္ပြား ၿဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။ ထို ့အၿပင္ သူသည္ မေတာ္တဆ ေလာကထဲ ေရာက္လာသူ မဟုတ္။ ဖိုင္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ အခ်စ္မ်ားစြာၿဖင့္ ထုဆစ္ပံုေဖၚခဲ ့သည့္ မႏုႆ ပန္းပုရုပ္ေလး ၿဖစ္သည္။ ဒါေတြကို
ေနာင္အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ ရွင္းၿပမည္။ ေလာကၾကီး၌ ကြ်န္ေတာ္သည္ သူ ့အနား၌ က်င္လည္
မေနၿခင္းေၾကာင့္ ဖခင္၏ ေမတၱတရားေတြ သူ မဆံုးရံႈးေစရ။ ကြ်န္ေတာ္ သူ ့ကို အေဝးမွပင္ အခ်စ္မ်ားစြာၿဖင့္ ေတြးဆႏွစ္သိမ္ ့ေနမည္ ၿဖစ္၏။

အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ဆိုသည္မွာ ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ိဳးမွ်သာ ၿဖစ္ပါမည္။ စာေပအႏုပညာနယ္ပယ္သို ့ ကြ်န္ေတာ္ တိုးဝင္
ေတာ ့မည္။ ထိုသို ့ ဝင္မတိုးမီ ေငြေၾကးႏွင္ ့ ဂုဏ္သိကၡာတစ္ရပ္ ကြ်န္ေတာ္ တည္ေဆာက္ရမည္။ အသိုက္အၿမံဳ
ကိုေတာ ့ မေတာင္းတ။

စာေပ အႏုပညာခရီးကို အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ သတ္မွတ္ထားရသည္မွာ လြယ္လြယ္ ၿပီးၿပီးသမား မၿဖစ္ခ်င္၍ပင္။
ဝုန္းကနဲ ထေတာက္ၿပီး ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားရသည္ ့ အႏုပညာသမား မၿဖစ္ခ်င္။ ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္း ကြ်န္ေတာ္ ရင္ဆိုင္ၾကည့္မည္။ တစ္ၾကိမ္ အဆင္မေၿပလွ်င္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္၊ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္၊ ေနာက္ထပ္၊
ေနာက္ထပ္ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ကြ်န္ေတာ္ ခ်ီတက္မည္။ ကြ်န္ေတာ္ ေရရြတ္ေနသည္ ့“ ၿမင္ ့ၿမတ္ရမည္၊ ထက္ၿမက္
ရမည္ ” ဟူေသာ လမ္းစဥ္အတြက္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို အဓိက တည္ေဆာက္ေတာ ့မည္။ ဤကိစၥမွာ မလြယ္။

