Wednesday, June 8, 2011

လန္းဖိုင္စာသိုက္ႏွင္ ့ သံသယာအဆက္ဆက္...။


ဤဝတၳဳေလးကို ဂရုဏာ၊ေဒါေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္ တုန္ ့ၿပန္ေဝဖန္လာသူမ်ားႏွင့္ အစဥ္တဆိုက္ စိတ္ရွည္ရွည္
ၿဖင့္ ေစာင့္ဖတ္ေပးေနၾကသည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ အခ်ိန္ယူ ၿပန္ေရးေနရက်ိဳး နပ္ခဲ ့ၿပီဟု ေၿပာလိုပါသည္။
“ ရသ ” အေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ နားမလည္ေသာ္လည္း “ကိုေထြး” အေၾကာင္းကို ဖတ္လို ့ ေကာင္းလြန္းသၿဖင့္
ကြ်န္ေတာ္ ၿပန္တင္မိခဲ ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ဖတ္ေနရင္း ကိုေထြး ၿဖစ္သြားရသည့္
အၾကိမ္ေပါင္းလည္း မနဲေတာ ့ၿပီ။ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရင္း ၿငိတြယ္မိတတ္သည္ ့ သမုဒယ သံေယာဇဥ္အေၾကာင္း
အက်ယ္တဝင့္ ေရးဖြဲ ႔ထား၍လည္း ကြ်န္ေတာ္ ၾကိဳက္ခဲ ့ရပါသည္။ “ သံေယာဇဥ္ ” တဲ ့..။ လူတိုင္းလည္း
တစ္ေကြ ႔ေကြ ႔တိုင္းတြင္ ဆံုဖူး၊ ၾကံဳဖူး ခဲ ့ၾကပါလိမ္ ့ဦးမည္ ...ဟု ။

...............................................................................................................................

အခ်စ္သည္ မည္သူမွ် အၿမတ္ထုပ္ယူ၍ မရေသာ အရာ ၿဖစ္သည္။
ဖိုင္သည္ ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ခ်စ္သည္။
ကြ်န္ေတာ္လည္း ဖိုင္ ့ကို ခ်စ္သည္။ သို ့ရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္ ့ဘဝႏွင္ ့ကြ်န္ေတာ္ ့ေရေၿမေတာေတာင္ ပထဝီကို
ဖိုင္ မခ်စ္။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ဖိုင့္ပထဝီကို မခ်စ္။ လူႏွင္ ့လူခ်င္းသာ ခ်စ္ၾက၍ လူေနာက္က ဘဝေတြကို မခ်စ္
ခဲ ့ၾက။ လူမွာ ဘဝ ရွိသည္။ ထိုဘဝကို မခ်စ္မက္ႏိုင္သၿဖင္ ့ ကိုယ္ ့ဘဝကိုယ္ ေလွ်ာက္ခဲ ့ၾကလွ်င္ ေလွ်ာက္ၾကရံု
သာ ၿဖစ္ပါ၏။ ကြ်န္ေတာ္ႏွင္ ့ ဖိုင္က ေကာင္းေကာင္း မေလွ်ာက္။ ဘဝကို မခ်စ္ႏိုင္ၾကပါလ်က္ လူႏွင္ ့လူအခ်စ္
ကို အၿမတ္ထုတ္ခ်င္ၾကသည္။ ထို ့ေၾကာင္ ့ စူဒါနမ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ ့ၾကေလၿပီ။

စူဒါနမ္ဘက္က ၾကည္ ့လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ လုပ္ရပ္ကား တရားမဲ ့လွ၏။ အထူးသၿဖင္ ့ အေတြးၾကီးၾကီး ခံယူခ်က္
ၾကီးၾကီး ရွိေသာ ကြ်န္ေတာ္သာလွ်င္ အၿပစ္အၾကီးဆံုး ၿဖစ္ေလသည္။

ဖိုင္ႏွင္ ့ကြ်န္ေတာ္သည္ တစ္စ,တစ္စ ခ်စ္ခဲ ့စဥ္က လည္းေကာင္း၊ ပိုမို ရစ္ႏြယ္ခ်စ္လာၾကစဥ္က လည္းေကာင္း၊
လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ တြယ္တာခ်စ္မိခဲ ့စဥ္ကလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ခံဘဝေတြကို ေမ ့ထားခဲ ့ၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္
က တရားမဝင္ႏိုင္ငံသား ပတ္(စ)ပို ့ အတုၿဖင္ ့ ေနေနသူ။ ကြ်န္ေတာ္ ့ ေရွ ႔ေရးသည္လည္း လႈပ္ရွားရုန္းကန္မႈ
မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ေရၾကည္ရာသို ့ ေရြ ႔လ်ားသြားရမည္ ့ လမ္းစဥ္မ်ားၿဖင္ ့ ၿပည္ ့ႏွက္ေနပါ၏။ ဖိုင္ကေတာ ့
သက္ၿငိမ္၊ ကြ်န္ေတာ္၏ ေရြ ႔လ်ားမႈမ်ိဳး စိုးစဥ္းမွ်မရွိ။

