Friday, September 2, 2011

ၾကိမ္ဒဏ္..။

ေနာက္ထပ္ေၿပာင္းရသည္ ့အလုပ္ကေတာ ့ အထူးသီးသန္ ့ လူစစ္၍ ခိုင္းေသာ အလုပ္ ၿဖစ္သည္။
အလုပ္ လုပ္ရမည္ ့သူသည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေထာင္က်မည့္သူ မၿဖစ္ရ။ ဘာသာစကား တီးမိ ေခါက္မိရမည္။ ခႏၶာကိုယ္ ၾကံ ႔ခိုင္ရမည္။ ေၿပၿပစ္ရမည္။ ပါးနပ္ရမည္ စ,သည္ ့ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားၿဖင္ ့ ၿပည့္စံုသူကို ေရြး၍
ေခၚသည္။

သူတို ့ ဘာေၾကာင္ ့ ေရြးေခၚရသနည္း။
ေသဒဏ္ လ်ားထားခံရသည္ ့အနီဝတ္ ေထာင္သားမ်ားကို လက္ဖက္ရည္၊ ထမင္း တစ္ေန ့ႏွစ္ၾကိမ္ လိုက္လံပို ့
ေဆာင္ရေသာ အလုပ္ၿဖစ္၍ လူေရြးၿပီး ေခၚရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္က ေထာင္က်ရက္နည္းသၿဖင္ ့ထိုအနီ
ဝတ္မ်ားႏွင္ ့သံေယာဇဥ္တြယ္စရာ မရွိ၊ ရင္းႏွီး ကြ်မ္းဝင္ဖြယ္ မရွိ၊ ဘာစကားမွ မေၿပာရဟု မိန္ ့မွာ ထားသၿဖင့္
ပို၍ပင္ သတိထား၍ လုပ္ရေသာေၾကာင့္ ဘာၿပႆနာမွ မရွိေတာ ့။ သို ့ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ တုန္လႈပ္သည္ကို
ေတာ ့ ဝန္ခံပါသည္။

သူတို ့ခမ်ာ ေသခ်ာေပါက္ ေသဒဏ္က်ေတာ ့မည္ ့သူမ်ား ၿဖစ္သည္။ အနီဝတ္စံုၾကီးမ်ား ဝတ္ထားၾကသည္။
ကြ်န္ေတာ္က လက္ဖက္ရည္၊ ထမင္း တစ္ေန ့လွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ လိုက္လံ ပို ့ေဆာင္ေပးရသၿဖင္ ့ တံခါးခ်ပ္ ပြင္ ့လာ
ခ်ိန္တြင္ မရဲတရဲ ၾကည္ ့မိသည္။ သူတို ့က ခ်ိဳသာပါသည္။ ဘာၿပႆနာမွ မရွာ။ တစ္ခ်ိဳ ႔ဆို ငယ္ရြယ္ ႏုငယ္ေသာ
ခ်ာတိတ္သာသာ အရြယ္ေလးမ်ားပင္ ေတြ ႔ရသည္။ တံခါးဝတြင္ ကပ္ထားသည္ ့စာရြက္ေပၚရွိ “ ေသဒဏ္ ” ဆို
သည္ ့ စာတန္းၾကီးေၾကာင္ ့ ကြ်န္ေတာ္ ့မွာ အလိုလို လန္ ႔ေနရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ ့အခန္းဝမွာ ကြ်န္ေတာ္ ့ေထာင္က်နံပါတ္ကို ေရးၿပီး ကပ္ထားသည္။ က်သည္ ့ေန ႔၊ လြတ္မည္ ့ေန ့ကို
ကပ္ထားသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ့လက္မွာလည္း ေကာ္ပတ္လက္ၾကိဳးႏွင္ ့တကြ ေထာင္က်နံပါတ္ကို ကပ္ထားသည္။
ကြ်န္ေတာ္က အၿပင္ေရာက္ဦးမည္ ့သူ။ ေလာေလာဆယ္လည္း ေသမင္းႏွင္ ့ ၿပႆနာ မရွိေသး။ သူတို ့ကား
ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရၿပီးသူေတြ၊ အယူခံ ဝင္ထားၾကသူေတြ ၿဖစ္သည္။ မူးရစ္ေဆးဝါးအမႈက အမ်ားစုဟု သိရသည္။