ဣတိၱယတို ့၏ ရင္ခြင္မ်ားစြာ၊ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားစြာ၊ ႏွလံုးသားမ်ားစြာတြင္ က်င္လည္ခဲ ့ေသာ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္
စာေပ၊ အႏုပညာရွင္အၿဖစ္ ဝင္ေရာက္က်င္လည္ရာတြင္ သိကၡာ သမာဓိ ၾကီးမားဖို ့အတြက္ ထိုရင္ခြင္မ်ားကို
ဆန္ ့က်င္ရေတာ ့မည္။စိတ္ဓါတ္ေရးရာႏွင္ ့ ေစတနာ၊ ဝီရိယႏွင္ ့ အၾကံအစည္တို ့ကို ကြ်န္ေတာ္မမူ။ ကြ်န္ေတာ့္ မွာၿဖတ္ထိုးဥာဏ္ႏွင့္ ခ်ိန္ဆတတ္မႈ ပါရမီက အသင့္အတင့္ရွိသည္။ကြ်န္ေတာ္ ့လမ္းစဥ္သည္ ပရိတ္သတ္၏
နားဝဆီ သို ့မဟုတ္ ရင္ထဲသို ့ သြားမည္ ့ လမ္းစဥ္ ၿဖစ္သည္။ ေလာဘၾကီးသည္ဟု ဆိုရမည္လား မသိ။ ေပါ ့ေပါ ့
တန္တန္ေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္ မဖန္တီးခ်င္။ ကြ်န္ေတာ့္ ရင္၌ မၾကိဳက္ေသာ အဘယ္စာေပ၊ အႏုပညာကိုမွ ေငြေၾကး
အတြက္ မဖန္တီး၊ ေပ်ာ္ေစ ပ်က္ေစအတြက္ မဖန္တီး၊ ေစတနာ လႈံ ႔ေဆာ္မႈၿဖင့္သာ ဖန္တီးခ်င္သည္။
ကိုယ္ၾကိဳက္သည္ ဆိုမွသာ သူမ်ားၾကိဳက္ေအာင္ တင္ၿပခ်င္သည္။ လြယ္ေတာ ့ မလြယ္။ ထို ့ေၾကာင့္ အႏွစ္
ႏွစ္ဆယ္ဟု ကြ်န္ေတာ္ ခန္ ့မွန္းခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္ ၾကိဳက္ေသာအရာကိုမွ ကြ်န္ေတာ္ တင္ၿပခ်င္သည္ဆိုၿခင္းမွာ အေမ ့ပံုၿပင္ေလးေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။
ကိုယ္ခ်င္းစာတရားႏွင္ ့ ပတ္သက္ေသာ ပံုၿပင္ေလးကို အေမက အစ္ကို ့ကို ေၿပာၿပဖူးပါသည္။ ထိုပံုၿပင္ေလးက
အစ္ကို ့အတြက္ အသံုးဝင္၊ မဝင္ မေသခ်ာေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ့္ဘဝအတြက္မူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အသံုးဝင္
ေနပါ၏။

ဖိုင့္ဆီကို အလုအယက္သေဘာေဆာင္ကာ ကြ်န္ေတာ္ မသြားခ်င္သည္မွာလည္း အေမေၿပာၿပေသာ ကိုယ္ခ်င္း
စာတရားေၾကာင္ ့ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ပင္လွ်င္ ဝမ္းႏွင့္ မလြယ္ခဲ ့ပါလ်က္ စူဒါနမ္၏ ဘဝေရွ ႔ေရးကို
အတိုင္းမသိ ေတြးဆ ရည္ရြယ္ေနလွ်င္ ဖိုင္သည္ ဝမ္းႏွင့္ လြယ္ေမြးခဲ ့ရ၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းၾကား
တြင္ အိမ္ေထာင္မၿပဳပဲ ကေလးေမြးဖြားရ၏။ ဘာမွ ေရရာေသခ်ာမႈ မရွိေသာ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံသား ေၿခသလံုး
အိမ္တိုင္ ၿဖစ္သူႏွင့္ ရာသက္ပန္ခရီးအတြက္ ဤအမႈၾကီးကို သူ ဖန္တီးခဲ ့ရသည္။ ထို ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမ်ားၿဖင့္
စူဒါနမ္ကို ကြ်န္ေတာ္ လုမယူရက္ေတာ ့။ ဖိုင္ ရင္ဆိုင္ခဲ ့ရသည္ကိုပင္ ကြ်န္ေတာ္ အံ ့ၾသခ်ီးက်ဴးေနမိသည္။
စိတ္၌ သူ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေရွာင္ေၿပး၍ မခံမရပ္ ၿဖစ္ရေသာ္ၿငား ကြ်န္ေတာ္ ဖိုင့္ကို ခ်စ္ၿမဲ ခ်စ္ေနမိသည္။