ဖိုင္ႏွင္ ့စကားလက္စံုၾကေလတိုင္း ေရွ ႔ဘဝခရီးကို ေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ သူေရာ ကြ်န္ေတာ္ပါ မိႈင္ၾကရေလသည္။
ကြ်န္ေတာ္က ဆင္းရဲပင္ပန္းမႈမ်ားကို ခါးသက္နာၾကည္းေနေလၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္ ထန္းရည္ခါးခါး ေရာင္းခဲ ့ရေသာ
ဘဝ အစိတ္အပိုင္းကို ဖိုင္ ့အား ေၿပာၿပဖူးသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ဘာေၾကာင္ ့ ခရီးရွည္ၾကီးကို ခ်ီတက္လိုေၾကာင္း
သိေစလို၍ပင္ ။ ကြ်န္ေတာ္သာ ဖိုင္တို ့မိသားစုအတြင္းသို ့ အသာတၾကည္ ဝင္ေရာက္ခိုလံႈလိုက္လွ်င္ သူႏွင္ ့
ကြ်န္ေတာ္ မည္မွ် ၿငိမ္းခ်မ္းမည္ကို သိပါသည္။ ထိုသို ့ ၿပဳလုပ္လိုက္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္ ့ကိုယ္ကို သစၥာေဖါက္
ၿခင္းသာ ၿဖစ္လိမ္ ့မည္။

ေနပူစပ္ခါးသို ့ ကြ်န္ေတာ္ စ,ဝင္စဥ္ကပင္ မဟာပထဝီေၿမၾကီးကို သံႏၷိဠာန္ၿပဳခဲ ့ၿပီးၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္ ေအာင္ၿမင္
ရမည္။ ခမ္းနားရမည္။ ၿဖစ္ခ်င္တာေတြ ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ရမည္ဟု။ ေလာကဓံအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ ရုန္းကန္ခဲ ့
သည္မ်ားက ေသ ေၿမၾကီး၊ ရွင္ ေရႊထီး ႏွစ္လမ္းသာ ရွိ၏။ ဖိုင္၏ သိုက္ၿမံဳ၌ ဝပ္ဆင္း ခိုလံႈဖို ့မဟုတ္။

စိတ္ဓါတ္ဟူေသာ ေဝါဟာရႏွင္ ့ အႏွစ္သာရသည္ ကြ်န္ေတာ္ ့အတြက္ ထူးကဲစြာ အက်ိဳးၿပဳေသာ စကားလံုး
ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ ့ဘဝတြင္ စိတ္ဓါတ္မွ လြဲ၍ ဘာမွ မရွိေသာ ၿဖစ္ရပ္သို ့ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ က်ေရာက္ခဲ ့ဖူး၏။
စိတ္ဓါတ္ေလးက်န္ေန၍ပင္ ကြ်န္ေတာ္ ၿပန္ဦးေမာ ့ခဲ ့ရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင္ ့ ထိုစိတ္ဓါတ္ဟူေသာ
အဘိဓမၼာသည္ ကြ်န္ေတာ္ ့အသက္ပင္ ၿဖစ္ေနပါ၏။

ဟိုးမိတၳီလာၿမိဳ ႔ အလြန္၊ ဝက္ေက်ာက္ ေက်းရြာေလးမွာ ကြ်န္ေတာ္ေနခဲ ့စဥ္က ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ထန္းရည္
ခါး လိုက္ေရာင္းခ်ိန္က စ,၍ စိတ္ဓါတ္ဟူေသာ ေဝါဟာရကို စ,တင္ အကြ်မ္းဝင္ခဲ ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ ့ကို
ခ်စ္ေသာ အေမ ့ညီမ ေဒၚၾကီးႏွင္ ့ေဒၚၾကီး၏အေဖ ကြ်န္ေတာ္ ့ဘၾကီးတို ့က ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္
ေအးေအးေဆးေဆး ေနေစခ်င္ၾကသည္။ ရန္ကုန္သို ့ ၿပန္လိုလွ်င္လည္း ၿပန္၊ မိတၳီလာၿမိဳ ႔ထဲမွ ဝါးတန္းအိမ္သို ့
သြားေနလိုလည္း ေန ၊ ရြာမွာ ေနလိုလွ်င္လည္း ေနေစခ်င္ၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္က ၿငိမ္ၿငိမ္မေနခ်င္။ ထန္းရည္ခါး
လိုက္ေရာင္းသူမ်ားႏွင္ ့ အဖြဲ ႔က်ၿပီး အင္ၾကင္းစုဘူတာနားမွ ထန္းတဲတြင္ မနက္ေစာေစာ ထန္းရည္ခါးသြားယူၿပီး
သာစည္သို ့ သြားေရာင္းသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ အဖြဲ ႔မွာ မမ်ားလွ။ တစ္ခါတစ္ရံ ေလးဦး၊ တစ္ခါတစ္ရံ ငါးဦးသာ
ရွိသည္။ သာစည္သည္ ကိုယ္ ့နယ္ မဟုတ္။ လူရမ္းကားမ်ား ေပါသည္။ အထူးသၿဖင္ ့ဘူတာတစ္ဝိုက္မွ လူမ်ား
ဆိုလွ်င္ စာဆိုႏွင္ ့ အညီ ရိုင္းခ်င္ၾက၏။ “ လူသာစည္၊ ႏြား နၿပာနီ ” ဟု ေခၚတြင္ၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့က
ထို နယ္သို ့ သြားေရာင္းၾကမည္ၿဖစ္၍ အားလံုးက ေစာင္ ့ၾကည္ ့ေနၾကသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ ရြာမွ ကြ်န္ေတာ္ႏွင္ ့ သန္းမင္း၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ရြာေလးမွ ကိုသိန္းဝင္း၊ ထန္းေတာရြာမွ ကိုၿမင္ ့ထြန္းတို ့
ေလးဦးက တစ္ဖြဲ ႔ ၿဖစ္၏။ မနက္ပိုင္းတြင္ ထန္းတဲမွ ထန္းရည္ကို ခ်င္ငွဲ ႔ယူ၍ ထန္းဆိုင္းၿဖင္ ့ ဘူတာသို ့ လာၾက၏။
ဘူတာမွာ ဆံုၾကသည္။ ရထားက မနက္ခုႏွစ္နာရီဆိုလွ်င္ ၿမင္းၿခံဘက္မွ ဆိုက္ေရာက္လာၿပီး မိတၳီလာ၊ ထိုမွ
တစ္ဆင္ ့ သာစည္တြင္ ခရီးဆံုးသည္။ အင္းၾကင္းစုဘူတာမွာပင္ ထန္းရည္ေရာင္းလိုက္မည္ ့သူမ်ား ဆယ့္ေလး
ငါးဦး ရွိၾကသည္။ မ်ားေသာအားၿဖင္ ့ မိတၳီလာသို ့ သြားေရာင္းမည္ ့သူက မ်ားပါသည္။ သာစည္သို ့ သြားေရာင္း
သည္က ေလးငါးဦးထက္ မပို။