ေၾသာ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ၾကိမ္ရိုက္ခံရသည္ကို ေဖာက္သည္ ခ်ရဦးမည္။
ၾကိမ္ဒဏ္ေပးမည္ ့ေန ့က ကြ်န္ေတာ္ အလုပ္နားခြင္ ့ရသည္။ ေအာက္ထပ္ရွိ ရံုးခန္းမွ လာေခၚသည္ကို ေစာင္ ့ၿပီး
ၾကိမ္ယစ္ပလႅင္၌ အပူေဇာ္ခံရန္ ဘုရားတ,ရင္း ေစာင္ ့ေနရပါသည္။

ထိုေန ့က ကြ်န္ေတာ္ႏွင္ ့အတူ ၾကိမ္ဒဏ္ ေပးခံရမည္ ့သူမ်ား သံုးဆယ္ခန္ ့ရွိသည္။ လူမ်ိဳးစံု ပါသည္။ ၾကိမ္ဒဏ္
မေပးခံရမီ အေတာ္ ့ကို ထိတ္လန္ ့စရာေကာင္းေသာ ကိစၥမွာ ရုပ္ၿမင္သံၾကား၌ အရင္ ၿပသၿခင္းႏွင္ ့ၾကိမ္ဒဏ္ေပး
ခံေနရသူမ်ားကို မလွမ္းမကမ္းမွ ေက်ာေပး၍ ၾကည္ ့ေနရၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ဝွီးကနဲ ေလေပၚ ေၿမာက္တက္သြားသံ၊
အသားကို ထိသံ၊ အမေလး ေအာ္သံ၊ ၾကိမ္ကို ေလထဲမွာ တဝွီးဝွီး အားယူေနသံမ်ားက တကယ္ ့ကို ငရဲခန္း
အေသးစားထဲ ေရာက္ေနသလို ၿဖစ္ေနၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ကိုယ္ ့အလွည္ ့မေရာက္မီ ႏွစ္ေယာက္အလိုတြင္ အနီးကပ္ သြားထိုင္၍ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၾကည္ ့ေနရၿပန္သည္။
ၾကိမ္ဒဏ္ ခံရမည္ ့သူအား ေမွာက္ခံု အိပ္ေစပံု၊ လက္ႏွစ္ဖက္အား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ တုပ္ဆြဲထားပံု၊ တင္ပါး ေဖၚရပံု၊
ေၿခႏွစ္ဖက္အား ကြင္းခတ္၍ တုပ္ေႏွာင္ထားပံုမ်ားမွာ အေတာ္ ့ကို မသတီစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ တနည္း
ေၿပာရလွ်င္ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းခံစားေစရၿခင္းၿဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ့္ကို ရိုက္ခ်ိန္၌ နာၾကည္းစိတ္၊ ခံၿပင္းစိတ္၊ အရွက္ရေစသည္ ့ စိတ္တို ့ေၾကာင္ ့ကြ်န္ေတာ္ အရိုက္ခံရၿပီး
ခ်ိန္တြင္ မူးခနဲ၊ မိုက္ခနဲ ၿဖစ္သြားရ၏။ အသားမ်ား ဆတ္ဆတ္ တုန္ေနသည္။ အေစာ္ကား ခံရေလၿခင္းဟု ေတြး
ကာ အေတာ္ႏွင္ ့ စိတ္၌ ေက်မည္မထင္ေတာ ့။ ကြ်န္ေတာ္ မည္မွ် ခံၿပင္းမိသည္ ဆိုလွ်င္ စကၤာပူမွ အၾကီးအကဲ
မ်ားကို ကြ်န္ေတာ္က ထိုၾကိမ္ဒဏ္ၿဖင့္ပင္ ေကာင္းေကာင္း ဆံုးမပစ္လိုက္သည္ဟု စိတ္ထဲမွာ သရုပ္ေဖၚမိသည္
အထိပင္။ အမေလး၊ အဘေလး တ,ေနၾကေသာ သူတို ့ ပံုရိပ္မ်ားကို ေတြ ႔မိေတာ ့မွ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္အနာ က်က္
ေတာ ့သည္။ တကယ္သာ ရိုက္ခြင္ ့ရလွ်င္ ယခုပင္ ကြ်န္ေတာ္ ၿပန္ရိုက္ခ်င္သည္။ လူလူခ်င္း အရွက္ခြဲသည္ဟု
ခံစားရ၍ပါပင္။ စကၤာပူအစိုးရသည္ တစ္ေန ့တြင္ အာရွ၌ ေကာင္းေကာင္းၾကီး ဒုကၡ လွလွၾကီး ေတြ ႔ဦးမည္ဟု
ကြ်န္ေတာ္ မဆီမဆိုင္ ေကာက္ခ်က္ ခ်ထားၿဖစ္ပါသည္။

