Friday, September 23, 2011

ခ်စ္တတ္ပါရဲ ႔လား ....။

တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားၿပည္သူမ်ား၊ တစ္ကမၻာလံုးရွိ ကစဥ္ ့ကလ်ားေရာက္ရွိေနၾကရေသာ
ၿမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၊ ၿပည္တြင္းေန ရဟန္းရွင္လူ ၿပည္သူတစ္ရပ္လံုး၊ လွည္းေနေလွေအာင္း ၿမင္းေဇာင္းမွ မက်န္ရ
ေလေအာင္ ေတာ္လဲသံၾကီး ၿမည္ဟီးေနသလို ၊ တရံမလပ္ ေတာင္းဆိုေန တားဆီးေနရေသာ အေၾကာင္းအရာ
ၾကီးတစ္ခုကေတာ ့ ဧရာဝတီၿမစ္ၾကီးရဲ ႔ အစ .. ၿမန္မာၿပည္ၾကီးရဲ ႔ အစ .. ေမခ ေမလိခၿမစ္ႏွစ္စံု စ,တင္ေပါင္းစည္း
ရာ ၿပည္ေထာင္စုၾကီးရဲ ႔ အသည္းႏွလံုးၿဖစ္ေသာ ေနရာတြင္ ၿပည္ၾကီးတရုပ္တို ့ကို ဝ,ကြက္အပ္၍ တည္ေဆာက္
ေနေသာ “ ၿမစ္ဆံု စီမံကိန္း ” ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

အမ်ားသိၿပီးသည္ ့အတိုင္း စီမံကိန္းအုတ္ၿမစ္ခ် အစၿပဳခဲ ့သည္က ယၡင္စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ ့ေသာ ကာလက ၿဖစ္
ခဲ ့၍ အေခ်အေနတစ္ရပ္ေၾကာင္ ့ေကာင္းတာ ဆိုးတာေတြကို အမ်ားၿပည္သူကို ခ်,ၿပေဆြးေႏြး ႏိုင္ၿခင္း မရွိခဲ့
ေသာ္လည္း ယေန ့အခ်ိန္တြင္ေတာ ့ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ေရႊၿပည္တြင္ေမွ်ာ္ေနခဲ ့ရေသာ “ အလင္းေရာင္ ” ကေလး
မွိန္ၿပၿပကေတာ ့ၿဖင္ ့ကြ်န္ေတာ္တို ့ရဲ ႔ ဧရာဝတီအေပၚ၊ ၿမန္မာၿပည္အေပၚ စ,တင္ ထြန္းလင္းေနခ်င္သည္ ့
အခ်ိန္ကာလသမယပင္ ၿဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုက္ခ်င္ပါသည္။ အေမွာင္ထဲမွ ေခါင္းကေလးလည္း ၿပဴထြက္၍ ၾကည္ ့
လို ့ရခ်ိန္လည္း ၿဖစ္ေသာေၾကာင္ ့ အေၾကာင္းအက်ိဳး အေကာင္းအဆိုးေတြကိုလည္း အၿပန္အလွန္ ဖလွယ္လို ့
ရေနခ်ိန္လည္း ၿဖစ္ခဲ ့ၿပီ။

အနီးစပ္ဆံုး အႏၱရာယ္မွာ အေရးအေၾကာင္းၿဖစ္၍ ဆည္ၾကီး ဖြင္ ့ခ်ရပါက ၿမစ္ၾကီးနားၿမိဳ ႔ၾကီး ေရေအာက္ေရာက္
ရေတာ ့မည္ ့ အေခ်အေန ၿဖစ္ပါသည္။ တရုပ္ၿပည္ၾကီးတြင္လည္း သူတို ့ယခုလိုပင္ ၿမစ္ၾကီးေတြကို ပိတ္ဆို ့
တည္ေဆာက္ခဲ ႔ေသာ ဆည္ၾကီးမ်ားေၾကာင္ ့ သူတို ့ၿပည္သူအသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္တို ့ေရေအာက္ အၾကိမ္ၾကိမ္
ေရာက္ခဲ ႔ရသည္ ့ သာဓကမ်ားရွိေနပါ၏။

