Wednesday, August 24, 2011

ဘန္ေကာက္ ( ၂ )

ကြ်န္ေတာ္ ကံေကာင္းၿပီဟု ထင္ေနစဥ္မွာပင္ ေနာက္ေက်ာကို ဓားၿဖင္ ့ထိုးသူတစ္ဦး ေပၚလာခဲ ့ပါသည္။
တၿခားသူ မဟုတ္။ အညာမွ ကြ်န္ေတာ္ႏွင္ ့အတူ စကၤာပူသို ့ အလုပ္လုပ္ရန္ လိုက္လာသည္ ့ ငယ္သူငယ္ခ်င္း
ဖိုးေက်ာ ့၏ အစ္ကို အရင္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

သူ ့ခမ်ာ မိဘက ယာသမားၿဖစ္၍ ေတာထဲ ေတာင္ထဲတြင္ လယ္ယာကိုင္းကြ်န္း အလုပ္ကို ရိုးသားစြာ လုပ္ကိုင္
ေနသူ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္က ႏိုင္ငံၿခားပို ့ေပးမည္ ၾကီးပြားေစရမည္ဟု ဆိုသၿဖင္ ့ယံုစားကာ လယ္ကို
ေရာင္း၍ လိုက္လာခဲ ့ပါေၾကာင္း၊ သူ ့အား သနားညွာတာေစလိုေၾကာင္း၊ ယခု ေရာက္သည္မွာ ရက္ပိုင္းမွ်သာ
ရွိေသးေၾကာင္း စကားၿပန္မွတစ္ဆင္ ့ ငိုခ်င္းခ်ပါေတာ ့သည္။

အမႈစစ္ရဲက ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ေခၚ၍ စြဲခ်က္တင္ေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္ ေခါင္းနပန္းၾကီးသြားသည္။ အံ ့ၾသထိတ္လန္ ့
သြားသည္။ မၾကံဳဘူးေသာ ၿဖစ္ရပ္မို ့ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားမိေတာ ့သည္။ သူႏွင္ ့ကြ်န္ေတာ္သည္ ထမင္းအတူ
စား၊ ခရီး အတူသြား၊ ပြဲအတူ တက္ခဲ ့ၾကဖူးသည္ ့ ဇာတိနယ္မွ မိတ္ေဆြရင္းမ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။ သူ ့ညီ ဖိုးေက်ာ္ႏွင္ ့
ကြ်န္ေတာ္က ေက်ာင္းေနဖက္။ သူ ့မိဘမ်ားက ကြ်န္ေတာ္ ့ကို သားလို ခ်စ္သည္။ သူ စကၤာပူ ေရာက္တာ တစ္ႏွစ္
ေက်ာ္ခဲ ့ၿပီ။ ေငြပင္ သိန္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ပို ့ေပးခဲ ့ၿပီးၿပီ။ သူ ဘာေၾကာင္ ့ ကြ်န္ေတာ္ ့အား ေခ်ာက္တြန္းရသနည္း။

ကြ်န္ေတာ္ ငံု ႔ခံေန၍ မၿဖစ္။ စကားၿပန္ မိန္းမၾကီးကို ၿဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ေၿပာၿပသည္ ့အၿပင္ ယခု ေရာက္ေနသူ
မ်ားအား ကြ်န္ေတာ္ ့ဖက္က မွန္သည္၊ မွားသည္ကို သက္ေသ ၿပႏိုင္ေၾကာင္း ေၿပာၿပမိေတာ ့သည္။ ေနာက္ဆံုး
သူ ေငြလႊဲခဲ ့သည္ ့ ရက္စြဲကိုပါ ေၿပာၿပလိုက္သည္။ ရဲက ၿပံဳး၍ နားေထာင္ေနသည္။ စင္စစ္ ရဲက သူ ့အား သူလွ်ိဳ
ေမြးလိုက္ၿခင္းသာ ၿဖစ္မွန္း တရားရံုးေရာက္မွ ကြ်န္ေတာ္ သိေတာ ့သည္။ သူ ေဖာ္ေကာင္ လုပ္သြားသည္ကိုး။
ကိစၥမရွိ။ ကမၻာေၿမက က်ဥ္းပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ အလြန္ဆံုး ေထာင္က်လွ်င္ သံုးႏွစ္သာ က်မည္။ ဒါေတာင္
သက္ေသ ခိုင္လံုပါမွ က်ႏိုင္မည္။