ကြ်န္ေတာ္ သြားလုယူ၍ ဖိုင္သာ စူဒါနမ္ႏွင့္ ခြဲရလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ ေပ်ာ္ေမြ ႔မည္မဟုတ္။ အေမတို ့ကလည္း
လက္မခံ။ ဖိုင္ ့ကိုပါ ေခၚလာရမည္ဟု ဆို၏။ ဖိုင္ ဘယ္လိုက္ဝံ ့ပါ ့မလဲ။ ကြ်န္ေတာ္ သိၿပီးၿပီ။ ဖိုင္တို ့ ထိုင္းတီဗီြ
မ်ား၌ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ႏိုင္ငံသတင္းမ်ား ဆိုလွ်င္ ေကာင္းကြက္ကို ၿပခဲလွသည္။ ပဋိပကၡမ်ား၊ အ၇ႈပ္အေထြးမ်ား၊
နယ္စပ္ၿပႆနာမ်ားကိုသာ ၿပေလ ့ရွိသည္။ဤသတင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ ကြ်န္ေတာ္တို ့၏ ၿမိဳ ႔ၿပရပ္တည္မႈကို
ဖိုင္မယံုရဲ။

ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ဖိုင္တို ့သည္ တရားမဝင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္သူမ်ား၏ မဆန္းေသာ ဆံုစည္းမႈေလးသာ ၿဖစ္၏။
သို ့ရာတြင္ ခိုင္မာခ်င္သည္။ တည္တံ ့ခ်င္သည္။ ၿပီးၿပီးေရာ မၿဖစ္ခ်င္။ ကြ်န္ေတာ္ ဖိုင္ ့ကို လက္ထပ္လိုက္ပါလွ်င္
ရံုးေတာ္သို ့ ေလွ်ာက္ၾကားရမည္။ ဘဏ္အာမခံေငြ တင္သြင္းရမည္။ လုပ္ငန္းၿပရမည္။ ကေလးမွာလည္း ႏိုင္ငံ
သား အခြင့္အလမ္း အၿပည့္အဝ မရေတာ ့။ ဒါကိုေတာ ့ ဖိုင္က မလိုလား။ ေနာက္ေတာ ့လည္း ဒါေတြကို ဂရု
မစိုက္ခ်င္ေတာ ့။ ထိုဥပေဒသေတြသည္ အခ်စ္၌ မရွိ။ လူတို ့၏ ႏွလံုးသားၿဖင့္ ေရးဆြဲခဲ ့သည္ မဟုတ္။

ကြ်န္ေတာ္၊ ဖိုင္၊ စူဒါနမ္တို ့အတြက္ အတားအဆီးမဟုတ္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ သိုက္ၿမံဳကို ထိုဥပေဒသမ်ား ဟန္ ့တား
ထားသည့္တိုင္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ကို ေခ်ဖ်က္၍ မရ။ မိဘႏွင္ ့ ဇနီးမယားဟူေသာ မဟာရံတံတိုင္းၾကီးသည္
( ၁၉၉၈ )၊ မတ္လ၊ စေနေန ့တြင္ စူဒါနမ္ကို ေမြးဖြားသန္ ့စင္ၿခင္းၿဖင္ ့ တည္ေဆာက္ခဲ ့ေလၿပီ။ မည္သူ ေခ်ဖ်က္
ဝံ ့အံ ့နည္း ..။


( ဆက္ရန္ )

........................................................................................................................

ဆရာမာန္ ( ေတာင္လံုးၿပန္ ) ၏ ဝတၳဳ ၿဖစ္ပါသည္။


7 comments:

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ကိုေထြးရဲ႕ ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ ၊ ၾကီးပြားခ်င္စိတ္တို႕ကို သေဘာက်ေပမဲ႔ ဖိုင္႔အေပၚထားတဲ႔ သေဘာထားကိုေတာ႔ သေဘာမက်မိပါဘူး။
ဖိုင္ သနားဖို႔ေကာင္းလွတယ္
ဒီအထဲက သမီးပါ အဆစ္ပါရေသးတယ္

IDIOT-Ki said...