ထန္းရည္ဆိုင္းမ်ားကို တြဲႏွစ္တြဲၾကားမွာ အဆင္ေၿပေအာင္ တင္ၾကရသည္။ လူစီးတြဲေတြက ၿပည့္က်ပ္ေနသည္မို ့
ဆိုင္းထမ္းႏွင့္ ဆိုလွ်င္ အဆင္မေၿပခ်င္။ ေစ်းေရာင္းလိုက္သူမ်ားၿဖင္ ့ ၿပည္ ့က်ပ္ေနတတ္သည္မို ့ တြဲၾကားမွာ
တင္လွ်င္ အဆင္ေၿပ၏။ အႏၱရာယ္ကေတာ ့ ေသမင္းႏႈတ္ခမ္းဝ ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီး ၿဖစ္သည္။ ရထားက မိတၳီလာ
သို ့ မိနစ္ႏွစ္ဆယ္မွ်သာ ေမာင္းရသည္။ သာစည္ကိုေတာ ့ မနက္ ကိုးနာရီေလာက္မွ ေရာက္တတ္ၿမဲပင္။ ထိုအခ်ိန္ကပင္ ေရာင္းခ်ဖို ့ အခ်ိန္ေကာင္း ၿဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို ့က ဘူတာအထိမလိုက္။ ရထားက ဘူတာမေရာက္ခင္ မၾကာခဏ ရပ္သည္။ သာစည္ဘူတာမွာ
ရထားလမ္းစံုဘူတာ ၿဖစ္သည္မို ့ ဝင္လာေသာ အၿမန္ရထားမ်ားကို ဦးစားေပးတတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ ့
ဘူတာေရာက္သည္အထိ ပါသြားတတ္ၾကသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ယစ္မ်ိဳးအဖြဲ ႔ႏွင္ ့ လိုင္စင္ခြန္သမားမ်ားကို အထူး
သတိထားရပါသည္။ အထူးသၿဖင္ ့ လိုင္စင္ခြန္သမားမ်ားက ကြ်န္ေတာ္တို ့ကို ဘူတာအၿပင္မွ ေစာင္ ့၍ အၿမဲ
လိုက္ဖမ္းတတ္သည္။ သူတို ့က လိုင္စင္ခြန္ ေဆာင္ထားရသည္မို ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့လို လိုင္စင္မဲ ့မ်ား ဝင္ေရာင္း
လွ်င္ သူတို ့ ေရာင္းအားက်သည္။ ထို ့ေၾကာင္ ့ ဖမ္းရသည္။ မိလွ်င္ လိုင္စင္ေၾကး ေဆာင္ခိုင္း၏။ ကြ်န္ေတာ္တို ့
က မေဆာင္ခ်င္။ ဆိုင္းထမ္းၿဖင့္ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဆိုင္းထမ္းတစ္ဖက္၌ ေလးၿမဴေက်ာ္ ဝင္ေသာ ေရအိုး ပါ၏။
ႏွစ္ဖက္ဆိုလွ်င္ ရွစ္ၿမဴမွ ဆယ္ၿမဴအထိ ပါသည္။ ထိုဆယ္ၿမဴ မကုန္ခင္ ေရႏွစ္ၿမဴခန္ ့ ေရာႏိုင္သည္။ ထိုသို ့ ေရာ
သည္ ့တိုင္ နယ္ခံ ထန္းရည္မ်ားထက္ သာလြန္ေကာင္းေနၿမဲမို ့ဝယ္ေသာက္သူမ်ားက မိတၳီလာထန္းရည္သမား
ဆီကသာ ဝယ္ၾကသည္။ သံုးေလးရက္မွ် သာစည္ၿမိဳ ႔တြင္း လွည္ ့ၿပီးလွ်င္ ပံုမွန္ေဖာက္သည္ မရွားေတာ ့။