ယခု ကြ်န္ေတာ္ ့အား လူေမွာင္ခိုအၿဖစ္ စြဲခ်က္တင္ရန္ ၾကိဳးစားေနသည္မွာ ဘာမွ မခိုင္လံု။ လူေမွာင္ခို ဟူသည္
တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းၿဖင္ ့တၿခားႏိုင္ငံသို ့ ခိုးဝင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူကို ဆိုလိုသည္။ ယခု အဖမ္း
ခံရသူမ်ားမွာ တရားဝင္ပတ္(စ)ပို ့မ်ားၿဖင္ ့ ထြက္လာၾကၿပီး၊ တရားဝင္ဗီဇာၿဖင္ ့စကၤာပူသို ့ ဝင္လာၾကရင္း၊
ဒီေရာက္မွ ( Overstay ) ေနၾကသူမ်ား ၿဖစ္သည္။ နယ္စပ္က ခိုးဝင္လာသူ မရွိ။

ေနာက္ဆံုး ကြ်န္ေတာ့္အား ေက်ာင္းသားကဒ္ ငွားရမ္းကိုင္ေဆာင္မႈ၊ ပတ္(စ)ပို ့ မရွိမႈ၊ တရားမဝင္ ေနထိုင္မႈမ်ား
ၿဖင္ ့ စြဲခ်က္ တင္ေတာ ့သည္။ တစ္မႈခ်င္းသာ ဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္သည္ တစ္ႏွစ္နီးပါး အၿပစ္ဒဏ္ ခံရေတာ ့မည္။

အခ်ဳပ္၌ ရက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေနရခ်ိန္တြင္ ကြ်န္ေတာ္ ့အေတြး၌ “ ငါ ကတိပ်က္လို ့ ေလာကပါလ နတ္ေတြက
သတိေပးတာ ၿဖစ္မယ္ ” ဟူေသာ အေတြးတို ့က ဆင္ ့ကာဆင္ ့ကာ ဝင္လာပါေတာ ့သည္။ လြန္ခဲ ့ေသာ ရွစ္ႏွစ္
ေလာက္က ယိုးဒယားႏိုင္ငံရွိ ၾကံခင္းထဲတြင္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေၿမာက္ေအာင္ ေၿပးရင္း၊ ကြ်န္ေတာ္ သစၥာဆို
ခဲ ့ဘူးသည္။

“ ၿမတ္စြာဘုရားႏွင္ ့တကြ ေလာကပါလနတ္အေပါင္းတို ့အား တိုင္တည္ပါ၏။ ကြ်န္ေတာ္ ယခု ၾကံဳေတြ ႔ေနရ
ေသာ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေၿမာက္ပါလွ်င္ အမ်ားအတြက္ အသက္ရွင္သူ ၿဖစ္ရပါေစမည္ ” ဟူေသာကတိစကား
ကို ယေန ့အခ်ိန္ထိ ကြ်န္ေတာ္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ ့ေသးပါ။

ယခုေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္ ကတိမတည္၍ မၿဖစ္ေတာ ့။ ေလာကပါလနတ္မ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္ ့အား ဒဏ္ခတ္ေနၿပီ။
ကြ်န္ေတာ္ ဆက္၍ ကတိပ်က္ယြင္းေနလွ်င္ အသက္ပါ ႏုတ္ခ်င္ ႏုတ္သြားမည္လားမသိ။ ထို ့ေၾကာင္ ့တည္ၿငိမ္စြာ
ကြ်န္ေတာ္ ဆံုးၿဖတ္ရေလၿပီ။