ေထာင္တြင္း အလုပ္အကိုင္ႏွင္ ့စားေသာက္ေနထိုင္မႈ အပိုင္းကို ေၿပာၿပပါဦးမည္။
ပထမအလုပ္က မိန္းမေဆာင္တြင္ လုပ္ရၿခင္းၿဖစ္ၿပီး အေတာ္ ့ကို ပင္ပန္းတၾကီး ႏိုင္လွသည္။ မနက္ပိုင္းမွာ
လက္ဖက္ရည္ ေဝငွႏိုင္ရန္အတြက္ သတၱဳခ်ိဳင္ ့အၾကီးစားၾကီးမ်ားကို မိန္းမေဆာင္ ရံုးခန္းတြင္ ႏွစ္ေယာက္
တစ္ခ်ိဳင္ ့သယ္ၾကရသည္။

အခန္းေဆာင္မ်ားပံုစံမွာ စတုရန္းပံု ပတ္ပတ္လည္ေဆာက္ထားေသာ အေဆာင္ၾကီးတိုင္းရွိ အခန္းမ်ားအားလံုး
အခန္းတိုင္း မ်က္ႏွာစာ ၿပဳထားၾကသည္။ အခန္းတံခါး ဖြင္ ့သည္ႏွင္ ့လူသြားစၾကၤန္ ရွိမည္။ ထိုေရွ ႔တြင္ ကြက္လပ္
ေဟာင္းေလာင္းၾကီး လုပ္ထားၿပီး ေလွကား အတက္အဆင္း ႏွစ္ခု ရွိသည္။ ေလးထပ္အထိ ရွိၿပီး ေအာက္ဆံုးထပ္
တြင္ အလုပ္သမားမ်ား စုေဝးရာ ခန္းမႏွင္ ့ ေထာင္သားမ်ား တီဗီြ ၾကည္ ့ရာ ခန္းမဟူ၍ ခြဲထားသည္။

မနက္ပိုင္း လက္ဖက္ရည္ ဆြဲရသည္က ဘာမွမၾကာ။ ကိုယ္တာဝန္က်ေသာ အထပ္၌ အခန္းမည္မွ် ရွိသည္။
အခန္းေစ ့လူမည္မွ် ရွိသည္ကို အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္က မွတ္ၿပီး စားဖိုေဆာင္သို ့စာရင္းသြင္းထားသည္ ့အတိုင္း
လက္ဖက္ရည္ သတၱဳခ်ိဳင္ ့ၾကီးမ်ားႏွင္ ့ႏွစ္ခ်ိဳင္ ့သံုးခ်ိဳင္ ့အထိ ဆြဲရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေလးလႊာသို ့ ပို ့ရသည္ ့အခါ အသက္ ထြက္မတတ္ ပင္ပန္းပါသည္။

လက္ဖက္ရည္ ခ်ိဳင္ ့ၾကီးမ်ား ဆြဲသည္ ့အခါ ကိုယ္ႏွင္ ့ယွဥ္ၿပိဳင္ ဆြဲမည္ ့သူအား ေရြးထားရသည္။ အရပ္ညီညီ
ၿဖစ္ဖို ့က အေရးၾကီးလွ၏။ မဟုတ္လွ်င္ ေၿခလွမ္းၿပီ ဆိုသည္ႏွင္ ့လက္ဖက္ရည္မ်ား ေဘာင္ဘင္ခတ္ကာ လက္ကို
စင္လွ်င္ ပူလြန္း၍ ၿဖစ္သည္။ ေလွကား အတက္တြင္ အထူးသတိထားရသည္။ ေထာင္က် အလုပ္သမားမ်ား
တီဗီြ ၾကည္ ့ခြင္ ့ေပးသည္ ့အေဆာင္၌ သတင္းစာ အေဟာင္းမ်ား ေပးထားသည္။ ထိုသတင္းစာမ်ားၿဖင္ ့သတၱဳ
ခ်ိဳင္ ့မ်ားကို ကိုင္ဆြဲရသည္။ လက္ႏွီးပိုင္းမ်ားလည္း ေပးပါသည္။

လက္ဖက္ရည္ လိုက္ပို ့ခ်ိန္၌ ေပါင္မုန္ ့ၾကမ္းမ်ားကို ေထာပတ္သုတ္ထားသည္ ့ပလပ္စတစ္ပက္လက္ၿခင္းအား
တစ္ေယာက္က ကိုင္ရသည္။ ေသာ ့ဖြင္ ့သူက ေထာင္ဝန္ထမ္း ၿဖစ္သည္။ သူက အေဆာင္အလိုက္ အခန္းအား
လံုးကို ေသာ ့ဖြင္ ့ေပးသည္။ ေထာင္က်မ်ားထဲမွ တစ္ဦးစီ လက္ဖက္ရည္ ထြက္ယူၾကသည္။ ေပါင္မုန္ ့ထြက္ယူ
ၾကသည္။ ၿပီးလွ်င္ ေထာင္ဝန္ထမ္းက တံခါး ၿပန္ပိတ္၏။