ဒါကို လိုင္စင္ခြန္သမားမ်ားက မေက်နပ္။ သူတို ့က အခြန္ေဆာင္ထားရသည္မို ့ကြ်န္ေတာ္တို ့ကို ရေအာင္ လိုက္
ရွာဖမ္းသည္။ လိုင္စင္ခြန္ ေဆာင္ခိုင္းသည္။ မေဆာင္လွ်င္ ရစ္မ်ိဳးသို ့ အပ္၍ ဖမ္းခ်ဳပ္ခိုင္းသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့
အထဲတြင္ ကိုသန္းဝင္းက လိုင္စင္ေဆာင္ထားသည္။ သို ့ရာတြင္ သူသည္လည္း သတ္မွတ္သည္ထက္ ပိုေရာင္း
သည္။ လိုင္စင္ေဆာင္စဥ္က တစ္ေန ့ငါးၿမဴ ေရာင္းခ်ခြင္ ့သာ ေဆာင္ထားေသာ္ၿငား သူ ေရာင္းသည္က
ၿမဴႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္သည္။ သူ ့သားတစ္ေယာက္က ဆိုင္းထမ္းတစ္ထမ္းၿဖင့္ လိုက္ပို ့ေပးေနက် ၿဖစ္၏။ သူ ့မွာက
ေဖာက္သည္ ဆိုင္မ်ားရွိေနၿပီ။ သူက ထိုဆိုင္မ်ားကို သြားသြင္းၿပီး လက္က်န္ ေလးငါးၿမဴကိုသာ လွည္ ့ေရာင္း
တတ္၏။ သူ ့သားကိုေတာ ့ ဘူတာထဲက ေပးမထြက္။ လိုင္စင္ခြန္သမားမ်ားက ဘူတာထဲအထိ ဝင္ဖမ္းခြင္ ့မရွိ။
သူတို ့က ဘူတာမွ လူမိုက္မ်ားကို လန္ ့သည္။ ထိုလူမိုက္မ်ားက ကြ်န္ေတာ္တို ့၏ ေဖာက္သည္ၾကီးမ်ား ၿဖစ္ေန
သည္ကိုး ။

ကြ်န္ေတာ္တို ့က်ေတာ ့ ကိုသန္းဝင္းတို ့လို ေရာင္းလို ့မရ။ လမ္းၾကိဳ လမ္းၾကား အရင္ေၿပးခိုရသည္။ ေန ့လည္
ပိုင္းေရာက္ၿပီဆိုမွ လွည္ ့ၿပီး ေရာင္းရသည္။ ေနပူၿပီ ဆိုလွ်င္ လိုင္စင္ခြန္သမားမ်ား အၿပင္မထြက္ေတာ ့။
ကြ်န္ေတာ္တို ့ အတြက္ ေနမင္းသည္ ေက်းဇူးရွင္ ၿဖစ္ေတာ ့၏။ တစ္ခါတစ္ရံ ခရီးသည္တင္ကားမ်ားႏွင့္ တိုးလိုက္
လွ်င္ ခဏေလး ကုန္သြားတတ္သည္။ ကုန္ၿပီဆိုလွ်င္ေတာ ့ ဘူတာသို ့ ရင္ေကာ ့ၿပီး ၿပန္လာႏိုင္ၿပီ။ ထန္းရည္
မရွိလွ်င္ ဖမ္း၍မရပဲကိုး ။

ဘူတာ ေရာက္လွ်င္ မနက္စာ စားၾကသည္။ ရထားက ေန ့လယ္ ၁၀နာရီခြဲမွ ထြက္ပါမည္။ လူစံုေအာင္ ေစာင့္ၿပီး
ေဘာ္လီေဘာ ကစားၾကမည္။ ဤသို ့ၿဖင့္ ထန္းရည္ တစ္ရာသီကို ၿဖတ္သန္းၾကရသည္။ တစ္ခ်ီမွာေတာ ့ ေဘာ္
လီေဘာ အပုတ္ေကာင္း၍ နယ္ခံလူမိုက္မ်ားႏွင့္ စကားမ်ားၾကသည္။ သူတို ့က ရံႈးေၾကးကို မေပးလို ။ ထန္းေတာ
ရြာသား ကိုၿမင့္ထြန္း၏ အိုးမ်ားကို ရိုက္ခြဲၾကေသး၏။ ကိုၿမင့္ထြန္းက ဝွက္ဓားႏွင့္ ထိုးမည္လုပ္၍ ဆြဲၾကရမ္းၾကရင္း
ကြ်န္ေတာ္တို ့ကို မလာရဟု တားၿမစ္ၾကသည္။ တကယ့္လူမိုက္ၾကီးမ်ားက ဝင္ေရာက္ဆံုးၿဖတ္ေပးၿခင္း ၿဖစ္သည္။
သူတို ့ မရွိခ်ိန္တြင္ သူတို ့လူမ်ားကို တာဝန္မယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္တို ့အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ရံုမွ
တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေၿပာၿပသည္။ ရံုမွ လူမ်ားကလည္း ရိုက္ၾက ႏွက္ၾကလွ်င္ ၿပႆနာေပၚမည္မို ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့
ကို မလာခိုင္းေတာ ့ ။