ေကာင္းတာေတြ သိရသလို ဆိုးမွာ၊ “ ဆိုး ” လာမွာေတြကိုလည္း သိခြင္ ့ရွိေနရခ်ိန္လည္း ၿဖစ္ေနပါသည္။
ထို ့ေၾကာင္ ့လည္း ေကာင္းက်ိဳးေတြကိုခ်ဥ္းပဲ တြက္မေနပဲ ဆိုးက်ိဳးေတြကိုလည္း ထည္ ့တြက္ၾကေစခ်င္ပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္တို ့ႏိုင္ငံက ဘယ္တံုးကမွ ေကာင္းက်ိဳးေတြကို မခံစားခဲ ့ရေပမယ္ ့ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုေတာ ့ဆယ္စုႏွစ္
ေပါင္းမ်ားစြာ မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခံစားေနခဲ ့ရၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ နာဂစ္လိုမ်ိဳး နာၾကည္းဖြယ္ရာ
ေဘးဒုကၡေတြလိုမ်ိဳးလည္း မၿဖစ္ေစလိုေတာ ့ၿပီ ... လို ့။

သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီးမွ အၿပန္အလွန္တင္ၿပေနေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကလည္း ယေန ့မီဒီယာေပၚတြင္
ပလူပ်ံေနသလို ဆိုးက်ိဳးေတြကို ၿမင္မိေသာ စိုးရိမ္မိေသာ မခံစားႏိုင္လြန္းေသာ ၿမန္မာၿပည္သူၿပည္သားအားလံုး
၏ ၾကိမ္မီးအံုလို အပူတၿပင္း ကန္ ့ကြက္ေနသံ တို ့က ဘဝဂ္သို ့တိုင္ ညံေနခဲ ့ပါၿပီ။ မၾကားခ်င္မၿမင္ခ်င္မွ အဆံုး
ပါပဲ ။

ဟိုး ... ဘိုးဘြားဘီဘင္တို ့လက္ထက္ကတည္းက၊ ၿမန္မာတို ့ရဲ ႔အစ,ကတည္းက ၿမန္မာတိုင္းရင္းသားၿပည္သူ
တို ့၏ အသည္းႏွလံုးၾကားတြင္ တစ္သြင္သြင္စီးဆင္းေနေသာ ခ်စ္ေသာဧရာဝတီကို သူ ့သဘာဝအတိုင္း၊ သူ ့
သမိုင္းေၾကာင္းအတိုင္းပင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနေစခ်င္ေတာ ့သည္။ ပံုစံမေၿပာင္းေစခ်င္။ မပ်က္စီးေစခ်င္။
ေခတ္အဆက္ဆက္ အက်ိဳးၿပဳခဲ ့ေသာ ဧရာဝတီသည္ ယခု တရုပ္ေပါက္ေဖာ္တို ့၏ “ ၿမစ္ဆံု ” စီမံကိန္းေၾကာင္ ့
အၿမဲ စိုးရိမ္ေနရေတာ ့မည္ ့အေခ်အေနသို ့ မေရာက္ေစလိုၿပီ။

ယခု ၿမစ္ဆံု စီမံကိန္းက “ လႊတ္ေတာ္ ” ထဲအထိေတာင္ ေရာက္ရွိေနၿပီၿဖစ္သည္။
ဆက္လုပ္သင္ ့ မလုပ္သင္ ့တဲ့ ။ “ လႊတ္ေတာ္ ” အဆံုးအၿဖတ္ ခံမည္တဲ ့။ ကြ်န္ေတာ္ေတာ ့ ရင္ေမာရပါသည္။
ဘာေၾကာင္ ့ပါလဲ ..။

တၿပိဳင္တည္း ညီညာ ေခါင္းညိတ္ ေခါင္းခါ လုပ္ေနတတ္သည္ ့ အဖြဲ ႔ၾကီးက ၾကီးစိုးေနလို ့ပါပဲလို ့။
ထို ့ေၾကာင္ ့ ထိုအဖြဲ ႔ကိုပဲ ကြ်န္ေတာ္ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါသည္။ “ ေရွးရိုး ” မဆြဲသင္ ့ပါ။ “ ေရွ ႔သို ့” ၾကည္ ့သင္ ့ေန
ပါၿပီလို ့။ ေက်ာမြဲေနေသာ ၿပည္သူတို ့၏ အသံကိုေတာ ့ ခဏေလးၿဖစ္ၿဖစ္ ေထာင္ၾကည္ ့ေစခ်င္လွပါသည္။
ပါတီ ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္ပဲ အမ်ိဳးသားေရး ၊ ၿမန္မာၿပည္ရဲ ႔ သမိုင္းအေရး ၿဖစ္ေနေသာေၾကာင္ ့လည္း တစ္ခုေလး
ေတာ ့ ေမးၾကည္ ့ခ်င္ပါသည္။