ထမင္းပို ့ခ်ိန္တြင္ ဦးစြာ ေရေႏြးပူ လိုက္ပို ့ရသည္။ သတၱဳေရေႏြးခ်ိဳင္ ့ၾကီးမ်ားကို အေဆာင္အလိုက္ ေနရာခ်ေပး
ရသည္။ ေအာက္ထပ္၌ ထမင္းအစဥ္သင္ ့ၿပင္၍ သယ္ယူခ်ိန္တြင္ အေတာ္ေလး သတိထားရသည္။ ထမင္းထည္ ့
ထားသည္ ့ ပလပ္စတစ္ပံုစံခြက္မ်ားက ေလးေထာင္ ့က်က် ၿဖစ္ၿပီး ဆင္ ့ကာဆင္ ့ကာ ထပ္ထားသည္မ်ားကို
လက္ၿမဲၿမဲ ကိုင္၍ သယ္ၾကရသည္။ ေလးလႊာ အထပ္မ်ားကိုေတာ ့လက္ဆင္ ့ကမ္းၿပီး သယ္ၾကရသည္။ ေအာက္
ထပ္မွ သယ္လာသူမ်ားက ေလွကားထိပ္တြင္ ထားခဲ ့ရံုသာ။ အေပၚ၌ သယ္သူမ်ားက အခန္းေရွ ႔သို ့လူေစ ့လိုက္
၍ ခ်ေပးရသည္။

ထမင္းပန္းကန္ကို အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးခြဲထားသည္။ မူစလင္မ်ားအတြက္ တစ္ေရာင္၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင္ ့တစ္ၿခားဘာသာ
မ်ားအတြက္ တစ္ေရာင္ ၿဖစ္သည္။ ထမင္းပံုစံခြက္မ်ား ေစ ့ငွၿပီ ဆိုေတာ ့မွ ေထာင္ဝန္ထမ္းက ေသာ ့လိုက္ဖြင္ ့
ေတာ ့၏။ ေရေႏြးသမားမ်ားက ေရေႏြး လိုက္ရသည္။ ဟင္းခ်ိဳသမားမ်ားက ဟင္းခ်ိဳ လိုက္ရသည္။ အခန္းတြင္းမွ
ေထာင္က်မ်ား ကိုယ္ ့ပန္းကန္ ကိုယ္ယူၿပီးလွ်င္ ေထာင္ဝန္ထမ္းက တံခါးေသာ ့ၿပန္ပိတ္သည္။ ထိုပံုစံမွာ ေန ့စဥ္
အထပ္လိုက္၊ အေဆာင္လိုက္ လုပ္ေနက်ပံုစံ ၿဖစ္သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေအာက္ဆံုးထပ္၌ စ,၍ ထမင္းပို ့သည္မို ့၊ စားၿပီးသား ပန္းကန္မ်ား အခန္းတြင္းမွ ၿပန္ထုတ္ရန္
ေထာင္ဝန္ထမ္းက တံခါးမ်ား ၿပန္ဖြင္ ့ေပးသည္။ ဤသို ့ၿဖင္ ့အလႊာအလိုက္ ပန္းကန္မ်ား ၿပန္သိမ္းၾကရသည္။
သယ္ယူခ်ိန္က တစ္ေခါက္လွ်င္ ေလးငါးခ်ပ္ သယ္ယူခဲ ့ေပမယ္ ့ ၿပန္သိမ္းခ်ိန္မွာေတာ ့ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက
အခ်ပ္ႏွစ္ဆယ္မက ဆင္ ့ကာ ထပ္၍ ၿပန္သယ္လာၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ ့ ေၿခေခ်ာ္၊လက္ေခ်ာ္ၿဖင္ ့
ေလွကား အတက္အဆင္းတြင္ ပံုစံခြက္မ်ား ၿပဳတ္က်ရင္း ဆူညံသြားတတ္၏။ ထိုအေဆာင္ကို တာဝန္ယူရသူ
မ်ားအဖို ့ေလွကားသန္ ့ရွင္းေရး လုပ္ရၿပန္ေတာ ့သည္။