သာစည္ဘူတာသို ့ ဆိုင္းထမ္းၿဖင့္ မလာရေသာအခါ ပလတ္စတစ္ဂါလံပံုးၾကီးမ်ားၿဖင့္ သယ္လာၾကၿပီး ေရႊေညာင္
ေတာင္ၾကီးသို ့ ပို ့ၾကသည္။ သာစည္ဘူတာမွာပင္ စခန္းခ်ၾကသည္။ သို ့ေသာ္ အထမ္းသမားမ်ား မဟုတ္ေတာ ့။
ထန္းရည္ကုန္သည္ၾကီးမ်ား ၿဖစ္ေနၾကၿပီ။ လိုင္စင္ၿဖင့္ သယ္ေဆာင္ၾကသူမ်ား ၿဖစ္ေနၾကၿပီ။ ထိုသို ့ လုပ္ရန္ လမ္း
စ ရခဲ ့သူမွာ ကြ်န္ေတာ္ ၿဖစ္သည္။ သာစည္ဘူတာမွာ ရထားေစာင့္ေနစဥ္အတြင္း ဘူတာအနီးအနားကို ကြ်န္ေတာ္ ေလွ်ာက္ေလ ့လာၿဖစ္ရာမွ ထန္းရည္ခါးကို ေတာင္ေပၚသို ့ ပို ့ေသာ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ သြားဆံုၿဖစ္ၾက
သည္။ သူတို ့က လိုင္စင္ခြန္မ်ားၿဖင္ ့ တရားဝင္ တင္ပို ့ေနၾကသူမ်ား၊ ကယ္ရီမ်ား ၿဖစ္ၾကၿပီး ေတာင္ၾကီးၿမိဳ ႔ေပၚရွိ
ထန္းရည္ေစ်းကြက္ကို ေၿပာၿပသည္။ သာစည္တို ့၊ မိတၳီလာတို ့တြင္ ေရာင္းခ်ရသည္ ့ ထန္းရည္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္
ေတာင္ေပၚတြင္ ေရာင္းရသည္ ့ ေစ်းႏႈန္းက သံုးေလးဆ ကြာေန၏။

လိုင္စင္ကိစၥကိုေတာ ့ လူလည္လုပ္ရန္ ကြ်န္ေတာ္ စဥ္းစားထားၿပီးၿပီ။
လိုင္စင္ဒိုင္ဆီမွာ ထန္းရည္ငါးၿမဴ ဝယ္လွ်င္ အၿပင္မွ ဆယ္ၿမဴ ဝယ္မည္။ အားလံုးက ထိုအတိုင္း လုပ္ေနၾက၏။
ပထမအေခါက္တြင္ သန္းမင္းတို ့က မလိုက္ရဲ။ ကြ်န္ေတာ္ ကုန္ကားမ်ားၿဖင့္ ခိုးတင္သြားသည္။ လူစီးခ ေပးစရာ
မလိုပါ။ ထန္းရည္ကိုေတာ ့ ေနာက္တစ္ေန ့တြင္ ၿပဳၿပင္ေပးဖို ့ ထန္းတဲမွ အလင္မ်ား၊ ထန္းလ်က္ခဲမ်ား ေဆာင္
သြားရ၏။ ေဆးသၾကားလည္း ဝယ္သြားရသည္။ ေတာင္ေပၚ ရာသီဥတုက ေအးစိမ္ ့ေနသည္မို ့ ထန္းရည္မွာ
စိမ္းလဲ ့ၾကည္လင္ၿပီး အရသာ ပို၍စူးရွလာ၏။ ေတာင္ေပၚသားတို ့ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အရသာ ၿဖစ္သည္။
ကုန္ကားၾကီးက ေစ်းထိေအာင္ ဝင္ေပးသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ခ်က္ခ်င္း မခ်ရဲေသး။ အေၿခအေန ၾကည့္ရေသးသည္။
မိသြားလွ်င္ ရစ္မ်ိဳးပုဒ္မၿဖင့္ ဖမ္းၾကလိမ္ ့မည္။

ကြ်န္ေတာ္ လိုင္စင္ေဆာင္လာသည္က သာစည္၊ မိတၳီလာနယ္မ်ားတြင္သာ ၿဖန္ ့ၿဖဴးေရာင္းခ်ခြင္ ႔ ရွိ၏။ ေတာင္
ေပၚသို ့ သယ္လိုလွ်င္ သီးသန္ ့လိုင္စင္ေဆာင္ရမည္။ ကြ်န္ေတာ္မေဆာင္ခဲ ့ ။ ကားဂိတ္မွာ လူရွင္းေတာ ့မွ ေစ်း
ထဲသို ့ ဂါလံပံုးမ်ား သယ္သြားၿပီး ရင္းႏွီးေသာ ေရနံဆီတန္းမွ အမၾကီးတို ့ဆိုင္တြင္ သြားဝွက္ထားသည္။ ထန္းရည္
ခါးေတြ ပါလာသည္ ဆိုေတာ ့ ခ်က္ခ်င္းပင္ လာဝယ္ၾက၏။ ေရေရာခ်ိန္ေလးေတာင္မွ မရလိုက္။ ထန္းရည္မ်ားက
အဖံုးဝမွပင္ ဆူထြက္ၿပီး အနံ ႔က ၿပင္းၿပင္း လွ်ံေနၿပီ။ ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္ ေရာင္းေတာ ့ ကုန္သြားၿပီ။ ၿမတ္လိုက္
သည္ၿဖစ္ၿခင္းဗ်ာ..။