သားသမီး၊ ဇနီးမယားဟူသည္က ကိုယ္စီ ကံတရား ရွိၾကသည္။
မိဘ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမသည္လည္း ကိုယ္စီ ကံတရား ရွိၾကသည္။
မိမိသည္သာ မိမိ ကတိတရားအတိုင္း အမ်ားအတြက္ ၾကိဳးစားမွ ၿဖစ္ေတာ ့မည္။ မည္သူက လက္ခံခံ မခံခံ၊
နားလည္ေပးေပး မေပးေပး ေလာကအေပၚ ထားသည္ ့ ကတိကို တည္ဖို ့လိုၿပီ။
ကြ်န္ေတာ္ အခ်ဳပ္နံရံကို မွီ၍ ကတိစကား ဆိုပါေတာ ့သည္။ ဤအၿပစ္ဒဏ္မွ လြတ္လွ်င္ တကယ္ပင္ ကတိတည္
ပါေတာ ့မည္ ့ အေၾကာင္း ေလာကပါလနတ္မ်ားအား ကတိေပးရပါေတာ ့သည္။

သည္တစ္ခ်ီမွာလည္း ေလာကပါလနတ္မ်ားက ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ငဲ ႔ညွာၿပန္သည္။ တရားသူၾကီးမင္းက ကြ်န္ေတာ္ ့
အား ၿပစ္မႈမ်ားႏွင္ ့ ပတ္သက္၍ ဘာေၿပာလိုပါသနည္းဟု ေနာက္ဆံုး ေမးခြန္းကို ေမးလာခ်ိန္တြင္ ကြ်န္ေတာ္က
စကားၿပန္ အမ်ိဳးသမီးက တဆင္ ့ “ ကြ်န္ေတာ္ ေနာက္ေနာင္ ဘယ္တရားဥပေဒကိုမွ မေဖာက္ဖ်က္ေတာ ့ပါမည္ ့
အေၾကာင္း ” ေၿပာခိုင္းလိုက္၏။ စကားၿပန္ ေရွ ႔ေနမၾကီးက ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ေငးၾကည္ ့လာ၏။ ထိုစကားကိုပင္
ကြ်န္ေတာ္က တရားသူၾကီးမင္းအား ေၿပာၿပေပးပါဟု ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင္ ့ေရွ ႔ေနမၾကီးက အဂၤလိပ္လို
တဆင္ ့ေၿပာၿပလိုက္ေတာ ့သည္။
ထို တဒဂၤကို ကြ်န္ေတာ္ ့တစ္သက္တြင္ ဘယ္ေတာ ့မွ ေမ ့ေတာ ့မည္မဟုတ္ေတာ ့။

တရားသူၾကီးမင္းက ကြ်န္ေတာ္ ့မ်က္လံုးမ်ားကို စူးစိုက္ အကဲခတ္ေနသၿဖင္ ့ ကြ်န္ေတာ္ ရဲရင္ ့တည္ၾကည္စြာပင္
သူ ့ကို ၿပန္ေငးၾကည့္ေနမိသည္။ မ်က္လံုးခ်င္း ဆံုေနၾကသည္မွာ အနည္းငယ္ၾကာသည္။ ထို ့ေနာက္ တရားသူ
ၾကီးမင္းက ကြ်န္ေတာ္ ့ၿပစ္မႈမ်ားကို ၿပန္ၾကည္ ့ရင္း အမိန္ ့ခ်သည္။