“ ခ်စ္တတ္ပါရဲ ႔လား ...” လို ့။
ၿပည္သူကို ၊ ၿမန္မာၿပည္ကို ၊ သမိုင္းကို ၊ ဧရာဝတီကို .....
တိုင္းရင္းသား အားလံုး ကန္ ့ကြက္ေနပါသည္။
အေမစုလည္းကန္ ့ကြက္ပါသည္။
မီဒီယာကလည္း ကန္ ့ကြက္ေနပါၿပီ။
အားလံုးကလည္း ကန္ ့ကြက္ေနပါသည္။
ယခု ဘေလာ ့ေလာကကလည္း ကန္ ့ကြက္လာပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္လည္း ကန္ ့ကြက္လိုက္ပါသည္။

ၿမန္မာၿပည္သူၿပည္သားအားလံုး အၿမဲတန္း ေဘးဘယာ ေဝးကြာပါေစ .....။
“ ၿမစ္ဆံု စီမံကိန္း ” သည္လည္း .......။

18 comments:

sosegado said...

တရုတ္ႀကီး အေၾကာင္းသိတယ္မဟုတ္လား
လြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့ မရဘူး
အရင္တုန္းက နီခဲ့တဲ့ နယ္စပ္က ေကာင္ေတြကုိသုံး
ဝရုန္းသုန္းကားလုပ္ဦးမယ္ (ေကအုိင္ေအ တုိ႔ ဝ တုိ႕…ရွမ္းတုိ႔)

kiki said...

ဧရာဝတီ သည္ ျမန္မာျပည္သား အားလံုးနဲ့ဆိုင္သည့္အတြက္ ၊
ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို ကန့္ကြက္ခြင့္လည္း ျမန္မာျပည္သားအားလံုးတြင္ရွိပါသည္ ။
ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို လံုးဝ ကန့္ကြက္ပါသည္ ။

ခင္မင္စြာ
မကိ

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ျမန္မာျပည္ေကာင္းက်ိဳးလို႔ နာမည္တတ္ျပီးလက္ေတြ႔မွာေတာ႔ သူတို႔အက်ိဳးနဲ႔ တရုတ္အက်ိဳးကိုသာ ေမွ်ာ္မွန္းေနတဲ႔ ဟိုလူၾကီးတစ္စုကို ကိုအျဖဴေလးလို ေမးခ်င္တယ္။
တကယ္ခ်စ္တတ္ရဲ႕လားလို႔..
တရုတ္အတြက္ဆို အသက္ပင္ေသေသလို႔မ်ား သေဘာထားၾကေလသလားမသိ.

မိုးခါး said...

အကုသိုလ္သိပ္မ်ားတယ္ .. အဲဒီ သတင္းေတြ ျမင္ရ ဖတ္ရတာ .. ေဒါသေတြထြက္ .. ဒါထက္လည္း ပိုမတတ္ႏုိင္ .. ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ၀ဋ္ေၾကြးေတြ ျမန္ျမန္ကုန္ပါေတာ့ .. ခ်မ္းသာသုခနဲ႕ ျပည့္၀ေနမယ့္ ၾကည္လင္ရႊင္ျပေနမယ့္ မ်က္ႏွာေတြ ျပန္ျမင္ခြင့္အျမန္ဆံုးရခ်င္တယ္ .. ခုျမင္ကြင္းေတြကို ရင္ထဲ မခ်ိလြန္းလို႕ ...

mstint said...

ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအားလံုးခ်စ္တဲ့ ခင္တဲ့ ျမတ္ႏိုးတြယ္တာတဲ့ ျမစ္ဧရာ ထာဝရေအးခ်မ္းပါေစသားလို႔ ဆုေတာင္းေနတယ္ အျဖဴေလးေရ။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

ညီရဲ said...