သန္းမင္းတို ့ပါ ကြ်န္ေတာ္ ဆြယ္ၿပီး ရထားၿဖင့္ တင္ၾကၿပန္သည္။
လိုင္စင္ကလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ေဆာင္ခဲ ့ၿပီ။ ၿပီးေတာ ့ ထန္းရည္ခ်ိဳမ်ားကိုပါ ဂါလံပံုးအေသးမ်ားၿဖင့္ ေရာ
ထည့္ခဲ ့သည္။ လာစစ္လွ်င္ ထန္းရည္ခ်ိဳကို ၿပမည္။ မည္သူမွလည္း ေရးၾကီးခြင္က်ယ္ မစစ္ၾကပါ။ ဤသို ့ၿဖင့္
ေရႊေညာင္သို ့ ေရာက္ၾကသည္။ ေရႊေညာင္ဆိုင္မ်ားက လာေတာင္းဝယ္ၾက၏။ မေရာင္းခဲ ့။ ေတာင္ေပၚမွာ ဆို
လွ်င္ ထန္းရည္ တစ္ပုလင္းေစ်းက ေရႊေညာင္မွ တစ္ၿမဴေစ်း ( ေလးပုလင္း ေစ်း ) ရမည္ကိုး။ သန္းမင္းတို ့ ထန္း
ရည္ဒိုင္သို ့ သြားသြင္းသည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း လိုက္သြား၏။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ရြာသားမ်ားပင္ ထန္းရည္ဒိုင္ ဖြင့္၍
လိုင္စင္ႏွင့္ ေရာင္းေနၾကၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေတြ ႔ေတာ ့ ဒိုင္က ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ေပါက္ကြဲ၏။
ကြ်န္ေတာ့္ကို တည္းခြင့္ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခင္အေခါက္က ေစ်းထဲတြင္ ဒိုင္ကို အသိမေပးပဲ ေရာင္းခ်သြားၿခင္း
ေၾကာင့္ မေက်နပ္ေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ့္ကို လက္မခံေၾကာင္း ေၿပာပါေပ၏။

ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ဂရုမစိုက္၊ ေစ်းနယ္ေၿမသည္ သူတို ့နယ္ေၿမမဟုတ္။ သူတို ့ လိုင္စင္ယူထားသည္ ့နယ္လည္း
မဟုတ္။ မည္သူမဆို ေရာင္းခြင့္ရွိသည္။ ယစ္မ်ိဳးက မဖမ္းလွ်င္ မည္သူမွ် ဖမ္းခြင္ ့မရွိ။ သူ ေပးမတည္းေတာ ့
လည္း စပ္စံထြန္းရပ္ကြက္ထဲမွ ဦးေမာင္သန္းတို ့ထံတြင္ သြားတည္းၾကသည္။

ကြ်န္ေတာ္ ဒိုင္မွာ သြားမသြင္းရၿခင္းမွာ သူတို ့က ေငြအေၾကမေခ်။ ၿပီးေတာ ့ ေစ်းႏွိမ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ဆယ္
ၿမဴသြင္းလွ်င္ ႏွစ္ၿမဴေလာက္ ေရေရာၾကသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ထန္းရည္မွာ သိပ္မၿပင္းေတာ ့။ သူ ့ဆီမွာ သြင္းၿပီး
ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ေစာင့္ၿပီးမွ ေငြရ၏။ စားစရိတ္ တက္၏။ အခ်ိန္ကုန္၏။ အခုလည္း သန္းမင္းတို ့ ေစာင့္က်န္ရစ္ၿပီး
ကြ်န္ေတာ္ ၿပန္လာခဲ ့သည္။