စုစုေပါင္း သံုးလႏွင္ ့ ဆယ္ရက္သာ။ ၾကိမ္က သံုးခ်က္။
အခ်ဳပ္ရက္ကို ႏုတ္ခြင္ ့ေပးၿပန္ေတာ ့ကြ်န္ေတာ္ ေထာင္က်မည္ ့ရက္မွာ ႏွစ္လႏွင္ ့ရက္ႏွစ္ဆယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ့
နားကိုပင္ ကြ်န္ေတာ္ မယံု။ တရားသူၾကီးမွ အမိန္ ့ ခ်မွတ္လိုက္ၿပီးလွ်င္ ထိုတရားခံမွာ တရားခြင္၌ ဆက္ေနခြင္ ့
မရွိ။ ေဘးေပါက္ ေလွကားမွတစ္ဆင္ ့ ေလွကားထစ္တြင္ ေစာင္ ့ေနရသည္။ ယေန ့အဖို ့ အခ်ဳပ္ေဆာင္သို ့
မသြားရေတာ ့။ ေထာင္သို ့ တိုက္ရိုက္သြားရေတာ ့မည္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ အုပ္စုထဲတြင္ မ်ားမ်ားစားစား ၿပစ္ဒဏ္
က်သူက ႏွစ္ဦး သံုးဦးသာ ရွိသည္။ ပထမဆံုး အဖမ္းခံရေသာ ေမာင္ေက်ာ္က တစ္ႏွစ္ခြဲ၊ သူ လက္ညိွဳးထိုး၍
တရားခံလုပ္ခဲ ့သူ လင္မယားႏွစ္ဦးမွ ေယာက်ၤားၿဖစ္သူက သံုးႏွစ္၊ ၿဖဴၿဖဴက သံုးႏွစ္ အသီးသီး ၿပစ္ဒဏ္ က်ခံရ၏။

ကြ်န္ေတာ္ က်ခံရေသာ ၿပစ္ဒဏ္ကို ၾကားရေသာအခါ မည္သူမွ မယံု။
လူအပို ့အၾကိဳ၊ အိမ္ငွားစားမႈ၊ ပတ္(စ)ပို ့ ေရာင္းဝယ္မႈ၊ စာရြက္စာတန္း အတုၿပဳလုပ္မႈ၊ သူတစ္ပါး ေက်ာင္းသား
ကဒ္ လက္ဝယ္ေတြ ႔ရွိမႈ၊ သူတစ္ပါး ပတ္(စ)ပို ့ ႏွစ္ခုအား လက္ဝယ္ ေတြ ႔ရွိမႈ စ,သည္ ့ အၿပစ္မ်ားေၾကာင္ ့ ေထာင္
ဒဏ္ နည္းလိမ္ ့မည္မဟုတ္ဟု ကြ်န္ေတာ္ ့ကိုယ္ ကြ်န္ေတာ္လည္း တြက္ထားခဲ ့ၿပီး ၿဖစ္သည္။

သို ့ရာတြင္ ကြ်န္ေတာ္ တကယ္ရင္ဆိုင္ရသည္က တရားမဝင္ ေနထိုင္မႈႏွင္ ့သူတစ္ပါး ေက်ာင္းသားကဒ္ လက္
ဝယ္ေတြ ႔ရွိမႈ ႏွစ္ခုသာ ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ ့အား သစၥာေဖါက္ေသာ မိတ္ေဆြၾကီးမွာမူ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ရက္
သာ က်ခံခဲ ့ရၿပီး ၿမန္မာၿပည္သို ့ ၿပန္ခြင္ ့ၿပဳခဲ ့သည္။ သူထင္ထားသည္က အစိုးရ သက္ေသအၿဖစ္ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္
သံုးႏွစ္ ဆက္လက္ ေနထိုင္ခြင္ ့ရလိမ္ ့မည္ဟူ၍ ၿဖစ္သည္။ သူ တြက္ဆထားသလို ကြ်န္ေတာ္တို ့အမႈက မရွည္
ေဝး။ ရက္ႏွစ္ဆယ္ ၿဖင့္ပင္ စီရင္ခ်က္ ခ်ႏိုင္ခဲ ့ေသာေၾကာင္ ့သူလည္း အစိုးရ သက္ေသ မၿဖစ္ေတာ ့။