သန္ ့ရွင္းေရးကေတာ ့ အေဆာင္လိုက္ တစ္ေန ့လွ်င္ သံုးၾကိမ္မက လုပ္ရသည္။ အဝတ္ကို ေရဆြတ္ၿပီး ဆပ္ၿပာ
ရည္ ႏွဴးထားေသာ သမံတလင္း စၾကံတစ္ေလွ်ာက္ လိုက္တိုက္ရသည္။ တံၿမက္စည္း လွည္းရသည္။ ထိုတာဝန္
ၿပီးမွ ေထာင္က်အလုပ္သမားမ်ား ကိုယ္ ့အခန္းကိုယ္ၿပန္၍ ကိုယ့္အတြက္ ခ်ထားေသာ လက္ဖက္ရည္၊ ေပါင္မုန္ ့
ထမင္းဟင္း၊ ေရေႏြး စသည္ၿဖင္ ့အခ်ိန္အလိုက္ ယူၿပီး ကိုယ္ ့အခန္းတြင္းမွာ စားရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေထာင္
ဝန္ထမ္းက တံခါးလာပိတ္သည္။

ထမင္းဟင္းမ်ားကေတာ ့အသီးအႏွံအေၾကာ္ႏွင္ ့အသား၊ ပဲပင္ေပါက္ႏွင္ ့ငါးေၾကာ္၊ ၾကက္သားေၾကာ္ခ်က္၊ ငါးပိ
ေဖ်ာ္ တို ့စရာ စသည္ၿဖင္ ့ပတ္လည္ ေကြ်းပါသည္။ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္၊ ၾကာဇံေၾကာ္မ်ိဳးလည္း ေကြ်းသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို ့လို ေထာင္က်ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ေပါင္မုန္ ့ႏွင္ ့ထမင္းဟင္းမ်ား အၿမဲပင္ ပိုပိုလွ်ံလွ်ံ စားရပါသည္။
ေပါင္မုန္ ့ဆိုလွ်င္ မကုန္သၿဖင္ ့ညေနဘက္တြင္ က်ားကစားရင္း ထပ္စားရသည္။ အခန္းထဲမွာေတာ ့ၾကာၾကာ
ထားခြင္ ့မရွိ။ ကြ်န္ေတာ္ သေဘာက်သည္က မနက္ပိုင္း မ်က္ႏွာသစ္၊ သြားတိုက္ခ်ိန္တြင္ အခန္းေဆာင္မ်ား
ထိပ္၌ သြားပြတ္တံမ်ားကို နံပါတ္စဥ္ႏွင္ ့ထုတ္ေပးၿခင္း၊ ၿပန္သိမ္းၿခင္း ၿဖစ္သည္။ မုတ္ဆိတ္ေမႊး၊ ႏႈတ္ခမ္းေမြး
ရိတ္လိုလွ်င္လည္း ထိုအခန္းမွ ေထာင္က်အလုပ္သမားထံ ခြင္ ့ေတာင္းရသည္။ ထိုအခန္းႏွင္ ့မလွမ္းမကမ္းတြင္
အိမ္သာခန္း ရွိသည္။ ထိုအခန္းကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို ့သန္ ့ရွင္းေရး လုပ္ေပးရသည္။

အေဆာင္၏ စၾကံလမ္းမ်ား၊ ေလွကားမ်ား၊ အခန္းမ်ားကို သန္ ့ရွင္းေရး လုပ္ရာတြင္လည္း ထိုအိမ္သာခန္းမွပင္
ေရယူရသည္။ အခန္းမ်ားအား ေန ့စဥ္ သန္ ့ရွင္းေရး ဝင္လုပ္ေပးရသည္။ ေထာင္သားမ်ား အခန္းတြင္းမွ ထြက္ၿပီး
အားကစားကြက္လပ္သို ့ ထြက္ခြာခ်ိန္မ်ားတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို ့က သန္ ့ရွင္းေရး ဝင္လုပ္ေပးရသည္။