ကြ်န္ေတာ့္ဘဝတြင္ ေခါင္းပံုၿဖတ္ၿခင္း၊ လူညြန္ ့ခူးစားၿခင္းကို ထိုစဥ္ကပင္ ေတးမွတ္ နာၾကည္းခဲ ့ရသည္။
ကြ်န္ေတာ္ တည္းခိုေသာ အိမ္မွာ ဦးေလး ဦးေမာင္သန္းက ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ၾကည့္၍ အံ ့ၾသဝမ္းသာေန၏။ တကယ္ေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္သာလွ်င္ လူရည္လည္သည္ မဟုတ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေဖႏွင့္ ကြ်န္ေတာ့္အဖိုးတို ့သည္
လည္း ကုန္သည္ေလာကတြင္ က်င္လည္ခဲ ့သူမ်ား ၿဖစ္ေၾကာင္း သူ သိထားသည္ကိုး။ အေမ ့အေဖ ကြ်န္ေတာ့္
အဖိုးက “ လယ္လုပ္တတ္လွ်င္ တစ္မတ္၊ ေစ်းေရာင္းတတ္လွ်င္ တစ္က်ပ္ ” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ ဝက္ေက်ာက္ရြာ
ကို စြန္ ့ၿပီး ကုန္သည္ေလာကကို ဝင္ခဲ ့သည္။ ေအာက္ၿပည္ေအာက္ရြာတြင္ ၾကီးပြားၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးကန္
ထရိုက္တာၾကီးၿဖစ္၊ ဝါးဓနိကုန္သည္ၾကီးၿဖစ္၊ အညာကုန္ ပြဲစားၾကီး ၿဖစ္ခဲ ့သည္။ အေဖ ့တုန္းကလည္း စက္ပစၥည္း
ယူနစ္မ်ားကို အုန္းသီးထဲ ထည့္ရင္း နာမည္ေက်ာ္ ေမွာင္ခိုသမားၾကီး ၿဖစ္ခဲ ့သည္။ ထိုလမ္းစဥ္မ်ားကို ကြ်န္ေတာ္
လိုက္ေနၿခင္းမို ့ ဦးေလးဦးေမာင္သန္းက ၿပံဳး၏။ “ မင္းကေတာ ့ကြာ မင္းကေတာ ့ကြာ ” ဟု အားရဝမ္းသာ ေၿပာ
ရင္း ၿပံဳးေနတတ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္ ထန္းရည္ခါး ကုန္ကူးသည္ကို မိတၳီလာၿမိဳ ႔မွ ၾကီးၾကီးတို ့က မၾကိဳက္။ အၿပင္းအထန္ ကန္ ့ကြက္သည္။
၉တန္းေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ လုပ္ရမည့္ကိစၥမဟုတ္ဟု ဆိုေလသၿဖင့္ ဆန္ကုန္သည္ဘက္သို ့ လွည့္ရၿပန္
သည္။ ရံႈးလိုက္သည္မွာ ရစရာမရွိ။ အေၾကြးေတြ တင္ၿပီး ေနာက္ဆံုး ကြ်န္ေတာ့္အေမ လာဆပ္ေတာ ့မွ ေက်ပါ
ေတာ ့သည္။ သို ့ေသာ္ အေမသည္ ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ေက်နပ္ေန၏။ ေတာင္ၾကီးသို ့ ေစလႊတ္ၿပီး ငါးေၿခာက္ေရာင္း
ရန္ အရင္းအႏွီး ထုပ္ေပးသည္။ အေမႏွင့္ ရြာမွ ဘၾကီးတို ့ အေခ်အတင္ ၿဖစ္ရၿပန္၏။ ဝါးတန္းမွ ၾကီးၾကီးတို ့ႏွင္ ့
ေဆြးေႏြးရၿပန္၏။ သူတို ့က ကြ်န္ေတာ့္ကို မယံု။ ရံႈးရင္ ခက္မည္ဟု ဆိုၾက၏။ အေမက မရံႈးဟု မဆိုိ။ ကြ်န္ေတာ္
သည္ အရံႈးကို က်က်နန သိလွ်င္ ကုန္သည္ေကာင္း ၿဖစ္လာမည္ကို ေတြးဆ၍ ငါးေၿခာက္မ်ားႏွင့္ ေတာင္ၾကီးသို ့
ေစလႊတ္လိုက္ေတာ ့၏။

ကြ်န္ေတာ္ မရံႈးခဲ ့။ ၿမတ္လည္း မၿမတ္ခဲ့။
ေက်ာင္းေတြ ၿပန္ဖြင့္သၿဖင့္ တစ္ေခါက္တည္းႏွင့္ပင္ ငါးေၿခာက္သည္ဘဝ တန္ ့ေတာ ့၏။
ေနာက္တစ္ေႏြမွာေတာ ့ ေတာင္ေပၚေၿမကို အႏိုင္ယူရန္ ကြ်န္ေတာ္သႏၷ႒ာန္ ခ်ထားၿပီးၿပီ။ ေတာင္ေပၚက ေစ်း
ပတ္ကားမ်ားႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ အကြ်မ္းဝင္ခဲ ့ၿပီးၿပီ။ ေတာင္ၾကီးမွ ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းၿပီး ဟိုပံုး-နမ္ ့စန္-ဆိုက္ေခါင္
ဆီဆိုင္-ဘမ္းယင္ၿမိဳ ႔မ်ားသို ့ ပတ္သည္ ့ ေစ်းပတ္ကားမ်ားႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ အဆက္အသြယ္ ရခဲ ့ၿပီးၿပီ။ ရွမ္းမ
ေခ်ာေခ်ာေလးမ်ား၏ ဧည့္ေမွ်ာ္ၿပံဳးေလးမ်ားကို မထိတထိ ေလ့လာၿပီးၿပီ။ ေခါင္ရည္လည္း ၾကိဳက္ခဲ ့မိၿပီကိုး ။