ကြ်န္ေတာ္ ့ကို ခ်န္ဂီေထာင္သို ့ ပို ့သည္။
ေထာင္အဝင္တြင္ တလာစီၾကသည္။ စုစုေပါင္း လူငါးဆယ္ ေက်ာ္သၿဖင္ ့ဆယ္ေယာက္လွ်င္ တစ္တန္းႏႈန္း
တန္းစီၾကရသည္။ ေနက ပူရသည္ ့အထဲ ကိုယ္လံုးတီးၿဖင္ ့ဖိနပ္ပင္ စီးခြင္ ့မရပဲ ကြန္ကရစ္အေပၚ၌ တန္းစီၾက
ရသည္။ လူတစ္ကိုယ္လံုး အေပါက္အစ မက်န္ ရွာသည္။ ေၿပးခိုင္းသည္။ ကုန္းခိုင္း၊ကြခိုင္းသည္။ ထို ့ေနာက္
ပစၥည္းစာရင္းအလိုက္ နာမည္ေခၚ၍ ကိုယ္ ့ပစၥည္းကိုယ္ အစစ္ခံၾကရသည္။ အဝတ္အစား ၿပန္ဝတ္ၾကရသည္။
ပိုက္ဆံမ်ားကို စနစ္တက် လက္ခံ သိမ္းေပး၏။ ဟမ္းဖုန္းမ်ားကိုလည္း ပိုက္ဆံအိတ္ႏွင္ ့တကြ ပလတ္စတစ္
ဇစ္ဆြဲအိတ္ေလးၿဖင္ ့သိမ္းေပး၏။ လက္သည္းညွပ္၊ နားဖာကေလာ္ စသည္မ်ားကိုေတာ ့ အမိႈက္ပံုးတြင္းသို ့
ခ်က္ၿခင္း ပစ္ထည္ ့သည္။

ေထာင္ဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ၿပီးၾကသည္ ့အခါ လက္၌ ေကာ္ၾကိဳးအမာစားေလးၿဖင္ ့ ေထာင္က်နံပါတ္ပါ တစ္ခါတည္း
တြဲေပးရင္း မၿဖဳတ္ရ၊ မၿပဳတ္ေစရဟု ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ သတိေပးကာ ဝတ္ထားေစသည္။ ထို ့ေနာက္ ၿမက္ဖ်ာ
တစ္ခ်ပ္ႏွင္ ့ေစာင္ႏွစ္ထည္၊ စတီးခြက္တစ္ခြက္၊ တဘက္၊ ဆပ္ၿပာမ်ား ေပးၿပီး အတြဲလိုက္ အတြဲလိုက္ မိမိတို ့
ေနရမည္ ့အခ်ဳပ္ခန္းေဆာင္သို ့ ပို ့ေပးသည္။

ေထာင္ကေတာ ့ က်ၿပန္ေလၿပီ တစ္ခ်ီ။
ေရာက္ေရာက္ခ်င္းေန ့တြင္ ကြ်န္ေတာ့္အား တစ္ၿခားေထာင္က် ၿမန္မာတစ္ဦး၊ အႏၵိယသားႏွစ္ဦးႏွင္ ့တြဲကာ
အခ်ဳပ္ခန္း“ ေလး ” ၌ ေနရသည္။ အလ်ားကိုးေပ၊ အနံခုႏွစ္ေပခန္ ့သာ ရွိေသာ အခန္းက်ဥ္းေလးၿဖစ္ၿပီး
ေနေရာင္မၿမင္ရ။ အထဲ၌ ဟင္းလင္းဖြင္ ့ထားေသာ ေရအိမ္ ရွိသည္။ မ်က္ႏွာပဲ သစ္သစ္၊ အေပါ ့အေလးပဲသြား
သြား က်န္လူမ်ားက မ်က္ႏွာလႊဲေနေပးရသည္။ အႏုစား တိုက္ပိတ္ခံရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ထိုအခန္းတြင္ ႏွစ္ရက္
ေလာက္ေနရၿပီး ေခါင္းတံုးပံုစံ ဆံပင္ညွပ္ေပးသည္။

ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ကြ်န္ေတာ္ ေၿပာင္းေရႊ ႔ရေသာ အေဆာင္ၾကီးမွာ အခ်ဳပ္ေဆာင္ အၾကီးစားၾကီး ၿဖစ္သည္။
စုစုေပါင္း လူေလးဆယ္ေက်ာ္ ဆန္ ့သည္။ မနက္ဆိုလွ်င္ လက္ဖက္ရည္ႏွင္ ့ေပါင္မုန္ ့ၾကမ္းမ်ားကို လိုက္ေဝ၏။
ကိုယ္ ့ခြက္ကို သြား၍ စီခ်ထားရံုသာ။ မနက္စာ လက္ဖက္ရည္တိုက္ၿပီးလွ်င္ တန္းစီထိုင္ရသည္။ ထို ့ေနာက္
ကိုယ္ ့အစုႏွင္ ့ကိုယ္ စကားေၿပာႏိုင္သည္။ ခဏၾကာလွ်င္ အၿပင္သို ့ထုတ္၍ ေရခ်ိဳးခြင္ ့၊ ေဘာလံုး၊ ၿခင္းလံုး ကစား
ခြင္ ့ေပးသည္။

ထိုအေဆာင္မွာ ေနရသည္မွာ သိပ္မၾကာလိုက္။ အလုပ္သမား စာရင္းတြင္ ကြ်န္ေတာ့္နာမည္ ပါလာသၿဖင္ ့
အလုပ္ထြက္လုပ္ရန္ ေၿပာင္းေရႊ ႔ခဲ ့ရေတာ ့သည္။ ကြ်န္ေတာ္ မလိုက္ခ်င္၍ ၿငင္းၾကည္ ့ေသးသည္။ အခ်ဳပ္ေဆာင္
မွ စကၤာပူလူမ်ိဳး လူၾကီးမ်ားက လိုက္သြားေစလိုေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားၿဖစ္လွ်င္ အေန၊အစား သက္သာေၾကာင္း
တစ္ေန ့လွ်င္ သံုးၾကိမ္ အၿပင္ထြက္ခြင္ ့ရေၾကာင္း၊ အလုပ္မလိုက္လွ်င္ ပို ့စ္ေဒါင္းေထာင္သို ့ ပို ့တတ္ေၾကာင္း
ဝိုင္းေၿပာသၿဖင္ ့အလုပ္ လာေခၚသူမ်ားႏွင္ ့လိုက္ၿဖစ္ခဲ ့သည္။

အလုပ္သမားမို ့ အေနအစားေခ်ာင္ေသာ္လည္း အလုပ္မွာ မေခ်ာင္။
ကြ်န္ေတာ္ တာဝန္က်သည္ ့အလုပ္မွာ ေထာင္က်မ်ားအား မနက္ လက္ဖက္ရည္၊ ေန ့လည္ထမင္း၊ ညေနထမင္း
ၾကားတြင္ လက္ဖက္ရည္ တစ္ၾကိမ္ လိုက္လံပို ့ေပးရသည္ ့ အလုပ္ၿဖစ္သည္။ ကိုယ့္အေဆာင္ႏွင့္ကိုယ္ တာဝန္ယူ
ရသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ အုပ္စု တာဝန္ယူရေသာ အေဆာင္၌ အခန္းရွိသမွ် အေပၚထပ္ေရာ ေအာက္ပါ လူေစ ့
အခန္းေစ ့ပံုစံခြက္ထမင္းပန္းကန္မ်ား လိုက္ေဝေပးရသည္။ စုစုေပါင္း အလုပ္သမား ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ရွိသည္ ့
တိုင္ အေမာဆို ့ေအာင္ လုပ္ရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ေလွကား အတက္အဆင္း၊ ထမင္းပန္းကန္ေစ ့မေစ ့၊ စားၿပီးလွ်င္
ၿပန္သိမ္း၊ ေရေႏြးလိုက္ စ,ေသာ အလုပ္မ်ားကို ေခါက္တံု ့ေခါက္ၿပန္ လုပ္ၾကရသည္။ အလုပ္မစခင္ တီဗီြ ၾကည့္
ခြင္ ့ရ သည္။ ၿပီးလွ်င္ ေရမိုးခ်ိဳးခြင္ ့ေပး၏။ ေရမခ်ိဳးခင္ ၿခင္းလံုးကစားခြင္ ့ေပး၏။ ထိုအလုပ္မ်ားမွာလည္း
ကြ်န္ေတာ္ ဆယ္ရက္ေက်ာ္သာ လုပ္ခဲ ့ရသည္။


( ဆက္ရန္ )

..........................................................................................................