ေၿပာရလွ်င္ တစ္ေန ့တာလံုး အလုပ္ႏွင္ ့ၿပတ္သည္ဟူ၍ မရွိ။
ေထာင္က်အလုပ္သမားအဖို ့ အေနအစား ေခ်ာင္ၿခင္း၊ တီဗြီၾကည္ ့ရၿခင္း၊ အားကစားခ်ိန္တြင္ စိတ္တိုင္းက်
ကစားခြင္ ့ရၿခင္းမ်ားေၾကာင္ ့သာ စိတ္ေၿဖသာၿခင္း ၿဖစ္၏။ ႏွစ္ၾကီးသမား အလုပ္သမားမ်ားကိုေတာ ့လစာ
သေဘာမ်ိဳးၿဖင္ ့အာလူးေၾကာ္၊ ခ်ိဳခ်ဥ္ စသည္ၿဖင္ ့လစဥ္ ေပးပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို ့လို လနည္းသူမ်ားအဖို ့ေတာ ့အခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္ အိပ္ေနရသည္ထက္စာလွ်င္ တီဗီြၾကည္ ့
ခြင္ ့ရၿခင္း၊ စာအုပ္ဖတ္ခြင္ ့၊ သတင္းစာၾကည္ ့ခြင္ ့ရၿခင္း၊ ပိုက္ေက်ာ္ၿခင္းကို ေမာလဲသည္အထိ ခတ္ခြင္ ့ရၿခင္း
မ်ားေၾကာင္ ့အလုပ္လုပ္ရတာ တန္ပါသည္။ ၿပီးေတာ ့စာေရးခြင္ ့ရ၏။ ၿမန္မာၿပည္သို ့စာပို ့လိုလွ်င္ ေထာင္မွေပး
ေသာ စာရြက္၌ ေရး၍ စာရြက္အတိုင္း ေပးႏိုင္သည္။

ကြ်န္ေတာ္ပင္ ႏွစ္ေစာင္မွ် ထည္ ့ၿဖစ္ေသးသည္။
စာရြက္ေပၚ၌ ေထာင္က်နံပါတ္ႏွင္ ့တကြ အဂၤလိပ္စာၿဖင္ ့ေရးသြင္းပို ့ရသၿဖင္ ့အမွတ္တရသေဘာမ်ိဳးေရး၍
ပို ့လိုက္ၿခင္းပင္။ အၿပင္မွ စာပို ့လိုလွ်င္လည္း ေထာင္က်နံပါတ္၊ လိပ္စာႏွင္ ့တကြ အဂၤလိပ္လို ေရး၍ ပို ့လာလွ်င္
ေရာက္ပါသည္။ ဤအခြင္ ့အေရးမွာ အေတာ္ ့ကို စိတ္ေၿဖသာ ေက်နပ္ေစ၏။ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္မွ် စာေရးခြင္ ့
ရသည္။ ကိုယ္ယူသြားသည္ ့စာပို ့လႊာကိုေတာ ့မၿဖစ္မေန ၿပန္အပ္ရသည္။ ေရးၿဖစ္သည္ၿဖစ္ေစ၊ မေရးၿဖစ္သည္
ၿဖစ္ေစ သိမ္းထားခြင္ ့မရွိ။


( ဆက္ရန္ )

................................................................................................

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ဆရာမာန္( ေတာင္လံုးၿပန္ ) ၏ ဝတၳဳ ၿဖစ္ပါသည္။14 comments:

sosegado said...

ၾကိမ္ရုိက္တဲ့ ပုံေတြကုိ ၾကည့္ဘူးပါတယ္၊
ဘာမွာေျပာလုိ႔ မရတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာမႈမရွိေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ဒီဘဝမွာ ေၾကပါေစေတာ့လုိ႔တာ မွတ္လုိက္ၾကပါ၊ ဘဝဘဝေတြကုိယူမသြားရင္ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။

ညီရဲ said...

ၾကိမ္ဒါဏ္ေပးတာ ၾကည့္ဖူးတယ္ အစ္ကို။ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတာ ပါလား အသားကို အေျမွာင္းလိုက္ ကြဲထြက္တာ။ တကယ္ေတာ့ ၾကိမ္ဆိုတာ မရွိသင့္တဲ့ အရာပါေလ။ လူလူခ်င္း စာနာသင့္ပါတယ္ေလ...

kiki said...

စလံုးၾကိမ္ဒါဏ္ကေတာ့ နာမည္ၾကီးပါပဲ .အသားနီလန္ျပီး.ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ကို ထြက္တာ..
ဆုေပး ဒါဏ္ေပး ဆိုတာေတာ့ ရွိရမွာေပါ့ေလ..ဒါေပမဲ့ လူ့သိကၡာကို ထိခိုက္ေလာက္တဲ့ ျပစ္ဒါဏ္မ်ိဳးကေတာ့ ခုေခတ္ၾကီးထဲ မရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး ။
ဆရာမာန္လည္း ဘဝေပါင္းစံုကို အေသးစိတ္ေရးနိုင္တယ္ ေနာ္.....အေရးအသားေတြ ၾကိဳက္ပါတယ္..

ခင္တဲ့
မကိ

စံပယ္ခ်ိဳ said...