ဤၿဖတ္သန္းမႈမ်ားၿဖင့္ပင္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေလာကလူမႈ အတတ္ပညာမ်ိဳးစံုကို အတန္အသင္ ့ တီးေခါက္မိခဲ ့ၿပီး
သူ ၿဖစ္ပါ၏။ ဖိုင္ ့ဝပ္က်င္းေလးသည္ ကြ်န္ေတာ္ ့အတြက္ ခိုလံႈစရာဟု မထင္။ ယေန ့ပင္လွ်င္ ကြ်န္ေတာ္သည္
အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ စိန္ေခၚမႈ ခရီးစဥ္ၾကီးကို ေတြ ႔ေနရၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္ တန္ ့၍ မေနလို။ ေတြေဝ၍ မေနလို။ ကြ်န္ေတာ္ ့
မွာ ဘာမွ ေသခ်ာ ေရရာမႈ မရွိေသာ္ၿငား စိတ္ဓာတ္က ထင္းင္းၾကီးရွိေန၏။ ပို၍ပို၍ပင္ ထင္းထင္းၾကီး ၿဖစ္လာ၏။
အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ကြ်န္ေတာ္ ၿမင့္ၿမတ္ရမည္၊ ထက္ၿမက္ရမည္၊ လူအမ်ား ေကာင္းက်ိဳးကို ေရွးရႈ ႔ ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္သူ ၿဖစ္ရမည္ဟု ပို၍ အားမာန္ ၿပည့္ဝလာခဲ ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္ စြန္ ့ခြာသြားေသာ ရင္ခြင္တို ့သည္ မနဲလွ။ ဖိုင္သည္ ထိုရင္ခြင္မ်ားထဲတြင္ ေႏွာင္ၾကိဳးႏွင့္ စြန္ ့ခြာခဲ ့
သည္ ့ ကြ်န္ေတာ့္သိုက္ၿမံဳေလး ၿဖစ္၏။ ဖိုင့္ကိုမူ သီးသန္ ့ ၿဖစ္သည္။ သံသယာႏွင့္ ႏြယ္ယွက္ထားသည္။ ဘဝ၏
ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားၿဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ဤသည္ကား ကြ်န္ေတာ္ ့၏ သစၥာတည္း။ မည္သူမွ် လာ
ဟန္ ့တား၍ မရေသာ ကြ်န္ေတာ္ ့ခံယူခ်က္လည္း ၿဖစ္သည္။ ဖိုင္ အိမ္ေထာင္ၿပဳလိုသလား၊ ၿပဳပါ။ ကြ်န္ေတာ္
တားႏိုင္မည္မဟုတ္။ သူ ့ဝပ္က်င္း ခိုင္ခန္ ့ေရးအတြက္ ဖိုင္ စိတ္ၾကိဳက္ အေရာင္ၿခယ္ႏိုင္သည္။ ကြ်န္ေတာ့္အထင္
ေတာ ့ ဖိုင္သည္ အိမ္ေထာင္သည္ ဘယ္ေတာ ့မွ ၿဖစ္မည္ မဟုတ္။ စူဒါနမ္ ရွိေနသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ သူကိုယ္
တိုင္လည္း ဇနီးသည္တစ္ေယာက္လို မက်င့္ၾကံခ်င္၍ တစ္ေၾကာင္း၊ သူ ့မိသားစုအတြက္ အေရးၾကီးဆံုး သမီးၾကီး
ၿဖစ္ေနသည္က တစ္ေၾကာင္း တို ့ေၾကာင္ ့ အိမ္ေထာင္ၿပဳလိမ္ ့မည္ မထင္။

ၿပီးေတာ ့ ဖိုင့္မွာ ကြ်န္ေတာ့္ကို ရင္ႏွင္ ့အမွ် ခ်စ္လိုက္ရ၍ စြဲမက္စရာ ခန္းေနေလာက္ၿပီ။ သာမန္အတၱမွ် ရွိေသာ
ပုရိသသည္ပင္ ထိုကိစၥကို ခြင့္လႊတ္မည္ မထင္။ သူ ့ႏွလံုးသားထဲတြင္ ခိုဝင္ေနသည္ ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဖိုင္ ဘယ္သို ့
ႏွင္ထုတ္မည္နည္း။ ဤအခ်က္မွာ ဖိုင့္အတြက္ ခက္လွ၏။ ကြ်န္ေတာ့္ႏွလံုးသားမွာ ဖိုင္ ရွိေန၍ ကြ်န္ေတာ္ ခက္ေန
သလိုပင္ ၿဖစ္ပါ၏။

ဖိုင္ ကြ်န္ေတာ့္ ႏွလံုးသားတြင္ ရွိေန၏။
ထို ့အၿပင္ သံသယာမွာပင္ ရွိေန၏။ သံသယာ အဆက္ဆက္မွာပင္ ရွိေနေစခ်င္ပါ၏။


( ဆက္ရန္ )

..........................................................................................................................

ဆရာမာန္ ( ေတာင္လံုးၿပန္ ) ၏ ဝတၳဳ ၿဖစ္ပါသည္။

4 comments:

လရိပ္အိမ္ said...

ကေလးအတြက္ဝမ္းနည္းသလိုလို ၊ ခံစားရတယ္။

SHWE ZIN U said...

အင္း အျဖဴေလး ေရ အားေပးေနတယ္ေနာ္

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

လူသားသဘာ၀ ပီျပင္လွတဲ႔ ဝတၳဳပါဘဲ
လူေတြဲ႕ အတၱကိုလည္းေတြ႔ရတယ္

sosegado said...

စုံပါေပ့ ကုိေထြးရယ္။