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဆရာမာန္ ( ေတာင္လံုးၿပန္ ) ၏ ဝတၳဳ ၿဖစ္ပါသည္။7 comments:

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏိုင္ငံ) said...

ဘေလာ့ေဒး အမွတ္တရ ေရးေပးဖုိ႕ ခင္မင္စြာ တက္ဂ္(tag) ထားပါတယ္ ... :D

စံပယ္ခ်ိဳ said...

လူေမွာင္ခုိတဲ႔ေနာ္....
ေၾကာက္စရာၾကီးေပါ႔။
ေျပာရင္းဆုိရင္းနဲ႔
ေမွာင္နခုိလုိက္ရဘူး
ေထာင္က်ၿပီ။
ၾကိမ္ ၃ ခ်က္ကေတာ႔ အေတာ္႔ကုိ
စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္...
ဒီမွာလဲ ၾကိမ္ထိတဲ႔သူေတြကုိျမင္ဖူးလုိ႔ပါ၊
အျဖဴေလး ခ်မ္းေျမ့စြာနဲ႔ စာေတြ
ေရးႏုိင္ပါေစရွင္။

IDIOT-Ki said...

စကာၤပူ ၾကိမ္ဒါဏ္ကေတာ့ နာမည္ၾကီး ပဲ ေနာ္...
ကိုေထြးတေယာက္လည္း ေထာင္ ကို အိမ္ဦးနဲ့ၾကမ္းျပင္လို သေဘာထားေနေတာ့သလား မသိဘူး။
ေလာကပါလနတ္ ကို သစၥာျပဳ ဆုေတာင္းရင္ တကယ္ျပည့္သလား..အံ့ၾသဘြယ္ရာ တုိက္ဆိုင္မွဳ ပါပဲ။။

ခင္တဲ့
မကိ..

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ကိုေထြးရဲ႕ ဘဝက တကယ္႕ကိုၾကမ္းတမ္းလိုက္တာ
ဒုကၡဆင္းရဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဘဲ
ေလာကဓံကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္တာေတာ႔ ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္

mstint said...

လူရယ္လို႔ျဖစ္လာတာနဲ႔အမွ် ကိုယ္စီတိုင္းမွာ ေခါင္းစဥ္မတူတဲ့ ဒုကၡေတြ အနည္းနဲ႔အမ်ား ကပ္ပါလာၿပီးသားမို႔ ျဖစ္လာသမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းပဲလို႔သာ စိတ္ေျဖရင္း မိမိျဖတ္သန္းရတဲ့ဘဝကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင္ဆိုင္ရံုမွာတစ္ပါး အျခားမရွိဘူးထင္ပါတယ္ အျဖဴေလးေရ။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

sosegado said...

စာေရးဆရာရဲ႕
ကိုယ္စီ ကံတရား ရွိၾကသည္။
ေဖၚျပခ်က္ကေတာ့ မွဆ္သားမိပါတယ္။
ေထာင္ အဆက္က စလုံးထိပါလာတာကုိ၊ အပုိႀကိမ္ပါရုိက္ခံရဦးမယ္၊
ႀကိမ္ရုိက္ခံရတာကုိ ေစာင့္ဖတ္လွ်က္၊

ဟန္ၾကည္ said...

ဖတ္ရင္းနဲ႔ ဇာတ္က ပိုနာလာၿပီ...စင္ကာပူေထာင္က မညွာမတာ ႀကိမ္ရိုက္တာနဲ႔ေတြ႕ဦးေတာ့မွာပါကလား...ေနာက္တစ္ပိုင္း ေစာင့္ဖတ္ဦးမယ္ဗ်ာ...