ၾကိမ္ဒါဏ္ဆုိတာ မေကာင္းပါဘူး
ဒါေပမယ္႔ သူ႔တုိင္းျပည္ သူ႔ဥပေဒပါပဲ။
အျဖဴေလးေရ...ဒီထက္စာေတြေရးႏုိင္ပါေစ
ခင္မင္တဲ႔ jasmine

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

ဗဟုသုတေတြနဲ႕အတူ ေစာင့္ေမွ်ာ္အားေပးလွ်က္ပါအကို..

ေမသိမ့္သိမ့္ေက်ာ္ said...

ကၽြန္မ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စလံုးေတြကို စပ္စုဖူးပါတယ္။ ၾကိမ္ဒဏ္က်သူေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္းလို႔ပါ။ ဒီၾကိမ္ဒဏ္ကို ဘာလို႔ ယခုအခ်ိန္ထိက်င့္သံုးေနတာလဲလို႔ ေမးေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေျဖတယ္။ "နင္တို႔ ၊ ငါတို႔ ျပည္သူေတြအတြက္ေပါ့ဟ" တဲ့။ ဘာျဖစ္လို႔ ငါတို႔အတြက္ျဖစ္ရတာလဲ လို႔ ဆက္ေမးေတာ့။ "နင္တို႔ မိန္းကေလးေတြ ည ၁၂ နာရီ ၁ နာရီ အျပင္ကို ထြက္ရင္ နင္တို႔ကို ဘယ္သူ ေစာ္ကားရဲလဲတဲ့ ၊ ေနာက္ျပီး မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ ပ်က္စီးတဲ့လူေတြ သူမ်ားႏိုင္ငံထက္ နည္းတယ္။ ဒီေတာ့ ငါတို႔ သားသမီးေတြအတြက္ စိတ္ပူရတာ နည္းနည္းေလ်ာ့တာေပါ့" တဲ့။ သူတို႔ အဲလိုေျပာတယ္။ ကဲ ၾကိမ္ဒဏ္ကို က်င့္သံုးေနေတာ့ေကာ ရာဇဝတ္မႈက မရွိေတာ့လို႔လားလိ႔ု ေမးေတာ့ ၾကိမ္ဒဏ္သာမရွိရင္ အကုန္စည္းကမ္းပ်က္ကုန္မွာတဲ့။ ငါတို႔ ႏိုင္ငံက ေသးေသးေလးေလ ပ်က္စီးသြားမွာေပါ့တဲ့။ သူတို႔ႏိုင္ငံသားေတြကိုယ္တိုင္က ဒီၾကိမ္ဒဏ္ကို လက္ခံေနတာကိုးးးးလို႔ပဲ စိတ္ထဲက ေတြးလိုက္ေတာ့တယ္။

ခင္တဲ့
ေမသိမ့္

ေန၀သန္ said...

ေၾသာ္.. ကၽြန္ေတာ္ကအခုမွ ဒီဆိုဒ္ကိုေရာက္ဖူးေတာ့.. စစဖတ္ခ်င္းခ်င္း အေတာ္ကို စိတ္၀င္စားသြားတယ္... ျပီးေတာ့ အစ္ကိုအျဖဴေလးက ဘာလို႕ေထာင္ထဲေရာက္ေနတာလဲဆိုျပီးေတာ့လည္း အေတာ္ကို စိတ္၀င္စားမိတယ္... ဒါနဲ႕ ဆံုးေအာင္ဖတ္ေတာ့မွာ ၀တၳဳျဖစ္ေနသကိုး... :D.. ဒီလုိ အထင္မွားမိတာ ခြင့္လႊတ္ပါေပေရာ့ဗ်ား... :D....


ခင္မင္လ်က္
ေန၀သန္

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ၾကမ္ဒဏ္ဆိုတဲ႔ေနရာမွာ စိတ္ဝင္စားမိတာက အျခားေသာ ဥေရာပသားေတြကိုလည္း ဒီလိုဘဲ ၾကိမ္ဒဏ္ေပးသလား
ဒါမွမဟုတ္ အာရွသားေတြကိုသာ ၾကိမ္ဒဏ္ေပးတာလား မသိဘူးေနာ္
ဘာလဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံသားေတြကို မ်က္စိေရွ႔မွာ ၾကိမ္ဒဏ္ေပးရင္ ဘယ္လိုမွ ခံစားလို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး

အလင္းသစ္ said...

တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ၊ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္း၊ သူ႕စည္းကမ္းေတြကို ဗဟုသုတယူသြားပါရဲ႕။။။

Anonymous said...