ဟုတ္တယ္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆိုတာ ရွိသင့္တဲ့ အရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကန္ ့ကြက္ပါတယ္...

ျမေသြးနီ said...

ဧရာဝတီနဲ႔ ျမန္မာျပည္
ဧရာဝတီနဲ႔ ဗမာလူမ်ဳိး
ခြဲျခားလို႔မရဘူး...။
ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို လံုးဝ ကန့္ကြက္ပါသည္ ။

စံပယ္ခ်ိဳ said...

ကန္႔ကြက္မႈကုိအျပည္႔အ၀ေထာက္ခံ
အားေပးပါတယ္....
ျပည္သူေတြရဲ့အသံနဲနဲနားေထာင္ေပးပါ
ခင္မင္တဲ႔ jas

seesein said...

အေျဖးလူနဲ႕အတူ ကန္႕ကြက္ပါတယ္
ေကာင္းတာထက္ ဆိုးတာေတြပိုမ်ားပါတယ္ အေျဖးလူ ဒါေၾကာင့္ ဒီဆည္ စီမံကိန္းကို လံုး၀ကန္႕ကြက္ပါတယ္


ခင္မင္တဲ့
seesein

SHWE ZIN U said...

ဒါမွ ဒို႕ အေျဖးလူ ကြ

လံုးဝ လံုးဝ... အျဖဴေလး နဲ႕ အတူ ထပ္ဆင္႔ ထပ္ဆင္႔ ကန္႕ကြက္ပါသည္

ခင္မင္စြာျဖင္႔
ေရႊစင္ဦး

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏိုင္ငံ) said...

ျမစ္ဆုံေရကာတာ တည္ေဆာက္မွဳကုိ ထပ္တူထပ္မွ် ကန္႕ကြက္ပါတယ္၊ ဧရာ၀တီျမစ္ၾကီး အဓြန္႕ရွည္ပါေစ ...

ဆင္တဲကေလး said...

က်ေနာ္တို႕ ဆင္တဲအဖဲြ႕သားေတြကလဲ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းကို လံုး၀ (လံုး၀) ကန္႕ကြက္ပါတယ္ ..။ ဆင္တဲ နဲ႕ ဧရာ၀တီ ဆိုတာ ခဲြျခားလို႕ မရစေကာင္းတဲ့ အရာေတြမို႕ ဒီတရုတ္ေတြရဲ႕ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းကို ျပင္းထန္စြာ ထပ္ဆင့္ ကန္႕ကြက္ပါတယ္..။

ေမသိမ့္သိမ့္ ေက်ာ္ said...

ဧရာဝတီကို သူ႔သဘာဝအတုိင္း စီးဆင္းေနေစခ်င္တာပါပဲ။ ထာဝစဥ္တည္တံ႕ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္သင့္ပါတယ္ရွင္။

ျမတ္မြန္ said...

မခ်စ္တက္လို႔ေပ့ါ အကိုေရ..။
ဧရာဝတီ ဘာမွ မျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ပဲ ဆုေတာင္းေနရေတာ့တယ္။

သဒၶါလိႈင္း said...

ကိုအျဖဴေလးနဲ႔ထပ္တူပါပဲ. ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းကို လံုးဝ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။
ခင္မင္လ်က္
သဒၶါ

...အလင္းစက္မ်ား said...

ကိုအေျဖးလူေရ....... အမ်ားဆႏၵကို လ်စ္လွဴရႈတတ္တဲ့ အဖြဲ ့အစည္းကို ညီညီညြတ္ညြတ္ တိုက္ဖ်က္ၾကပါစို ့လားဗ်ာ။ ရင္ဘတ္ခ်င္း အတူတူပါပဲ။

ခ်မ္းေျမ့ပါေစဗ်ား။

ကိုေဇာ္ said...

ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားရင္း ကန္႕ကြက္ပါတယ္ဗ်ာ။

Myanmar Online Music said...

I would like to invite you all to come and listen Myanmar Music Online. I have a lot Myanmar Songs and Myanmar Mp3 collected on my site.

Myanmar Online Music: http://www.myanmaronlinemusic.com/

Thanks a lot!!