ကိုေထြးဆီမွာ ေယာက်ာၤးေတြရဲ့ ေယဘူယ် အတၱစိတ္ေတြ ရွိေနတယ္ လို့ ျမင္မိတယ္ ။ သူ ့ကိုယ္ သူ အထင္ၾကီးလြန္းလွတယ္ ၊သူ တကယ္တာဝန္မယူနိူင္ပဲ နဲ့ သူ ခ်စ္လွပါခ်ည္ရဲ့ လို့ ေျပာေန ထင္ေန တဲ့ ဖိုင္ အတြက္ ေရွ ့တန္းတင္ မစဥ္းစား ေပးပဲ သူလုပ္ခ်င္တာ ျဖစ္ခ်င္တာေတြပဲ လုပ္ေနခဲ့တာကိုး.. ခုလည္းၾကည့္ေလ ေနာက္ အႏွစ္ ၂၀ .. ေစာင့္ၾကည့္ရအံုး မယ္တဲ့လား.. ခက္ပါဘိ ကိုေထြး ရယ္..

SHWE ZIN U said...

ျပန္ဖတ္သြားတယ္ အျဖဴေလး ေရ က်ဳိးစားထားေနာ္

sosegado said...

ကုိေထြးဘဝကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာမိပါတယ္၊ သမီးေလးေရာက္လာတဲ့အတြက္ ဘာေတြမ်ားဆက္ျဖစ္မလဲ…..

လရိပ္အိမ္ said...

ၾကားထဲက ကေလးဘဲသနားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ဆိုတာ ဆရာမာန္ ကိုယ္တိုင္လား မသိဘူးေနာ္။

ကိုေဇာ္ said...

တစ္ခါတေလေတာ့လည္း ဘယ္ကို ဘယ္လို ေရြးျခယ္ရမယ္ ဆိုတာ မသိတဲ့ အေျခအေန တစ္ရပ္ ဆိုျပီး ျဖစ္တတ္ပါတယ္ေလ။

Belu said...

ကုိေထြးက အတၱေတြနဲ႔ ဘဝမွာ ပူေလာင္ေနသလုိပဲ။ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ၾကိဳးစားဖုိ႔က အတၱၾကီးစရာ မလုိပါဘူး။ ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးဖုိ႔နဲ႔ ဝိရိယၾကီးဖုိ႔ပဲ လုိတာပါ။
သူ႔အစ္မ စင္ကာပူထြက္မယ္ဆုိေတာ့ ဒီလူသေဘာမတူတဲ့ အျမင္ကလဲ ကေလးဆန္သလုိပဲ။ မိန္းမေတြ ပုိက္ဆံရွာႏုိင္လာရင္ ထိန္းရခက္တယ္ဆုိေတာ့။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေနာ္ လူ၁ေယာက္က လြတ္ခ်င္တုိင္းလြတ္ေနတဲ့ ကုိယ့္ကုိယ့္ကုိယ္ မထိန္းႏုိင္ဘဲေတာင္ တျခားလူ၁ေယာက္ကုိ ထိန္းခ်င္တယ္ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ အသိဥာဏ္နည္းတာပဲ။ ဘယ္သူ႔ကုိမွ နာနီၾကီးလုိ သြားထိန္းဖုိ႔ မၾကိဳးစားနဲ႔။ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ရွိရင္ ဘယ္သူမွ မခံဘူး။ သူက ကုိယ္က်င့္တရား သိပ္ေကာင္းလုိ႔၊ မိသားစုတာဝန္ေက်လုိ႔ အစ္မက အငယ္ေပမယ့္ သူ႔ကုိေလးစားေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ထားပါေတာ့။ သူ မိသားစုကုိ လွည့္မၾကည့္တာ၊ သံေယာဇဥ္နည္းတာလဲ အရွင္းၾကီးပဲ။ ေမ်ာက္သစ္ကုိင္းလြတ္ေနတဲ့ သူ႔ကုိသူ ဒီလူ အရင္ထိန္းသင့္လားလုိ႔။