မုဒိန္းမႈတုိ႔၊ ဓားျပမႈတုိ႔၊ သူမ်ားကုိ ရန္စရုိက္ႏွက္မႈတုိ႔မွာ ၾကိမ္ဒဏ္ေပးတာေတာ့ မေပးသင့္ဘူးလဲ ေျပာရခက္တယ္။ သူတစ္ပါး ထိခုိက္နာက်င္ေအာင္လုပ္ရင္ ကုိယ္ျပန္ခံရမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာေပါ့။ သူမ်ားကားေတြ ေဆးမႈတ္ဖ်က္ဆီးပစ္တဲ့ အေမရိကန္ေကာင္ေလးကုိ ၾကိမ္ဒဏ္ေပးတုန္းကလဲ အေမရိကန္မွာေတာင္ ဒီလုိ ဂုိဏ္းဖြဲ႔ရမ္းတဲ့ လူငယ္ေတြကို စိတ္ကုန္ေနၾကလုိ႔ အေမရိကန္ေတြကလဲ ဒီလုိလူငယ္မ်ိဳး စင္ကာပူမွာ ၾကိမ္ရုိက္ခံလုိက္ရတာကုိ ေထာက္ခံတယ္တဲ့။

အုိဗာစေတးသမားေတြပါ ၾကိမ္ဒဏ္ခံရတာကေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာေပါ့ေလ။ မိသားစုကုိ ရွာေကၽြးေနၾကသူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါေနတာ။ ဒါေပမယ့္ မေလးရွားမွာဆုိ ၾကိမ္ဒဏ္ခံရလဲ လြတ္ရင္ နယ္စပ္က ျပန္လွည့္လာ၊ ဆက္ေနေနၾကတာပဲ။ ထပ္မိလုိ႔ ထပ္ရုိက္လဲခံပဲ။ ဝမ္းေရးကုိး။ သူမ်ားပစၥည္းခုိးလုိ႔၊ သူ႔အသတ္သတ္လုိ႔ မဟုတ္ဘူးဆုိ္တ့ဲစိတ္နဲ႔ အရုိက္ခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္ကုိ တင္းထားရံုေပါ့။

Anonymous said...

လူဆုိးလူမုိက္ေတြက်ေတာ့လဲ တခ်ိဳ႕က ေထာင္ခ်ရင္ မေၾကာက္ဘူး၊ ၾကိမ္ဒဏ္မွ ေၾကာက္တာ။ မုဒိန္းသမား တစ္ေယာက္ကုိ ၾကိမ္ဒဏ္ အခ်က္ ၂၀ ေပးတာ ၾကည့္ရတုန္းကေတာ့ မသနားမိဘူး။
ၾကိမ္မရုိက္ခင္ အဝတ္အစားခၽြတ္တာ၊ စင္မွာ ၾကိဳးတုပ္တာကေတာ့ ၾကိမ္ဒဏ္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ထံုးစံပဲ။ အရွက္ရေအာင္ တမင္လုပ္တာေတာ့ ဟုတ္ဟန္မတူဘူး။ ၾကိဳးမတုပ္ရင္ ဒီေလာက္နာတာ ဘယ္သူမွ မခံႏုိင္ဘဲ ထြက္ေျပးမွာပဲ။

mstint said...

ကိုယ္လုပ္ခဲ့သမွ် ျပစ္မႈအတြက္ ေပးဆပ္ျခင္းေပါ့ အျဖဴေလးေရ။ တစ္ခါတေလေတာ့လည္း အတိတ္ကံဝဋ္ေႂကြးေၾကာင့္ပဲလား မွားယြင္းေပးဆပ္ ခံရတာမ်ိဳးရွိတယ္ေနာ္။
အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

...အလင္းစက္မ်ား said...

ၾကိမ္ဒဏ္ကို က်င့္သံုးေနတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြကုိ လံုး၀ စက္ဆုပ္ရြံရွာမိပါတယ္။ တိရစာၦန္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေနတဲ့ ဥပေဒ လိုပဲ စြတ္စြဲလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

ဇတ္ေကာင္ ကိုေထြးရဲ့ ဘ၀လည္း စံုလင္ေနေအာင္ ေဖာ္ျပေပးထားလို ့ ဆရာ့ ကို ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္ ကိုအေျဖးလူေရ

SHWE ZIN U said...

ၾကိမ္ဒဏ္ကို က်င့္သံုးေနတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြကုိ လံုး၀ စက္ဆုပ္ရြံရွာမိပါတယ္။ တိရစာၦန္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေနတဲ့ ဥပေဒ လိုပဲ စြတ္စြဲလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

အေပၚက ေျပာသလို ဘဲ အျဖဴေလး ေရ စင္ကာပူ ကို အဲဒီ တခ်က္ထဲနဲ႔ အရမ္းအထင္ေသးတယ္